Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Skandowce

Skandowce

Grupa  →3
↓  Okres
421
  Sc  
539
  Y  
657
  La  
789
  Ac  

Skandowce - pierwiastki 3. grupy układu okresowego. Do skandowców należą: skand (Sc), itr (Y), lantan (La) i aktyn (Ac).

Spis treści

Położenie w układzie okresowym

Skandowce leżą w bloku d układu okresowego. Należą do grupy tzw. metali przejściowych . Ogólna konfiguracja elektronowa skandowców to [GS](n-1)d1ns2. Gdzie [GS] to konfiguracja poprzedzającego gazu szlachetnego.

Występowanie w przyrodzie

Skand, itr i lantan są średnio rozpowszechnione w skorupie ziemskiej, natomiast aktyn występuje jedynie w ilościach śladowych.

Właściwości fizyczne

Skandowce są srebrzystobiałymi, miękkimi metalami. Związki chemiczne skandowców są bezbarwne. Wodorotlenki skandowców są słabo rozpuszczalne w wodzie.

Właściwości chemiczne

Skandowce są bardzo podobne pod względem chemicznym. Charakteryzują się niską elektroujemnością . W związkach są na III stopniu utlenienia. W podwyższonej temperaturze reagują z tlenem, tworząc tlenki. Z wodą tworzą wodorotlenki, których charakter zasadowy rośnie "w dół" grupy. Wodorotlenek skandu jest amfoteryczny.

Otrzymywanie

Skandowce są otrzymywane głównie przez elektrolizę ich stopionych soli.

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Skandowce":

Lantan ...

Itr ...

Skand ...

Elektroujemność ...

Kategoria:Układ okresowy ...

Lutet ...

Kategoria:Pierwiastki chemiczne ...

Aktynowce ...

Klasyfikacja lantanowców i aktynowców ...

Skandowce Grupa  →3↓  Okres 421  Sc  539  Y  657  La  789  Ac  Skandowce - pierwiastki 3. grupy układu okresowego. Do skandowców należą: skand (Sc), ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Skandowce":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 11) - fluorowcami 18 - helowcami (gazami szlachetnymi) Pierwiastki bloku d 3 - Skandowce 4 - tytanowce 5 - wanadowce ...

Pierwiastki bloku energetycznego d (plansza 6) > Blok d – grupy poboczne Konfiguracje elektronowe Pola zaciemnione oznaczają anomalie Nazewnictwo Grupa 3 - Skandowce Grupa 4 - tytanowce Grupa 5 - wanadowce Grupa 6 - chromowce Grupa 7 - ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie