Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stront

Stront

Stront
Stront

Stront
Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a. Stront, Sr, 38
Grupa, okres, blok 2 (IIA) , 5, s
Właściwości metaliczne metal ziem alkalicznych
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Stront (Sr, łac. strontium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych w układzie okresowym .

Spis treści

Charakterystyka

Stront jest srebrzystoszarym metalem , podobnym do wapnia , ale bardziej miękkim. Na jego powierzchni, tak jak w przypadku glinu , tworzy się ochronna warstwa tlenków ( pasywacja ). Oczyszczona powierzchnia jest jednak bardzo reaktywna - czysty stront reaguje wybuchowo z wodą i może zapalić się na powietrzu. Stront tworzy tlenki , wodorotlenki , fluorki oraz inne sole kwasów nieorganicznych i organicznych.

Kationy Sr2+ należą do IV grupy analitycznej i barwią płomień na karmazynowoczerwony.

Występowanie

Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 370 ppm , w postaci dwóch minerałów - celestynu ( siarczan ) i stroncjanitu ( węglan ).

Pierwiastek ten posiada 23 izotopy z przedziału mas 79-98. Trwałe są cztery z nich - 84, 86, 87 i 88, które też stanowią naturalny skład izotopowy tego pierwiastka. Promieniotwórczy izotop 90Sr jest jednym z najgroźniejszych produktów wybuchów jądrowych. Gromadzi się w tkance kostnej, emituje silne promieniowanie β , a jego czas połowicznego zaniku wynosi aż 29 lat.

Odkrycie

Stront został uznany za pierwiastek w 1790 roku przez A. Crawforda , wyodrębniony przez H. Davy'ego w Londynie. Nazwa pochodzi od szkockiej miejscowości Strontian.

Zastosowanie

Stront w czystej postaci jest stosowany jako dodatek do niektórych gatunków szkła - np. stosowanych do produkcji ekranów telewizyjnych. Ze względu na to, że barwi płomień intensywnym, karmino-czerwonym kolorem jego sole są dodawane do ogni sztucznych i rakiet sygnałowych.

Znaczenie biologiczne

Stront jest traktowany przez organizm zwierzęcy bardzo podobnie jak wapń i może być wbudowywany w strukturę kości. Większość pobranego strontu, 80-70% zostaje szybko wydalona, 20-30% zostaje zatrzymana w układzie kostnym , a ok. 1% odkłada się w krwi. Wykorzystywane jest to w brachyterapii raka kości, gdzie pacjentom podawany jest izotop 89Sr (o czasie połowicznego rozpadu ok. 50 dni, emitujący promieniowanie β . Z kolei ranelinian strontu pobudza kościotworzenie i jest stosowany jako lek przeciwko osteoporozie .

Ze względu na łatwe wchłanianie i trwałe wbudowywanie do organizmu, szczególnie niebezpieczne są radioaktywne izotopy strontu będące składnikami opadów promieniotwórczych i innych produktów odpadowych technologii jądrowych. Szczególnie 90Sr ze względu na swój dość długi czas połowicznego rozpadu, wynoszący ponad 28 lat, utrzymuje się w skażonym środowisku przez długi okres. Z drugiej strony czas ten jest na tyle mały, że znaczna jego część rozpada się podczas życia człowieka. Izotopy te mogą być wdychane z pyłami w powietrzu, choć główną drogą dostawania się do organizmu jest spożywany pokarm. Może być to przyczyną wzrostu ryzyka zachorowania na raka kości i białaczkę .

Bibliografia

  • Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko Chemia analityczna - 1 podstawy teoretyczne i analiza jakościowa (Wydawnictwo Naukowe PWN) Warszawa 2001


Inne hasła zawierające informacje o "Stront":

Lantan ...

Cez ...

Ruten ...

Technet ...

Niob ...

Cyrkon (pierwiastek) ...

Itr ...

Tytan (pierwiastek) ...

Skand ...

Neon (pierwiastek) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stront":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 20) drugiej grupy układu okresowego berylowców należą: beryl (Be), magnez (Mg), wapń (Ca), Stront (Sr), bar (Ba) i promieniotwórczy rad (Ra). Metale grupy IIA spotykane są ...

Pierwiastki bloku s (plansza 5) (grupa II A) berylowce / metale ziem alkalicznych Pierwiastek Symbol Rozmieszczenie elektronów w powłokach Konfiguracja elektronowa Beryl Be K2L2 1s22s2 magnez K2L8M2 1s22s22p63s2 wapń K2L8M8N2 1s22s22p63s23p64s2 Stront K2L8M18N8O2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2 bar K2L8M18N18O8P2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2 rad K2L8M18N32O18P8Q2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6 6s24f145d106p67s2 ...

009. Metody odtwarzania dziejów Ziemi (plansza 12) Rubid-87 Stront-87 47 mld ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie