Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński

Stanisław Bogusław Leszczyński
Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, książę Lotaryngii i Barrois.

Herb Stanisława Leszczyńskiego jako dożywotniego króla Polski, księcia Lotaryngii i Barrois
Król Polski
Okres panowaniaod 12 lipca 1704
(wybór)
4 października 1705 w Warszawie
(koronacja)
do 8 lipca 1709
Poprzednik August II Mocny
Następca August II Mocny
Król Polski (ponownie)
Okres panowaniaod 12 września 1733
do 26 stycznia 1736 (abdykacja)
Poprzednik August II Mocny
Następca August III Sas
Dane biograficzne
Dynastia Leszczyńscy
Urodzony20 października 1677 we Lwowie
Zmarł23 lutego 1766 w Lunéville
Ojciec Rafał Leszczyński
Matka Anna z Jabłonowskich
Żona

Katarzyna Opalińska

Dzieci

Anna Leszczyńska
Maria Leszczyńska

Odznaczenia
Order Ducha Świętego
Stanisław Leszczyński w czasie swojego pierwszego panowania
Stanisław Leszczyński, obraz Jean Baptiste van Loo
Nagrobek Stanisława Leszczyńskiego w Kościele Notre-Dame de Bon Secours w Nancy

Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie , zm. 23 lutego 1766 w Lunéville w Lotaryngii ) – król Polski w latach 1705-1709 i 1733-1736, książę Lotaryngii i Baru w latach 1738-1766.

Spis treści

Młodość

Był synem podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich , córki Stanisława Jana . Jego edukacją zajmowali się nauczyciele domowi, w tym sprowadzani z zagranicy. Przyszły król uczęszczał także do gimnazjum protestanckiego w Lesznie . W latach 1695 - 1696 odbył podróż po Europie.

Aż do śmierci ojca w 1703 pozostawał wyraźnie w jego cieniu. W 1696 objął z woli ojca urząd starosty odolanowskiego [1]. Na sejmie elekcyjnym w 1697 opowiedział się razem z ojcem za kandydaturą syna zmarłego króla , Jakuba Sobieskiego , ale ostatecznie poparł elektora saskiego . Nowy król odwdzięczył mu się, mianując go podczaszym wielkim koronnym . W 1699 Leszczyński zostaje wojewodą poznańskim . Sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny północnej w 1700 i wkroczenia wojsk szwedzkich do Polski .

Przerwane panowanie

Zobacz więcej: Wojna domowa w Polsce 1704-1706 .

Po zajęciu Warszawy przez wojska szwedzkie w 1704 , wroga królowi Augustowi II Saskiemu szlachta polska zawiązała konfederację warszawską i 16 lutego zdetronizowała króla. Leszczyński, jako delegat konfederacji spotkał się w kwietniu z królem szwedzkim Karolem XII w Lidzbarku Warmińskim . Szwedzki władca doceniając jego wpływy w Wielkopolsce wysunął go jako kandydata do tronu. Leszczyński początkowo złożył zobowiązanie, że koronę przyjmie jedynie w depozyt i przekaże ją Jakubowi Sobieskiemu . Obietnicy nigdy nie dotrzymał. 12 lipca 1704 , sejm elekcyjny , zwołany w szwedzkim obozie wojskowym pod Warszawą, potwierdził formalnie wybór nowego króla. Proklamacji nie dokonał zgodnie z prawem zwyczajowym prymas Michał Stefan Radziejowski lecz biskup poznański Mikołaj Święcicki [2]. Dopiero jednak 4 października 1705 został koronowany na króla Polski w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez arcybiskupa lwowskiego Konstantego Józefa Zielińskiego .

Przez cały 5-letni okres panowania Leszczyńskiego trwała w Polsce wojna przeciwko szwedzkiej okupacji, przy czym August II Mocny ( Wettyn ) dopiero w 1706 zrzekł się swej polskiej korony na rzecz nowego króla ( Pokój w Altranstädt ). Co ciekawe znalezione zostały listy pomiędzy Leszczyńskim a Karolem XII dotyczącego rozbioru Polski przez armię szwedzką przy oddzieleniu dla Leszczyńskiego księstwa Wielkopolski []. Po zniszczeniu przez Rosjan ekspedycyjnej armii szwedzkiej pod Połtawą 8 lipca 1709 , Szwedzi opuścili także ziemie Rzeczypospolitej.

Wygnanie z Polski

W sierpniu tego roku przez Szczecin udał się do Stralsundu na Pomorzu Szwedzkim . Tam Karol XII powierzył mu kierownictwo armii szwedzkiej dowodzonej przez Nilsa Gyllenstiernę. W tym czasie Leszczyński wielokrotnie przeprawiał się do Szwecji, by przedstawić tam swoje koncepcje polityczne[3]. 5 grudnia 1712 w Ribnitz koło Stralsundu Leszczyński zawarł ugodę z reprezentującym Augusta II feldmarszałkiem saskim Jakubem Henrykiem Flemmingiem . W myśl jej postanowień zwracał rywalowi jego akt abdykacji z 1706 , tracąc tym samym polską koronę, zachowując jednak tytuł królewski. Wynegocjował amnestię dla swoich zwolenników, zwrot swoich utraconych majątków i roczną pensję. Porozumienie to nie weszło jednak w życie, uznane za nieważne przez Karola XII.[4]

W grudniu 1712 udał się przez Jassy do Benderów , gdzie miał nadzieję spotkać króla Szwecji. Stamtąd podjął próbę destabilizacji Rzeczypospolitej i obalenia Augusta II. W czerwcu 1713 przez Wrocław wysłał do kraju swojego wysłannika z pieniędzmi przeznaczonymi na wywołanie zamieszek. Na czele kilkudziesięciu tysięcy Tatarów chana Qaplana I Gireja, wojsk tureckich i dragonów szwedzkich przeprawił się przez Prut i stanął pod Chocimiem . Ostrzeżony hetman wielki koronny Adam Mikołaj Sieniawski rozpoczął przygotowania obronne. Wyprawa zakończyła się fiaskiem na skutek nacisków dyplomacji cesarskiej i rosyjskiej [5].

Księstwo Dwóch Mostów

4 lipca 1714 Leszczyński przybył do dziedziczonego przez władców szwedzkich Księstwa Dwóch Mostów . Karol XII uczynił go księciem z upoważnienia ( fr. prince par délégation), co miało zabezpieczyć egzystencję byłego polskiego monarchy. W czasie swych rządów Leszczyński wzniósł tam rezydencję podmiejską Tschifflik , nakazał budowę nowego klasztoru w Gräfinthal, gdzie pochowana została jego córka Anna . Na swoim dworze utrzymywał francuski zespół teatralny noszący nazwę Teatru Jego Mości Króla Polski[6].

Francja

W styczniu 1719 zmuszony został do opuszczenia swojego księstwa. Przez Begzabern i Landau udał się do Wissembourga , gdzie też osiadł na dłużej[7]. Kolejne 14 lat Stanisław Leszczyński przebywał we Francji . W 1725 , dzięki wstawiennictwu Markizy de Prie , jego córkę Marię poślubił król Francji - 15-letni wówczas Ludwik XV , młodszy od swej wybranki o 6 lat. Ludwik XV angażował się później bezpośrednio, wszak bez powodzenia, w powrót swego teścia na tron Polski, zwolniony przez śmierć Augusta II w 1733 . Mianowicie Stanisław Leszczyński pojechał wtedy na elekcję do Warszawy, mocno wspierany pieniędzmi przez swego zięcia. 12 września 1733 w Warszawie wybrany został przez 11 697 szlachty królem Polski[8]. 5 października stronnicy Sasa pod osłoną korpusu rosyjskiego generała Piotra Lacy ogłosili Augusta III królem Polski we wsi Kamion na Pradze . Ponowny wybór Leszczyńskiego stał się powodem wojny o tron polski . Nastąpiła zbrojna interwencja Rosji, Austrii i Saksonii , za których protekcją obwołany został królem August III Wettin . Stronnictwo Leszczyńskiego stawiło większy opór jedynie w Gdańsku , licząc tam na pomoc francuską. Faktycznie przybył niewielki francuski oddział interwencyjny pod dowództwem hrabiego Plélo , ale został rychło rozbity przez Sasów i Rosjan, zaś Gdańsk skapitulował po kilkumiesięcznym oblężeniu.

Stronnicy Leszczyńskiego uznali wówczas Augusta III, natomiast on sam przebrany za chłopa uciekł do Królewca w Prusach Książęcych , wówczas zawiązała nowa zbrojna konfederacja dzikowska w obronie jego elekcji. Po jej rozbiciu w Puszczy Kurpiowskiej i po porozumieniu się Francji i Austrii – Stanisław Leszczyński zmuszony został do zrzeczenia się korony i powrócił do Francji. O tym, że chciał wzmocnienia władzy centralnej, zniesienia poddaństwa chłopów, ograniczenia liberum veto itp. zaświadczył tylko w swej książce Głos wolny wolność ubezpieczający , datowanej na 1733 , ale wydanej w 1748 .

Lotaryngia

Kardynał Fleury kierujący ówczesną polityką Francji jako pierwszy minister Ludwika XV był politykiem ostrożnym. Postanowił więc nie poświęcać interesu swego kraju za królewskiego teścia. Wojna o sukcesję zakończyła się kompromisem z Austrią. August III został uznany królem Polski, ale w zamian Stanisław Leszczyński został dożywotnim władcą bogatego księstwa Lotaryngii , należącego dotychczas do Franciszka Lotaryńskiego . Po śmierci Stanisława księstwo miało zostać przekazane Francji, jako zaległy posag jego córki Marii. Leszczyński okazał się dobrym gospodarzem swego nowego władztwa, uzyskując u miejscowej ludności przydomek króla-dobrodzieja. Wsławił się głównie jako mecenas sztuki i nauki.

Był ujmującym, wykształconym poliglotą, typowym arystokratą szlacheckim. Zmarł w wyniku poparzeń, którym uległ w wieku 89 lat, gdy jego strój zapalił się od iskry z kominka. Był najdłużej żyjącym królem Polski. Został pochowany w kościele Notre-Dame de Bon Secours w Nancy . Kościół został zniszczony podczas rewolucji francuskiej . Odnalezione szczątki zostały pochowane w katedrze na Wawelu .

Kochanki

W 1725 Stanisław wdał się w romans z Marią Anną Jabłonowską, księżną de Talmont. Po zakończeniu romansu zakochał się w jej młodszej siostrze, księżnej Katarzynie Ossolińskiej. Około 1741 rozpoczął się jego romans z Charlotte Nicole de Beauvau-Craon, markiza de Bassompierre. Gdy Leszczyński umierał, jego kochanką była Marie Françoise Catherine de Beauvau-Craon , słynna markiza de Boufflers[].

Wywód przodków

4. Bogusław Leszczyński    
  2. Rafał Leszczyński
5. Anna von Dönhoff     
   1. Stanisław Leszczyński
6. Stanisław Jan Jabłonowski   
  3. Anna z Jabłonowskich   
7. Marianna Kazanowska    
 

Żona:

Córki:

Za pośrednictwem córki Marii, która wyszła za mąż za Ludwika XV , króla Francji, Stanisław Leszczyński jest przodkiem królów Francji, Hiszpanii i innych przedstawicieli wielkich europejskich rodów królewskich, książęcych i arystokratycznych.

Stanisław Leszczyński w sztuce

Persona Stanisława Leszczyńskiego wykorzystana była w sztuce jako symbol polskości wielkiej i dumnej, a także niewinnej wobec historii. W 1840 roku Giuseppe Verdi komponuje operę "Un giorno di regno" ("Jednodniowe panowanie"). Król Stanisław występuje tam w roli głównej wątku komediowo-miłosnego. W latach 90 XIX wieku Alfred Jarry pisał także sztukę "Ubu roi ou les Polonais" ("Król Ubu, czyli Polacy"). Stanisław Leszczyński występuje tam jako wieśniak. Takie ujęcie wskazuje albo nieznajomość historii Polski przez autora, albo modne wtedy uwydatnienie, iż wieś zawiera w sobie najwyższe królewskie cnoty (na przykład Stanisław Wyspiański mawiał, iż żeniąc się z chłopką poślubił "Piastkę"). Leszczyński występuje również w adaptacji operowej "Króla Ubu"- w operze "Ubu Rex" Krzysztofa Pendereckiego .

Na portrecie z cyklu "Poczet królów i książąt polskich", Jan Matejko nawiązuje do wyglądu Leszczyńskiego przed objęciem tronu. Przedstawienie króla w kontuszu i żupanie, o fryzurze i wąsach typowo szlacheckich dodatkowo uwydatnia prawdziwie polski wizerunek króla Stanisława w przeciwieństwie do króla Augusta II. Istnieje ciekawa sztuka Stefana Bratkowskiego Marivaudage opowiadająca o ostatnim okresie życia Leszczyńskiego.

Zobacz też

Przypisy

  1. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, Poczet polskich królów i książąt Wrocław 2006 , s. 1064.
  2. Edmund Cieślak , Stanisław Leszczyński, 1994 , s. 42.
  3. Edmund Cieślak , Stanisław Leszczyński, 1994 , s. 62-68
  4. Ibidem s. 77-78
  5. Ibidem, s. 83-85
  6. Ibidem, s. 87-97
  7. Ibidem, s. 99
  8. Jerzy Dunin-Borkowski i Mieczysław Dunin-Wąsowicz, Elektorowie królów Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Lwów 1910, s. VI.

Bibliografia


Poprzednik
August II Mocny
król Polskii wielki książę Litwy
17041709
Następca
August II Mocny
Poprzednik
August II Mocny
król Polskii wielki książę Litwy
17331736
Następca
August III Sas
Poprzednik
Franciszek III Stefan
książę Lotaryngii
17371766
Następca
włączenie do Korony francuskiej
Poprzednik
Stanisław Małachowski
wojewoda poznański
16991704
Następca
Franciszek Gałecki


Inne hasła zawierające informacje o "Stanisław Leszczyński":

Oddychanie komórkowe ...

Wiktor Sukiennicki ...

1972 ...

Stanisław Narutowicz ...

1884 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Jura ...

Tomasz Zan (poeta) ...

Stanisław Hozjusz ...

Stanisław Poniatowski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stanisław Leszczyński":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 12) ...

Tworzenie wyrażeń algebraicznych (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie