Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

spółgłoska

spółgłoska - to dźwięk języka mówionego powstający w wyniku całkowitego lub częściowego zablokowania przepływu powietrza przez aparat mowy (kanał głosowy). W czasie wymawiania spółgłosek powstaje szmer, gdy powietrze natrafia na przeszkodę (zwarcie, zbliżenie).

Do opisu artykulacji spółgłoski stosuje się następujące kryteria:

  • sposób artykulacji, czyli stopień/sposób ograniczenia przepływu przez kanał głosowy,
  • miejsce artykulacji, czyli miejsce największego zbliżenia lub zwarcia narządów mowy,
  • narząd artykulacji biorący udział w tworzeniu zwężenia lub zwarcia,
  • udział wiązadeł głosowych (dźwięczność/bezdźwięczność).

W języku polskim spółgłoski nie tworzą zasadniczo sylaby, czyli są niesylabiczne. Do wyjątków należą "wyrazy" takie jak: pst, brr itp., w których elementem sylabicznym są spółgłoski s, r. W niektórym językach spółgłoski mogą tworzyć sylaby, czyli być elementem `sylabicznym`. Szczególnie często taką rolę spełniają spółgłoski nosowe, płynne. Przykładem może być tu język czeski, w którym spółgłoski r, l tworzą sylaby np. wyrazy: čtvrt `ćwierć, vlk `wilk`, są jednosylabowe.


Inne hasła zawierające informacje o "spółgłoska":

Włosi dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2002 roku↑ x to nie "ks" a spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna w Polsce ch . ъ - jer twardy.↑ Książka ...

Język prasłowiański eu, ai, au, oraz najprawdopodobniej samogłoski nosowe ę i ą, szczególnie przed spółgłoskami szczelinowymi i na końcu wyrazu. Nie istniały wówczas sylabiczne r, l ...

Język czeski au wymawia się jak jedną sylabę, czyli oł, ał.R i l między spółgłoskami i na końcu wyrazu po spółgłosce są zgłoskotwórcze (tworzą sylaby )Ť, ď ...

Fonologia Tłum. polskie 1970. Podstawy fonologii. (Tłumaczył: Adam Heinz). Inne pojęcia związane z fonologią fonetyka fonotaktyka głoska segment samogłoska spółgłoska fonologia suprasegmentalna sylaba ton akcent intonacja fonem alofon dystrybucja dystrybucja kontrastywna dystrybucja komplementarna cechy dystynktywne reguła fonologicznareprezentacja fonologicznareprezentacja podstawowa archifonem morfofonem para minimalna fonemika fonologia generatywna fonologia leksykalnafonologia autosegmentalnateoria ...

Alfabet ...

Pismo linearne B Chania : 4 tablice. Tablica znakówGrupa znaków pisma linearnego B występujących w formie spółgłoska-samogłoska.-a-e-i-o-u ...

Węgrzy jako Vngare (za pomocą łacińskiej półsamogłoski V , odczytywanej jako samogłoska U lub spółgłoska V, osobna litera U pojawi się w łacinie w XVI w., ...

Literatura dla dzieci i młodzieży ...

Karelowie ...

Język fiński stać zbitka spółgłoskowa. Starsze zapożyczenia były zatem dopasowywane: pozostawiana była tylko ostatnia spółgłoska ze zbitki.koulu (szkoła) ze szwedzkiego skolaranta (wybrzeże) ze szwedzkiego strandW nowych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "spółgłoska":

001. ABC niemieckiej fonetyki.... czyli jak to się wymawia? (plansza 21) e height=380 width=770 > Samogłoski krótkie i długie Jeśli po samogłosce występuje podwójna spółgłoska, wymawiamy ją krótko (gdy jest to "i" wymawiamy głoskę zbliżoną bardziej ...

046. Tworzenie nowych słów. Die Wortbildung, część 3 (plansza 4) - rolniczka die Köchin - kucharka W liczbie mnogiej spółgłoska -n w przyrostku podwaja się. die Studentin ...

Z wizytą w Szczebrzeszynie (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie