Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sortymenty drewna

Sortymenty drewna

Sortymenty drewna - wyrobione, ścięte drewno po przeprowadzonym sortowaniu, zgodnie z normami technicznymi.

Podział drewna okrągłego na różne sortymenty nazywany jest sortymentacją. Ogólnie drewno dzieli się na iglaste i liściaste. Podział danego sortymentu na klasy jakości nazywa się klasyfikacją drewna. Tylko w wyjątkowych wypadkach drewno w całej długości przeznaczane jest na jeden sortyment ( żerdzie ). Prawie zawsze w celu podziału drewna na odpowiednie sortymenty dokonuje się jego przerzynki. Proces ten określany jest jako manipulacja surowca drzewnego, lub w skrócie manipulacja.

Każdy sortyment musi mieć cały zespół cech przewidzianych dla tego sortymentu w obowiązujących normach technicznych. Cechami tymi mogą być między innymi: rodzaj drewna, średnica w środku długości (średnica środkowa), średnica w cieńszym lub grubszym końcu, średnica znamionowa, długość drewna, oraz dopuszczalne, występujące na pobocznicy drewna i czołach wady drewna .

Podczas manipulacji sortymenty szukane są w drewnie w pewnej kolejności. Najpierw szukane są sortymenty o najwyższych wymaganiach technicznych, najcenniejsze (najczęściej najgrubsze) a następnie mniej cenne (najczęściej cieńsze).

Na podstawie szacunków brakarskich każda jednostka organizacyjna lasów państwowych otrzymuje plan pozyskania drewna na dany rok z podziałem na sortymenty. Szacunek brakarski daje zbliżone informacje o szacowanym drewnie, gdyż sortymenty określane są na drzewie rosnącym, bez wiedzy na temat jakości wnętrza pnia.

Manipulacją drewna po ścince kieruje leśniczy , a w przypadku, gdy w leśnictwie znajdują się partie drewna trudne do sortymentacji może do pomocy otrzymać brakarza - specjalistę od sortymentacji i kwalifikacji drewna.

Klasyfikację, w której przeznaczenie drewna jest nadrzędnym kryterium jego podziału określa się jako przeznaczeniową (KP według SWW ), przyjmując, że nadrzędnym kryterium jest jakość i wymiary otrzymuje się klasyfikację jakościowo-wymiarową (KJW).

Spis treści

Podział surowca drzewnego według KJW

 • ze względu na rodzaj drewna:
  • drewno iglaste – drewno pozyskiwane z drzew iglastych
  • drewno liściaste – drewno pozyskiwane z drzew liściastych
  • drewno krzewów – drewno pozyskiwane z krzewów
 • ze względu na postać:
  • drewno okrągłe – surowiec drzewny pozyskiwany w stanie okrągłym, z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia lub elementów korony
  • drewno łupane – surowiec drzewny wyrabiany z drewna okrągłego przez dzielenie go wzdłuż włókien,
  • drewno rozdrobnione – surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek
 • ze względu na kategorie grubości:
  • grubiznę : do której zaliczamy drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe
  • drobnicę: do której zaliczamy drewno małowymiarowe
 • ze względu na kategorie długości:
 • ze względu na klasyfikację jakościowo-wymiarową:

Wybrane sortymenty drewna użytkowego według SWW (KP)

 • liściaste drewno okleinowe,
 • drewno łuszczarskie na sklejkę,
 • drewno zapałczane iglaste i liściaste,
 • drewno na prowadniki szybowe,
 • drewno rezonansowe,
 • drewno beczkowe,
 • tartaczne drewno iglaste,
 • tartaczne drewno liściaste,
 • drewno kopalniakowe,
 • drewno na słupy chmielowe,
 • papierówka,
 • drewno liściaste do suchej destylacji,
 • drewno garbnikowe,
 • szczapy i wałki użytkowe,
 • żerdzie ,
 • słupki,
 • tyczki,
 • drobnica użytkowa do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych ,
 • faszyna leśna,
 • chrust użytkowy,
 • szczapy i wałki opałowe,
 • odpady opałowe,
 • drobnica opałowa,
 • wióry i trzaski,
 • karpina opałowa

Polskie Normy odnośnie surowca drzewnego

 • PN-92/D-02002: Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole.
 • PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej. Terminy, definicje i metody badań.
 • PN-92/D-95000: Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
 • PN-92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste.
 • PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrąbki leśne.
 • PN-92/D-95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste.
 • PN-92/D-95018: Drewno średniowymiarowe.
 • PN-92/D-95019: Drewno małowymiarowe.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Sortymenty drewna":

Przemysł chemiczny ...

Bóbr europejski ...

Kanały mazurskie ...

Ołtarz główny bazyliki archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie ...

Sień katedralna na Wawelu ...

Baldachim ...

Stocznia Gdańska ...

Wrocław ...

Technologia ...

Przegląd technik zdobniczych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sortymenty drewna":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) ...

031. Düsseldorf - miasto ogrodów (plansza 7) ...

Przemysł przetwórczy w Polsce (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie