Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

stosunki polityczne

stosunki polityczne stosunki występujące w życiu politycznym każdego społeczeństwa, stanowiącego wspólnotę polityczną. Stosunki te przybierają postać wielopłaszczyznowego i wieloaspektowego układu względnie trwałych, wzajemnych oddziaływań podmiotów polityki. Podmioty te połączone są wielorakimi więzami społecznymi i dążeniami do realizacji swoich potrzeb i interesów społecznych poprzez bezpośredni lub pośredni udział w sprawowaniu władzy politycznej. Stosunki polityczne są szczególnym rodzajem stosunków społecznych. Występują w różnych sytuacjach społecznych i ekonomicznych związanych ze sprawowaniem władzy i rządzenia w społeczeństwie. Stosunki polityczne obejmują relacje zachodzące pomiędzy instytucjami , organizacjami politycznymi, grupami społecznymi i jednostkami ludzkimi w sferze polityki. Stosunki polityczne występują zarówno wewnątrz państwa , jak i w relacjach między państwami oraz wspólnotami międzynarodowymi.W toku ich przebiegu przybierają rózne postacie.

Stosunki polityczne wewnątrz państwa

Przybierają postacie:

  • zwierzchnictwa- znamionują się stosunkiem nadrzedności podmiotów rządzących w stosunku do podmiotów podporządkowanych. Wola rządzących jest wolą panującą. Podlegli władzy politycznej są zobowiązani do przestrzegania norm powszechnie obowiązujących.Władza zwierzchnia może być demokratyczna wybieralna, a może by despotyczna , narzucana społeczeństwu.Stosunki polityczne zwierzchnictwa to stosunki podległości i zachowania się według reguł zwierzchności.]
  • podporządkowania- charakteryzują się stosunkiem podległości rządzonych w stosunku do rządzących.Wola rządzących i posłuch wobec nich liczy się w relacjach politycznych. Niepodporządkowanie pociąga za sobą konsekwencje wynikające z norm prawnych. Stosunki polityczne podporządkowania to stosunki wykonywania nakazu płynącego z ośrodków decydenckich.
  • współpracy- wyrażają się w podejmowaniu działań i zachowań między podmiotami politycznymi, wyrażającymi wolę układania stosunków na ustalonych zasadach i dochowania podejmowanych zobowiązań.

Stosunki polityczne współpracy to stosunki przychylne między stronami i służące do osiągnięcia założonych celów.

  • kompromisu-charakteryzują się zachowaniem podmiotów politycznych przejawiających wolę wzajemnych ustępstw w dochodzeniu do zasadniczego celu. Stosunki te odznaczają się wolą stron wyjścia naprzeciw dążeniom partnerów i ułożenia relacji możliwych do przyjęcia dla obu stron.
  • walki- demonstrują się stosunkami działań i zobowiązań podmiotów nastawionych na ofensywność

i naleganie na kontrpartnera w dojściu do swoich celów.W zachowaniach jest to postępowanie jednostronne z wolą wyłącznie realizacji własnego interesu i niedostrzegania podmiotu, na którego skierowane bywa ostrze walki.Osiągnięcie celów zakłada się poprzez pokonanie przeciwnika.

Stosunki międzypaństwowe

charakteryzują się:

  • współpracą
  • rywalizacją
  • walką


Inne hasła zawierające informacje o "stosunki polityczne":

Studia ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Stanisław Narutowicz ...

Augustinas Voldemaras ...

Wittenberga ...

Pokój toruński 1411 ...

Samuel Johnson ...


Inne lekcje zawierające informacje o "stosunki polityczne":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 11) ZSRR W 1922 r. w Rapallo (we Włoszech) podpisała układ nawiązujący stosunki polityczne i gospodarcze z Niemcami, co skutkowało nawiązaniem stosunków z ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 2) ...

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie