Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
SZ RP
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Państwo   Polska
Historia
Sformowanie 12 października 1918
Pierwszy dowódca gen. Tadeusz Rozwadowski
Święto 15 sierpnia
Dane podstawowe
Obecny dowódcaNajwyższy zwierzchnik SZ RP Bronisław Komorowski
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
Szef Sztabu Generalnego WP Mieczysław Cieniuch
Podporządkowanie Ministerstwo Obrony Narodowej
Liczebność100 272[1] [1]
Wojskowy budżet
Kwota27 719 550 000 zł. ~ 9.1 mld $
 % PKB1,95%

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie - siły i środki wydzielone przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej

SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych , działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je[2].

Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje prezydent RP , a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej .

Stan ewidencyjny żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP na dzień 18 stycznia 2010 roku:

 • generałowie - 140
 • oficerowie (w tym generałowie) - 22 705
 • podoficerowie - 41 779
 • szeregowi - 33 317
 • kandydaci do zawodowej służby wojskowej (elewi, podchorążowie) - 2471

Ogółem - 100 412 żołnierzy

Spis treści

Historia Wojska Polskiego

Wojsko Polskie po roku 1989

Od 1989 wojsko polskie przechodzi gruntowną restrukturyzację i modernizację. Wymieniany jest przestarzały sprzęt wojskowy i likwidowany jest pobór. Co roku zwiększany jest także budżet MON-u (średnio o 10% rocznie). Od 2005 do uzbrojenia Polski stopniowo dołączają myśliwce F-16 , pojazdy KTO Rosomak , śmigłowce SW-4 oraz rakiety SPIKE . 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii[1]. Siły zbrojne RP biorą udział w wielu misjach zagranicznych.

Zadania i struktura Sił Zbrojnych RP

Desant polskich żołnierzy pod Am Nabak

Zadania SZ RP

"Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralności w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli."

"Siły Zbrojne ponadto mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu."

System dowodzenia

Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

Całokształtem działalności Sił Zbrojnych w czasie pokoju kieruje Minister Obrony Narodowej. Swoje zadania minister wykonuje przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej , w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego .

Siłami Zbrojnymi, w czasie pokoju, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dowodzi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego , który pod względem pełnionej funkcji jest najwyższym żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

W czasie wojny Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi dowodzi Naczelny dowódca sił zbrojnych , który jest mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i podlega mu bezpośrednio.

Skład bojowy

W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje:

Rodzaje Sił Zbrojnych składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb.

W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa jako ich wyodrębniona i wyspecjalizowana służba.

Odrębnym element Sił Zbrojnych (poza strukturami rodzajów wojsk) jest również Dowództwo Garnizonu Warszawa w skład którego wchodzą jednostki zabezpieczenia stołecznego garnizonu oraz kilka innych jednostek na terenie kraju (głównie łączności i dowodzenia). W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w razie wojny częścią Sił Zbrojnych stają się Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego .

Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad Akademią Obrony Narodowej w Warszawie .

Wojska Lądowe

Struktura polskich wojsk lądowych

Główne zadania

Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie Polski, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia. Wojska Lądowe podzielone są na następujące rodzaje wojsk: wojska pancerne i zmechanizowane, wojska aeromobilne, wojska rakietowe i artylerii, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska inżynieryjne, wojska chemiczne, wojska łączności i informatyki, oraz inne oddziały i pododdziały rozpoznania i walki elektronicznej, pododdziały działań psychologicznych i pododdziały logistyczne. W Wojskach Lądowych istnieje system logistyczny zabezpieczający proces szkolenia pokojowego, funkcjonowania jednostek wojskowych oraz ich przygotowania do prowadzenia działań bojowych. W Wojskach Lądowych można wyróżnić także wojska obrony terytorialnej i jednostki piechoty górskiej. Struktura i organizacja Wojsk Lądowych odpowiada standardom NATO . Na organizację polskiej armii składają się 2 okręgi wojskowe:

Trzonem Wojsk Lądowych są 4 dywizje ogólnowojskowe (3 zmechanizowane ( 1 , 12 , 16 ) i 1 pancerna ( 11 )), oraz brygady artylerii ( 1 , 23 ), desantowo-szturmowe ( 6 ), kawalerii powietrznej ( 25 ), logistyczne ( 1 , 10 ) i saperów ( 1 , 2 ).

Humvee i Rosomaki (Afganistanie)
MRAP 4x4 Cougar (Afganistan)

Uzbrojenie i wyposażenie


Stan na 1 stycznia 2010 r.------

Wozy bojowe

 • czołgi - ( T-72 , PT-91 , Leopard 2 A4): w Siłach Zbrojnych – 906; w Wojskach Lądowych – 753
 • bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone - ( BWP-1 , BWR-1 , KTO Rosomak , HMMWV, BRDM-2 ): w Siłach Zbrojnych – 1687; w Wojskach Lądowych – 1597
  • transportery opancerzone Rosomak - ok. 300 (zamówiono 890 szt.)
  • Transportery opancerzone M113/M577 - 234
  • Wozy rozpoznawcze BRDM-2 - ponad 200 (łączna liczba BRDM-2 - 432 szt. (?)
  • Wozy rozpoznawcze BRDM-2 M96/96I/97/98 Żbik - ok. 120

Wozy wsparcia

 • Wozy techniczne WZT-2 - ok. 40
 • Wozy techniczne WZT-3/3M - 29
 • Wozy techniczne WPT Mors - 74
 • Wozy techniczne Bergepanzer 2A2 - 10
 • Maszyny inżynieryjne MID - 8
 • Transportery rozpoznania inżynieryjnego TRI Hors - 77
 • Transportery inżynieryjne TRI-D Durian - 13
 • Transportery sanitarne TS Lotos - 1
 • Transportery sanitarne Ryś-MED - 5
 • Systemy minowania narzutowego ISM Kroton - 6
 • Wozy rozpoznania skażeń BRDM-2RS - bd.
 • Systemy rozpoznawczo-zakłócające Przebiśnieg - 2
 • Systemy rozpoznania radioel. R-330P - 9
 • Wozy dowodzenia ZWD-1 (MTLB) - 1
 • Wozy dowodzenia ZWDSz-2 - 6
 • Wozy dowodzenia ZWD-3 - ponad 100
 • Wozy dowodzenia ZWD-10R - 4
 • Wozy dowodzenia ZWD-10K - ok. 8
 • Wozy dowodzenia WD-2001 - bd.
 • Wozy dowodzenia MP-21/22/23/24/25 - 24
 • Wozy dowodzenia BWP-1D - 33
 • Wozy dowodzenia BWP-1D (MP-31) - 5

Środki artyleryjskie i przeciwlotnicze

 • artyleria - (122 mm HS Goździk,152 mm AHS Dana, 122 mm wyrzutnia rakietowa BM21/RM70, moździerze, PPK Spike) - 1153
 • ppk Fagot (przenośne) - ok. 90-100
 • ppk Konkurs (9P148 na BRDM-2) - 18
 • ppk Malutka (9P133 na BRDM-2) - ok. 100
 • ppk Spike (przenośne) - 198 (zamówiono 264 szt.)
 • Zestawy plot. Strzała-2M - bd.
 • Zestawy plot. Grom - ok. 350
 • Zestawy plot. Kub - 30
 • Zestawy plot. Osa - 64
 • 23 mm zestawy plot. ZU-23-2/ZUR-23-2 - ok. 400 (wszystkich wersji)
 • 23 mm zestawy plot. ZSU-23-4/Biała - 36/8
 • 35 mm zestawy plot. Loara - 1

Wyposażenie

 • Trały przeciwminowe Bożena - 14
 • Parki pontonowe PP-64 Wstęga - ok. 60
 • Stacje rlok N-21 - ok. 20
 • Stacje rlok N-22 - ok. 10
 • Stacje rlok AN/PPS-5C MSTAR - ok. 25 szt.
 • Stacje rlok SNAR-10 - 6
 • Stacje rlok RZRA-201 Liwiec - 1
Mi-24 (Afganistan)
W-3 Sokół

Śmigłowce

 • Śmigłowce szturmowe Mi-24D - 16
 • Śmigłowce szturmowe Mi-24W - 16
 • Śmigłowce uzbrojone Mi-2URP - 20
 • Śmigłowce M-2RL - ok. 8
 • Śmigłowce Mi-2Ch - ok. 6
 • Śmigłowce Mi-2T - ok. 16
 • Śmigłowce Mi-2D - ok. 6
 • Śmigłowce wielozadaniowe W-3W - 33
 • Śmigłowce rozpoznawcze W-3ŚRR - 3
 • Śmigłowce obserwacyjne W-3PSOT - 1
 • Śmigłowce uzbrojone W-3PL - 1
 • Śmigłowce transportowe Mi-8T - 16
 • Śmigłowce ratownicze Mi-8RL - 4
 • Śmigłowce transportowe Mi-8MTW-1 - 7
 • Śmigłowce transportowe Mi-17 - 4
 • Śmigłowce medyczne M-17AE - 2

Siły Powietrzne

Główne zadania

Głównym zadaniem Sił Powietrznych , jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych.

Ich prekursorem były siły powietrzne Błękitnej Armii podczas I wojny światowej. Do 1 lipca 2004 nosiły nazwę: Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (WLOP RP), które z kolei zostały utworzone 1 lipca 1990 przez połączenie dwóch rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.

F-16

Uzbrojenie i wyposażenie

Samoloty i śmigłowce

 • Samoloty wielozadaniowe F-16C/D block 52+ - 48
 • Samoloty myśliwskie MiG-29/UB - 32
 • Samoloty myśliwsko-bombowe Su-22M4/U3K - 44
 • Samoloty szkolno-treningowe TS-11 Iskra - 54
 • Samoloty szkolno-treningowe PZL-130 Orlik - 37
 • Samoloty pasażerskie Tu-154M - 1 [od 10.04.2010 r.]
 • Samoloty pasażerskie Jak-40 - 4
 • Samoloty transportowe C-295M - 11
 • Samoloty transportowe An-2 - 13
 • Samoloty transportowe An-28TD - 2
 • Samoloty transportowe C-130 - 2 (zamówiono 5)
 • Samoloty transportowe M-28B/TD - 10
 • Samoloty transportowe M-28B/PT - 5
 • Śmigłowce pasażerskie Mi-8P - 6
 • Śmigłowce pasażerskie W-3S - 1 (zamówiono 2)
 • Śmigłowce transportowe W-3T - 8
 • Śmigłowce ratownicze W-3RL - 6
 • Śmigłowce medyczne W-3R - 2
 • Śmigłowce wielozadaniowe Mi-2 - ok. 50
 • Śmigłowce Mi-2RL - ok. 4
 • Śmigłowce SW-4 - 14 (zamówiono 24 szt.)
 • Śmigłowce Bell-412HP - 1

Środki przeciwlotnicze

 • Dywizjony plot. Newa-SC - 20
 • Dywizjony plot. Krug - 3
 • Dywizjony plot. Wega-WE - 2
 • Zestawy plot. Strzała-2M - bd.
 • Zestawy plot. Grom - bd. (zamówiono 51 szt.)
 • 57 mm armaty plot. S-60 - ok. 50
 • 23 mm zestawy plot. ZUR-23-2 - bd.

Sprzęt radiotechniczny

 • Stacje rlok. N-11 - 5
 • Stacje rlok. N-12 - 7
 • Stacje rlok. N-12M - 3
 • Stacje rlok. RAT-31DL - 0 (zamówiono 3)
 • Stacje rlok. TSR-19/N-19 - 2
 • Stacje rlok. N-31/31M - ok. 50
 • Stacje rlok. N-41 - ok. 40
 • Systemy rozpoznania radioel. Lena-3M/MD - ok. 10
 • Systemy rozpoznania radioel. MSR-W - 4

Marynarka Wojenna

Kompania Marynarki Wojennej

Główne zadania

Do głównych zadań Marynarki Wojennej należy:

 • ochrona polskich interesów na morzu, szczególnie w wyłącznej strefie ekonomicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej ;
 • zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności;
 • ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich;
 • ratowanie życia na morzu w polskiej strefie odpowiedzialności, ale także poza nią;
 • realizacja polskiej morskiej racji stanu;
 • demonstrowanie obecności na morzu w polskiej strefie zainteresowania państwa;
 • współpraca z zagranicznymi siłami morskimi, szczególnie państwami Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ( NATO );
 • udział w operacjach pokojowych i antyterrorystycznych;
 • szkolenie i przygotowywanie sił do realizacji zadań bojowych na wypadek zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
 • utrzymanie odpowiednio wysokiej gotowości bojowej na wypadek wojny;
 • odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa od strony morza;
 • obrona państwa podczas wojny przed atakiem od strony morza;
 • utrzymanie panowania na morzu podczas wojny w odpowiedniej strefie obrony przy współdziałaniu z Siłami Powietrznymi;
 • obrona wybrzeża i terenów nadmorskich przy współpracy z Wojskami Lądowymi i Siłami Powietrznymi

Uzbrojenie i wyposażenie

Okręty

Samoloty i śmigłowce

 • 2 samoloty transportowo-desantowe M-28B Bryza-1TD (1117, 1118)
 • 2 samoloty monitoringu ekologicznego M-28B Bryza-1E (0404, 0405)
 • 7 samolotów rozpoznawczo-patrolowych M-28B Bryza-1R (1006, 1008, 1017, 1022, 1114, 1115, 1116)
 • samolot rozpoznawczo-patrolowy i poszukiwania okrętów podwodnych M-28B Bryza-1RM bis (0810)
 • śmigłowiec dowodzenia Mi-2 D (5245)
 • Mi-2 (2947, 2948, 2949, 2950,obecnie w służbie tylko 5245)
 • śmigłowiec transportowy Mi-8MTW-1 (5528)
 • śmigłowiec transportowy Mi-17 (0608)
 • 3 śmigłowce ratownictwa morskiego Mi-14 PS (1013, 1016, 5137)
 • 10 śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 PŁ (1001, 1002, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012)
 • śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 PX (1003)
 • 2 śmigłowce transportowe W-3T Sokół (0209, 0304)
 • 4 śmigłowce ratownictwa morskiego W-3RM Anakonda (0505, 0506, 0511, 0512-uległ katastrofie w 1997)
 • 3 śmigłowce ratownictwa morskiego W-3WARM Anakonda (0813, 0815, 0906)
 • 4 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Kaman SH-2G Super Seasprite (3543, 3544, 3545, 3546)

Misje zagraniczne

Źródła

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Mamy 100-tysięczną armię zawodową dostęp: 12.02.2010.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej":

Mieszko II Lambert ...

Wincenty Okołowicz ...

Oddychanie komórkowe ...

Sztuka ...

Kazimierz Wołkowycki ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Władysław Komar ...

Tadeusz Kognowicki ...

Adolf Giżyński ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej":

01 Znaki drogowe - informacyjne - część 3 (plansza 12) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 8) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie