Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

socjologia

socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały.

Już w starożytności istniała na wysokim poziomie ogólnie pojęta myśl społeczna. Zaś socjologia jako nauka o społeczeństwie miała trzech ojców. Pierwszym (w europejskim kręgu kulturowym) był Platon, następnie J.B. Vicco oraz, tak powszechnie wymieniany za jedynego, A. Comte. Przedmiotem badań nauki o społeczeństwie jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany. Socjologowie badają jednostki o tyle o ile są one w jakiś wewnętrznych relacjach między sobą. Jednostka jako indywiduum nie jest przedmiotem badań socjologii, a zajmuje się nią nauka zwana psychologią.

Pod koniec XIX wieku następowały gwałtowne przemiany w łonie europejskich społeczeństw pre-industrialnych. Doprowadziły do powstania społeczeństwa industrialnego. Obecnie mówi się o początkach ery społeczeństw post-industrialnych.

Przedmiotem badań socjologii są również nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.


Inne hasła zawierające informacje o "socjologia":

Biskup ...

Autorytet ...

Wskaźnik ...

Świadomość społeczna ...

Warstwa społeczna wyróżnić warstwy społeczne, jednak nie są one używane :ChłopiMieszczaństwoDawna szlachta Zobacz też stan społeczny stratyfikacja (socjologia) ...

Genealogia ...

Arystoteles ...

Integracja Ciągła integracja Integracja automatyki Integracja ekonomiczna Integracja etniczna Integracja europejska Integracja horyzontalna Integracja społeczna (socjologia) Integracja systemów Integracja (psychologia) Integracja w edukacji Integracja w zarządzaniu Integracja wertykalna Integracja (magazyn niepełnosprawnych) ...

Religioznawstwo George Frazer Działy religioznawstwaReligioznawstwo obejmuje siedem działów naukowych: etnologia religii fenomenologia religii geografia religii historia religii psychologia religii socjologia religii teoria religii Zobacz też: antropologia religii BibliografiaBronk A., Nauka wobec religii. Teoretyczne podstawy ...

Kultura tradycyjna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "socjologia":

201 Rozwój historiografii w okresie międzywojennym (plansza 4) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 9) ...

024 Arabowie w czasach wczesnego średniowiecza (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie