Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

substancja

Substancja
Substancja to materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów, cząsteczek) posiadających masę spoczynkową.

Substancja może być jednorodna w sensie chemicznym (pierwiastek, związek chemiczny) albo niejednorodna (mieszanina).

Substancję jednorodną w sensie chemicznym określamy jako substancję chemiczną.


Substancja jednorodna
w sensie chemicznym
Substancja niejednorodna
w sensie chemicznym
Żelazo
Woda
Kwarc
Tlen
Stal
Woda morska
Piasek
Powietrze

Substancja chemiczna to zbiór identycznych cząstek chemicznych (indywiduów molekularnych) posiadający stały i określony skład chemiczny oraz jednakowe właściwości fizyczne i chemiczne. Rozróżniamy substancje chemiczne proste (atomy pierwiastka, cząsteczki pierwiastka) i złożone (cząsteczki związków chemicznych, jony złożone, rodniki).


Dana substancja ma określone właściwości fizyczne (np. gęstość, barwa, stan skupienia), natomiast pozbawiona jest cech o charakterze ograniczającym (długość, objętość, masa, kształt), czyli cech charakteryzujących ciało fizyczne.
Substancja nie jest ciałem fizycznym, ale ciało jest zbudowane z co najmniej jednej substancji.


Inne hasła zawierające informacje o "substancja":

Wodorotlenek wapnia oraz pni drzew w celu zwalczania szkodników,w cukrownictwie do oczyszczania soku buraczanego,jako substancja zmiękczająca wodę,do produkcji nawozów sztucznych,w energetyce do procesów odsiarczania spalin,w stomatologii ...

Małże wapiennych . Po dostaniu się do wnętrza muszli jakiejś drobiny (np. ziarenka piasku), substancja perłowa odkłada się wokół niej i powstaje perła.Najbardziej znanym małżem jest ...

Materiał genetyczny Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej . Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym ...

Arystoteles w poszczególnych rzeczach, które w nich uczestniczą [...]”. Jego zdaniem istota rzeczy (( substancja , οὐσία ousia) zawiera się w niej samej.W miejsce dualizmu platońskiego powstał ...

Ryboza ...

Towar także na dobra negatywne, jak np. emisja zanieczyszczeń.4. Towar (ang. commodity) – substancja masowa znajdująca się w obrocie na giełdzie towarowej . Do towarów zalicza ...

Chemia wiązania chemiczne . Pierwiastek, indywiduum chemiczne, mieszaninyWg klasycznej definicji pierwiastek chemiczny to taka substancja, której metodami chemicznymi nie da się dalej rozłożyć. Koncepcja pierwiastka wywodzi ...

Fenyloetyloamina ...

Kwas siarkowy(VI) ...

Narkotyk używana zamiast lub w takich samych celach niemedycznych jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.Spis treści1 Społeczne aspekty narkotyków2 Podział narkotyków2.1 Podział według Światowej Organizacji ...


Inne lekcje zawierające informacje o "substancja":

Budowa i rola części biernej układu ruchu (plansza 6) (1). Taką pojedynczą jednostkę budulcową nazywamy osteonem (4). Pomiędzy osteonami znajduje się substancja międzykomórkowa. W kanałach Haversa biegną naczynia krwionośne (2), limfatyczne i nerwy. ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 2) ...

Reakcje chemiczne (plansza 5) syntezy jest reakcją, w której z dwu lub kilku substancji prostszych powstaje jedna substancja bardziej złożona według schematu: Słowny opis przebiegu reakcji:       ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie