Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stefan Batory

Stefan Batory

Stefan Batory
Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki, a także książę siedmiogrodzki
Król Polski i wielki książę Litwy
Okres panowaniaod 1 maja 1576
do 12 grudnia 1586
Poprzednik Henryk III Walezy
Następca Zygmunt III Waza
Dane biograficzne
Dynastia Batory
Urodzony 27 września 1533 w Szilágysomlyó
Zmarł 12 grudnia 1586 w Grodnie
Ojciec Stefan Batory
Matka Katarzyna Telegdi
Król Stefan Batory na obrazie Marcina Kobera , 1583

Stefan Batory ( węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó , zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie ) – książę siedmiogrodzki od 1571 , król Polski i wielki książę litewski od 1576 , po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką , córką Zygmunta I Starego . Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych .

Spis treści

Tytuł królewski

Stephanus, Dei gratia rex Poloniae et magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podlachiae, Livoniaeque, necnon princeps Transylvaniae.

Tłumaczenie: Stefan, z Bożej łaski król Polski , wielki książę litewski , ruski, pruski , mazowiecki , żmudzki , kijowski , wołyński , podlaski , inflancki , a także książę siedmiogrodzki .

Życie i działalność

Młodość

Był synem wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi.

Wcześnie osierocony, dla zachowania swoich dóbr dziedzicznych związał swoją karierę polityczną z rodem Habsburgów . 22 października 1549 , w imieniu cesarza Ferdynanda I Habsburga wziął udział w Mantui w zaślubinach jego córki Katarzyny Habsburżanki z Franciszkiem III Gonzagą . Prawdopodobnie właśnie wtedy nauczył się włoskiego i przez kilka miesięcy studiował na Uniwersytecie w Padwie .

Władca Siedmiogrodu

W obliczu najazdu tureckiego na Węgry , Stefan Batory zmienił swoje sympatie polityczne i związał się z obozem narodowym wspierającym Zápolyów . 22 października 1556 witał w imieniu szlachty węgierskiej powracającą z Polski Izabelę Jagiellonkę . Na czele wojsk siedmiogrodzkich stoczył 4 marca 1562 krwawą bitwę z wojskami cesarskimi pod Hadad, zakończoną podpisaniem krótkotrwałego rozejmu. Król Jan II Zygmunt Zápolya wysłał go w 1563 w misji dyplomatycznej do Wiednia , która jednak zakończyła się niepowodzeniem. 13 marca 1565 w Satmarze wynegocjował wstępne porozumienie pokojowe z cesarzem Maksymilianem II Habsburgiem . Jednak wobec groźby kolejnego najazdu tureckiego i na skutek zmiany orientacji polityki zagranicznej Zápolyi, został przez Austriaków internowany w wiedeńskiej karczmie. Dopiero w 1567 powrócił na Węgry.

W 1571, po śmierci Zápolyi, na czele stronnictwa prohabsburskiego stanął Kasper Bekiesz , przeciwko któremu wystąpiło pospolite ruszenie szlachty węgierskiej pod wodzą Krzysztofa Batorego , brata Stefana.

Dzięki poparciu sułtana tureckiego Selima II Stefan Batory został wybrany księciem Siedmiogrodu 25 maja 1571 przez sejm w Alba Iulia . Swoim następcą wyznaczył brata Krzysztofa, który wkrótce odebrał przysięgę wierności od szlachty siedmiogrodzkiej. W 1573 odebrał twierdze obsadzone przez wojska Bekiesza. 19 lipca 1575 pokonał posiłkujące Bekiesza wojska habsburskie w bitwie pod Kerelőszentpál.

Elekcja

Bezkrólewie , po ucieczce 19 czerwca 1574 do rodzimej Francji króla Henryka Walezego , trwało prawie półtora roku. Dopiero 12 grudnia 1575 Senat , pod naciskiem nuncjusza apostolskiego Vincenzo Lauro , obrał na kolejnego króla cesarza Maksymiliana II Habsburga . Maksymilian nie zdołał jednak nigdy oficjalnie przywdziać korony. Prymas Jakub Uchański obwołał go wprawdzie oficjalnie królem, ale do jego ceremonii koronacji w katedrze wawelskiej nigdy nie doszło. Na wieść o wyborze Maksymiliana masy szlacheckie podburzone przez Jana Zamoyskiego zażądały Piasta i wybrały na króla córkę Zygmunta I Starego , Annę Jagiellonkę ( 1523 - 1596 ). Z inicjatywy kasztelana bieckiego Stanisława Szafrańca przydano jej też wkrótce na małżonka księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. 14 grudnia Batory został ogłoszony królem Polski. Podwójna elekcja zagroziła jednak widmem wojny domowej. 18 stycznia 1576 zwołano pospolite ruszenie do Jędrzejowa . 20 tysięcy wiernych stronników Batorego zajęło Kraków , terroryzując sprzyjające Habsburgom miasto i Akademię . 16 lutego 1576 książę siedmiogrodzki zaprzysiągł w Meggeszu pacta conventa , m.in. przyrzekł odebrać ziemie zagrabione przez Rosję . 16 marca uroczyście przekroczył granicę Polski, witany przez swoich zwolenników.

Anna Jagiellonka

Anna Jagiellonka z mężem Stefanem Batorym wg Jana Matejki

Stefan poświęcił 53-letniej i starszej o 10 lat Annie trzy noce poślubne ( Jan Tarnowski napisał w liście do magnata z Litwy ...Anna chłopa dopadła i gębę wysoko nosi...). Później nie zaglądał do jej sypialni, ale pozwoli jej przychodzić kiedy tylko zechce. Pewnej nocy Anna zapragnęła odwiedzić Batorego, ale ten uciekł. Wiele osób było świadkiem tego wydarzenia, królowa dostała gorączki i trzeba było jej krew upuszczać[1].

Szydercze wypowiedzi na temat Anny zaczęły się pojawiać zaraz po ślubie . Z czasem Batory miał dość matrony, jej dąsów, humorów i wtrącania się do polityki . Wolał przebywać na wojnach, ponieważ wojna i polityka interesowały go bez reszty[1].

Anna wróciła do Warszawy. Na jej dworze gościli dyplomaci i antykrólewscy malkontenci. Ich obecność od razu spotkała się z kontrakcją ze strony królewskich faworytów ( Mikołaja Mieleckiego , Andrzeja Opalińskiego i Zamoyskiego ). Biskup ( Stanisław Karnkowski ) proponował parze królewskiej rozwód. Szło o ponowne ożenienie Batorego i wydanie potomstwa. Ten jednak zdecydowanie odmówił.

Początek rządów

1 maja 1576 w katedrze wawelskiej biskup kujawski Stanisław Karnkowski koronował Stefana Batorego na króla Polski.

Jednak Batory musiał wkrótce stawić czoło opozycji, która nie uznając jego tytułu królewskiego liczyła na rychłe przybycie Maksymiliana II. Nadal wierne Habsburgowi pozostało Wielkie Księstwo Litewskie i Prusy Królewskie .

Dopiero demonstracja zbrojna wojsk batoriańskich zmusiła jego przeciwników do pogodzenia się z nowym władcą. 24 maja wojska królewskie zdobyły zamek w Lanckoronie , opanowany wcześniej przez wojewodę sieradzkiego Olbrachta Łaskiego , który zamierzał uczynić z niego punkt oparcia dla sił prohabsburskich w Małopolsce . Batorego uznała wkrótce Litwa i Prusy , a przysięgę wierności przez swoich wysłanników złożył mu nawet książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern .

Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem

Gdańsk odmówił wpuszczenia monarchy, co 20 września stało się powodem wybuchu wojny Rzeczypospolitej z Gdańskiem . Batory rozpoczął blokadę ekonomiczną miasta, kierując cały spław polskiego zboża do portu w Elblągu . Po śmierci Maksymiliana II 12 października dalszy opór portu stał się już praktycznie bezcelowy. 17 kwietnia 1577 wojska batoriańskie pobiły Gdańszczan w bitwie pod Lubiszewem . Jednak zagrożony ze strony Rosji, kiedy w lipcu car Iwan IV Groźny uderzył na czele 40-tysięcznej armii na Inflanty , Batory zmuszony był zaniechać dalszej presji na zbuntowane miasto. W zamian za zniesienie tzw. statutów Karnkowskiego , Gdańsk uznawał nowego władcę i wypłacał mu subsydia tak przecież potrzebne na nową wojnę z Moskwą. 16 grudnia 1577 król uroczyście wjechał do miasta i przyjął przysięgę wierności od rady miejskiej.

Poszukując funduszy na nową wojnę z Rosją, Batory 22 września zgodził się na przejęcie kurateli (faktycznej regencji ) nad chorym umysłowo księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem Hohenzollernem przez jego brata stryjecznego margrabiego Ansbach Jerzego Fryderyka . Warunkiem przeniesienia lenna było złożenie hołdu królowi polskiemu i wpłacenie 200 000 guldenów do kasy królewskiej. Istotnie 20 lutego 1578 margrabia Jerzy Fryderyk von Ansbach złożył hołd lenny Stefanowi Batoremu, przed kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie .

Podobnie, chcąc skłonić szlachtę do uchwalenia nowych podatków na wojsko zaciężne , Batory zezwolił na utworzenie w 1578 Trybunału Koronnego , który przejmując kompetencje władcy stał się najwyższym sądem apelacyjnym dla Korony Królestwa Polskiego . W 1581 powstał Trybunał Litewski o takich samych kompetencjach.

Wojna z Rosją

Stefan Batory pod Pskowem, Jan Matejko

W 1579 rozpoczął wojnę o odebranie zagarniętych przez Rosję w poprzednim roku Inflant i utraconej jeszcze w 1563 ziemi połockiej . Przeprowadził trzy zwycięskie kampanie zaczepne na terytorium państwa rosyjskiego, do których zmobilizował przeciwko 200-tysięcznej armii rosyjskiej ok. 48 tys. żołnierzy wraz z silną artylerią oblężniczą. Batory zreorganizował wojsko (utworzono piechotę wybraniecką wyposażoną w rusznice i toporki do budowy mostów i umocnień polowych). Korzystał także z bardzo przydatnej w zdobywaniu twierdz formacji piechoty węgierskiej . W czasie pierwszej kampanii zdobył w sierpniu 1579 Połock .

29 maja 1580 w Wilnie miała miejsce ceremonia wręczenia Batoremu papieskich darów - czapki i miecza[2].

Druga kampania, przeprowadzona w 1580, doprowadziła do zdobycia Wielkich Łuk . Wojskom polskim poddały się zdemoralizowane załogi Wieliża i Uświatu . Dzięki zaciągnięciu pożyczki u książąt Rzeszy i przekazaniu 2/3 cła ryskiego na rzecz skarbu królewskiego, mógł Batory przeprowadzić już w 1581 następną kampanię, podchodząc w sierpniu pod mury Pskowa . Batory oblegał bezskutecznie to miasto przez sześć miesięcy.

Jednakże na skutek wyczerpania i odcięcia wojsk moskiewskich w Inflantach, car Iwan IV zaproponował zawarcie pokoju. Przy mediacji dyplomaty watykańskiego Antonia Possevina , wojna zakończyła się w styczniu 1582 podpisaniem rozejmu w Jamie Zapolskim , w wyniku którego Rzeczpospolita odzyskała prawie całe Inflanty i Połock,a wojska Iwana IV zmuszone były do opuszczenia terytorium Inflant. Plany Iwana IV zdobycia przez Rosję dostępu do Bałtyku, czyli Europy, legły w gruzach. Skutecznie opóźniło to proces wzrostu hegemonii państwa rosyjskiego w regionie o prawie sto lat.

Inflanty

Trumna Stefana Batorego na Wawelu

Po wygranej wojnie Batory przystąpił do porządkowania administracji w odzyskanych Inflantach .

W 1583 na sejmiku w Kiesi komisarz generalny Stanisław Pękosławski ogłosił nadaną im przez władcę konstytucję Inflant. Namiestnictwo w tej prowincji król złożył w ręce biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła .

Z inicjatywy monarchy erygowano także nowe biskupstwo wendeńskie .

Po krótkotrwałym konflikcie zbrojnym, 20 kwietnia 1585 Rzeczpospolita przejęła od Danii , po wpłaceniu odszkodowania ziemię piltyńską .

Polityka wewnętrzna

Najbliższym współpracownikiem i wiernym sojusznikiem króla w okresie jego panowania w Polsce był kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski . Niezmiernie utalentowany, przyczynił się do politycznych i gospodarczych sukcesów króla, a także wojskowych, jako hetman wielki koronny . W czasie swego urzędowania, Jan Zamoyski stał się jednym z najbogatszych magnatów w Europie będąc także wielkim mecenasem sztuki.

Szczególną opieką otoczył Batory zakon jezuitów . Popierał zakładanie przez nich kolegiów w Połocku ( 1579 ), Rydze ( 1581 ), Dorpacie ( 1583 ), Grodnie i Nieświeżu .

W 1579 podniósł wileńskie kolegium jezuickie do godności Akademii Wileńskiej . Była to wtedy druga uczelnia wyższa w Rzeczypospolitej , a jej pierwszym rektorem został Piotr Skarga .

Mimo że król był gorliwym katolikiem, przestrzegał jednocześnie zasad tolerancji religijnej. W 1578 ostro potępił antyprotestancki tumult w Krakowie. Zapobiegł też usunięciu z miasta warszawskich luteran .

Batory został ostrzeżony przez wojewodę sieradzkiego Olbrachta Łaskiego o przygotowaniach do zamachu na jego osobę czynionych przez banitę Samuela Zborowskiego . Po jego pojmaniu król zatwierdził wyrok śmierci wydany przez Jana Zamoyskiego. Zborowski został ścięty 26 maja 1584 na dziedzińcu zamku wawelskiego .

Powołany na Sejmie w 1585 sąd sejmowy rozpoczął rozpatrywanie skargi Zborowskich na naruszenie wolności szlacheckiej, ponieważ ich zdaniem krewny został stracony bez sądu i z pogwałceniem praw Rzeczypospolitej.

Senat poparł w tym sporze Batorego, uznając iż dowody spisku Samuela Zborowskiego były ewidentne, a władca działał w stanie wyższej konieczności. Na dodatek podważona została wiarygodność jednego z powodów – brata Samuela Krzysztofa , gdy wyszło na jaw, że on sam nasyłał skrytobójców na króla. Nastawiona antybatoriańsko izba poselska , nie przyjęła tego werdyktu do wiadomości.

Stefan Batory zmarł w 1586 i został pochowany w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Po nim królem polskim został obrany Zygmunt III Waza ( 1587 - 1632 ).

Genealogia

Mikołaj Báthory
z Somlyó
ur. 1462
zm. 1500
Barbara
Kázméri
zm. przed 1500

Stefan
Telegdi
ur. ?
zm. 1519
Małgorzata Bebek
de Pelsöcz
ur. ?
zm. 1525
     
   
 Stefan
Batory
ur. 1477
zm. po 17 III w 1534
Katarzyna
Telegdi
ur. 1492
zm. 1547
   
  
AnnaJagiellonka
ur. 18 X 1523
zm. 9 IX 1596
OO   1 V 1576
Stefan
Batory

ur. 27 IX 1533
zm. 12 XII 1586


Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Władcy Polski dodatek do Rzeczpospolitej, Nr20a Anna Jagiellonka, str.12, art. pt. Nieszczęśliwa żona trzech nocy, opracował Wojciech Kalwat historyk, redaktor Mówią Wieki.
  2. Leszek Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000 , s. 146.

Linki zewnętrzne


Poprzednik
Jan II Zygmunt Zápolya
książę Siedmiogrodu
1571 - 1575
Następca
Krzysztof Batory
Poprzednik
Henryk III Walezy
król Polskii wielki książę Litwy
1576 - 1586
Następca
Zygmunt III Waza


Inne hasła zawierające informacje o "Stefan Batory":

Mieszko II Lambert ...

Guwernantka ...

XVI wiek Jagiellończyk 1506 - 1548  : Zygmunt I Stary 1548 - 1572  : Zygmunt II August (koronowany w 1530) 1573 - 1575  : Henryk Walezy 1576 - 1586  : Stefan Batory 1587 - 1632  : Zygmunt III Waza A Anna Boleyn Martin Agricola - niemiecki teoretyk muzyki. Anna ...

1408 ...

Szkoci Kabrun (Cockburn), sfinansował budowę opery w tym mieście.Podczas wojny inflanckiej w 1577r. Stefan Batory nadał Szkotom przywileje dworzan królewskich. Mieli oni prawo zaopatrywania dworu ...

1398 ...

1749 ...

1411 ...

1362 ...

1361 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stefan Batory":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 8) ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie