Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

stalinizm

stalinizm - system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.

Początkiem tego systemu był komunizm wojenny, wprowadzony jeszcze przez Lenina, opierający się na całkowitym scentralizowaniu wszelkich decyzji polityczno-ekonomicznych i prawie rewolucyjnym, czyli ostrym terrorze wprowadzanym metodą ogłaszania ukazów i bezwzględnego ich egzekwowania bez pośrednictwa normalnego systemu prawnego.

Ten chaotyczny początkowo system wytworzył w końcu, w dużym stopniu pod przywództwem Stalina, swoje ramy instytucjonalne. Trzema podstawowymi filarami instytucjonalnymi stalinizmu były:

1. Bezgraniczna władza Stalina.
2. Biurokracja monopartyjna, działająca we wszystkich powierzchniowych obszarach władzy – wprowadzająca w czyn jawne decyzje Stalina.
3. Aparat przymusu i kontroli – realizujący bezpośrednio niejawne decyzje Stalina i kontrolujący zachowania wszystkich bez wyjątku, łącznie z biurokracją partyjną.

Podstawowymi cechami stalinizmu były:

 • Pełne jedynowładztwo Stalina.
 • Ciągła kontrola wszystkiego i wszystkich.
 • Ciągły i stale narastający terror, który przez cały czas zagrażał wszystkim oprócz samego Stalina.
 • Ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu wszelkich inwestycji i centralnej dystrybucji wszelkich dóbr.
 • Zmodyfikowana teoria marksizmu opierająca się na dogmatach budowy socjalizmu w jednym kraju i zaostrzania walki klas w miarę postępu socjalizmu, służąca jako teoretyczne uzasadnienie totalitaryzmu.

Zazwyczaj przyjmuje się, że pełna wersja stalinizmu trwała od roku 1929 (pozbycie się z kierownictwa WKP(b) głównych oponentów Stalina) do roku 1953 (śmierć Stalina). Po 1953 system ten zaczął powoli ewoluować do socjalizmu nomenklaturowego, w którym pod koniec istnienia ZSRR władzę sprawowała kilkusettysięczna grupa najważniejszych działaczy partii i podporządkowany tej grupie aparat biurokratyczny oraz aparat przymusu i kontroli. Stalinizm do roku 1945 funkcjonował wyłącznie w ZSRR. Po drugiej wojnie światowej został jednak eksportowany do państw, które w wyniku tej wojny dostały się pod kontrolę ZSRR. Próbowano go też wprowadzić w Chinach, jednak tam przekształcił się on szybko w maoizm.

Bilans stalinizmu

 • Terror, którego ofiary w latach 1929-1953 szacuje się na ok. 30 milionów ludzi w ZSRR i krajach satelickich.
 • Zniszczenie środowiska naturalnego na ogromnych obszarach.
 • Faktyczna eksterminacja kilku narodów i zniszczenie dziedzictwa kulturowego kilkunastu innych w wyniku masowych przesiedleń i rusyfikacji.
 • Doprowadzenie do zapaści ekonomicznej w wyniku planowania gospodarki przemysłowej bez uwzględnienia praw popytu i podaży.
 • Całkowite zablokowanie wymiany wolnej myśli i związana z tym atrofia kultury i twórczych badań naukowych.
 • Śmierć ok. 10 mln żołnierzy radzieckich podczas II wojny światowej. Tak duże straty były spowodowane w dużej części niekompetencją kadry dowódczej, co było związane z wielkimi czystkami w Armii Czerwonej przed wojną oraz rozkazami Stalina ("ani kroku w tył", Rozkaz Nr 270, itp.).


Inne hasła zawierające informacje o "stalinizm":

Narodowy socjalizm rządy jednostki3.3 Polityka socjalna4 Skutki5 Porównanie nazizmu z faszyzmem6 Porównanie nazizmu ze stalinizmem7 Sytuacja prawna w Polsce8 Przypisy9 Zobacz też10 Linki zewnętrzne Geneza Swastyka na ...

Adres zameldowania ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" gruzach II Rzeczypospolitej po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Lubelszczyzny . Świadomość zbrodni stalinizmu , ogrom represji, jakie spadły na żołnierzy podziemia niepodległościowego , wszechobecność aparatu ucisku ...

Anarchizm ...

Lata 30. XX wieku armię, zrywając z postanowieniami traktatu wersalskiego . Faszyzm we Włoszech , narodowy socjalizm w Niemczech , stalinizm w ZSRR , militaryzm w Japonii . Wielki kryzys w gospodarce światowej. Hiszpańska wojna domowa . Otto ...

Włodzimierz Lenin PRL czapki leninówki, bez inspiracji PZPR. Zobacz też Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego , Mauzoleum Lenina , leninizm , materializm dialektyczny , stalinizm , Lew Trocki , Józef Stalin , Testament Lenina , Dokumenty Sissona .Przypisy↑ Max Jakobson: Våldets århundrade, Stockholm 2001, Atlantis.↑ ...

1952 ...

Konstytucja ZSRR ...

Stowarzyszenie "Pax" ...

Polskie Stronnictwo Ludowe ...


Inne lekcje zawierające informacje o "stalinizm":

232. Stalinizm (plansza 3) ...

243. Oświata, nauka i kultura Polski (plansza 10) ...

243. Oświata, nauka i kultura Polski (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie