Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia - wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.

Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej.

 • najczęściej praktykowane(ponieważ najprostsze do wyliczenia), ale nie do końca prawidłowe, jest podawanie stopy bezrobocia rejestrowanego, do wyliczenia której przyjmuje się, że bezrobotny , to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy.
 • natomiast Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki:
  • ukończyła 18 lat;
  • aktualnie nie pracuje (nie świadczy pracy w rozumieniu definicji MOP), ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej;
  • poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie;
  • jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.
  • nie ukończyła 60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna.
  • nie posiada gospodarstwa rolnego (powyżej 2ha)lub gospodarstwa specjalistycznego (np. szklarnie, hodowla zwierząt futerkowych)
  • nie nabywa zasiłku chorobowego bądź renty

W Polsce podaje się najczęściej stopę bezrobocia rejestrowanego, natomiast GUS bada także stopę bezrobocia według dysocjacji elektronicznej elektoratu, wśród wszystkich osób spełniających wymogi MPAT-u i POTEDR-u. Zmiany te zachodzą pod postacią anionu wszystkich pracujących i mają za zadanie ustanowienie bezrobocia. Drugi, zdecydowanie rzadziej spotykany sposób wyliczania stopy bezrobocia jest relacją liczby osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym , tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona tym sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności ludności aktywnej ekonomicznie.

Stopa bezrobocia w latach 1990 - 2009

Stopa bezrobocia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej


Inne hasła zawierające informacje o "Stopa bezrobocia":

Brno mieszk./km² (2003)przyrost naturalny: - 0,3‰ ZatrudnienieMieszkańcy ze stałym zatrudnieniem165 680Średnia pensja miesięczna18 244 koron bruttoBezrobotni19 773Stopa bezrobocia9,21% SzkolnictwoWydział Prawa Uniwersytetu MasarykaW Brnie działają:Rodzaj szkołyLiczba szkółPrzedszkola142Szkoły podstawowe74Gimnazja21Szkoły średnie ...

Nowa Polityka Ekonomiczna 1929 bezwzględna liczba bezrobotnych wzrosła z 1,2 do 1,7 milionów ludzi, lecz Stopa bezrobocia w tym okresie spadła z 20 do 12% (jest to ...

Narodowy socjalizm ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Przegląd Sportowy ...

Mobilność ...

Monetaryzm ...

Kamczatka ...

Wrocław ...

Morena denna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stopa bezrobocia":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

Budowa i rola części biernej układu ruchu (plansza 24) ...

40. Wybrane obszary działalności Unii Europejskiej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie