Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

synonim

synonim - (gr. synōnymos = `równoimienny`; za Kopalińskim) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście. Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.

Synonim nie jest inną nazwą desygnatu, jest wyrazem bliskoznacznym. Nie jest również synonimem równoważny wyraz z obcego języka, chyba że utrwalił się w języku danego narodu jako wyraz pochodzenia obcego (obcojęzyczny) (zobacz: zapożyczenia językowe).

Zawsze można wykazać różnice pomiędzy dwoma synonimami, np. w popularności ich stosowania w określonych zwrotach lub w różnych grupach społecznych. Historycznie rzecz ujmując synonimy mogły kiedyś oznaczać inne rzeczy, a dziś się ujednoliciły znaczeniowo, lub odwrotnie – istnieje tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów, które wraz z istniejącym zawsze rozwojem każdego języka może doprowadzić do całkowitego rozdzielenia znaczeń obecnych synonimów.

Synonimami są np. słowa barwa i kolor, które znaczą dokładnie to samo, jednak statystyka ich użycia w różnych związkach frazeologicznych jest różna. Między synonimami istnieją zwykle także różnice stylistyczne.

Przeciwieństwem synonimu jest antonim – termin o znaczeniu przeciwstawnym.

Synonim to także pojęcie stosowane w taksonomii (skrót syn.), przy czym tu jednak oznacza nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego podmiotu (w tym wypadku taksonu). Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.


Inne hasła zawierające informacje o "synonim":

Wskaźnik wskaźnikowa lub kursor wskaźnik stosu wskaźnik pliku wskaźnik PR (służący do porównywania wydajności procesorów)w logice : synonim oznaki w matematyce : znak służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem, ...

Metalimnion ( chemoklina ). Skok temperatury ma znaczenie kluczowe, dlatego często "termoklina" jest traktowana jak synonim metalimnionu.W warstwie tej – o miąższości kilku metrów – następuje w ...

Szczyt (geografia) góry , grzbietu , grani , wzgórza , wydmy itp.Powszechnie jednak stosuje się określenie "szczyt" jako synonim całej góry, zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach .Niekiedy spotyka ...

Pstrąg tęczowy ...

Murawa bliźniczkowa Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)zespół (Ass.): Hieracio (vulgati)-Nardetum (psiary reglowe)zespół (Ass.): Hieracio (alpini)-Nardetum, synonim Geo montani-Nardetum (tatrzańskie psiary wysokogórskie)zespół (Ass.): Carici (rigidae)-Nardetum (karkonoskie psiary wysokogórskie)związek ...

Turzyca patagońska ...

Narodowy socjalizm ówczesnego nazizmu; Żyd – podobnie jak w volkizmie – był przedstawiany jako synonim kapitalisty, właściciela domu towarowego, bankiera; antysemityzm był więc formą ideologii antykapitalistycznej ...

Pierwouste ...

Bagno się badaniem genezy i funkcjonowania bagien to paludologia .Czasami bagno traktowane jest jako synonim torfowiska . Typy bagienZe względu na sposób zasilania obszaru zabagnionego wodą słodką ...

Salwinia pływająca ...


Inne lekcje zawierające informacje o "synonim":

,,Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili? ? przesłanie monologu Konrada (plansza 12) całą myśli władzą”) jest głosem jednostki wypowiadającej się w imieniu cierpiących, prześladowanych, uwięzionych to synonim wielkiego talentu, którym obdarzeni są nieliczni (Konrad: "Jam się twórcą urodził"), ...

009. Intelektualizm etyczny Sokratesa (plansza 2) i akuszerki, żonaty z Ksantypą, miał z nią trzech synów. Imię Ksantypa uchodzi za synonim kłótliwej jędzy, kobiety złej i złośliwej. Stosunki między Sokratesem a Ksantypą powiedzenie: ...

020. Skład i budowa atmosfery (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie