Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Systematyka gleb

Systematyka gleb

Systematyka gleb - klasyfikacja jednostek taksonomicznych gleb w oparciu o określone kryterium, najczęściej użytkowe lub przyrodnicze, w zależności od celu przeznaczenia.

Spis treści

Systematyka gleb Polski

Systematyka gleb Polski wg Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 1989 r[1].

Systematyka gleb Polski stworzona jest w oparciu o następujące jednostki systematyczne:

Dział - obejmuje gleby powstałe głównie w wyniku oddziaływania jednego określonego czynnika glebotwórczego (np. gleby hydrogeniczne , semihydrogeniczne , litogeniczne ), lub pod wpływem wielu czynników mających podobny udział w ukształtowaniu gleby ( gleby autogeniczne ).

Rząd - obejmuje gleby o podobnym kierunku rozwoju, oraz zbliżone pod względem ekologicznym.

Typ - obejmuje gleby o takim samym układzie głównych poziomów genetycznych , zbliżonych, właściwościach chemicznych i fizykochemicznych, jednakowym rodzaju wietrzenia , przemieszczania się i osadzania składników, o podobnym typie próchnicy . W warunkach naturalnych lub zbliżonych do naturalnych każdemu typowi gleby odpowiada określone zbiorowisko roślinne . Typ gleby jest podstawową jednostką systematyki gleb.

Podtyp - obejmuje gleby należące do określonego typu poddane wpływowi czynnika nie będącego głównym czynnikiem glebotwórczym modyfikującym właściwości biologiczne, fizyczne, chemiczne i związane z nimi cechy morfologiczne profilu glebowego .

Dział I gleby litogeniczne  :

Dział II gleby autogeniczne  :

Dział III gleby semihydrogeniczne  :

Dział IV gleby hydrogeniczne  :

Dział V gleby napływowe :

Dział VI gleby słone  :

Dział VII gleby antropogeniczne  :

 • Rząd gleby kulturoziemne
 • Rząd gleby urbanoziemne
  • gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu
  • gleby antropogeniczne próchnicze
  • pararędziny antropogeniczne
  • gleby słone antropogeniczne

Klasyfikacja gleb według międzynarodowego systemu WRB

Klasyfikacja WRB - World Reference Base for Soil Resources jest obecnie międzynarodowym standardem systematyki i nomenklatury gleb. Po raz pierwszy została wydana w roku 1998, w 2006 r. ukazała się jej zrewidowana edycja. Klasyfikacja ta jest uznawana za oficjalną przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (International Union of Soil Sciences - IUSS) oraz FAO .
W klasyfikacji WRB wydziela się 32 główne grupy glebowe, które w pewnym przybliżeniu można traktować jako odpowiedniki typów w klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego . Grupy dzieli się na jednostki niższego rzędu, których ilość waha się od 9 w Chernozems ( czarnoziemy ) do 29 w Regosols ( regosole ).

Klasyfikacja WRB [2]

Grupa glebPochodzenie nazwyNiektóre odpowiedniki regionalne
Histosolsgr. histos - tkankagleby bagienne, gleby torfowe
Cryosolsgr. kryos - zimny, lódgleby z wieloletnią zmarzliną w obrębie 100 cm od powierzchni, grunty poligonalne i strukturalne, gleby marzłociowe
Anthrosolsgr. anthropos - człowiekgleby antropogeniczne
Leptosolsgr. leptos - cienkigleby inicjalne i słabo wykształcone ze skał litych, litosole, rankery, rędziny
Vertisolsłac. vertere - odwracaćwertisole, smolnice, smonice, regury, tirsy
Fluvisolsłac. fluvius - rzekamady, gleby aluwialne, gleby napływowe
Solonchaksros. sol - sólsołonczaki
Gleysolsros. glej - glejgleby glejowe
Andosolsjap. an - ciemny, do - glebagleby wytworzone z pyłów i popiołów wulkanicznych, gleby wulkaniczne
Podzolsros. pod - pod, zoła - popiółbielice, gleby bielicowe, glejobielice, gleby bielicowe
Plinthosolsgr. plinthos - cegłagleby laterytowe
Ferralsolsłac. ferrum - żelazo, łac. alumen - glinczerwonożółte gleby ferralitowe
Solonetzros. sol - sólsołońce, sołodzie
Planosolsłac. planus - płaski, równygleby stagnoglejowe, pseudoglejowe
Chernozemsros. czornyj - czarny, zemlja - ziemiaczarnoziemy
Kastanozemsłac. castanea - kasztan, ros. zemlja - ziemiagleby kasztanowe
Phaeozemsgr. phaios - ciemny, ros. zemlja - ziemiabrunioziemy (czarnoziemne gleby prerii), niektóre czarne ziemie, zdegradowane czarnoziemy, szare gleby leśne
Gypsisolsłac. gypsum - gipsgleby z poziomem akumulacji gipsu, np. buroziemy, gleby szarobure
Durisolsłac. durum - twardygleby w rejonach semiaridowych zawierające wytrącenia wtórnej krzemionki w postaci konkrecji lub nieprzepuszczalnych warstw
Calcisolsłac. calx - wapnogleby z poziomem akumulacji węglanu wapnia, głównie półpustynne i pustynne
Albeluvisolsłac. albus - biały, eluo - myję, płuczęgleby darniowo-bielicowe, gleby płowe zaciekowe
Alisolsłac. alumen - glingleby alitowe, gleby zawierające dużo wolnego glinu
Nitisolsłac. nitidus - lśniącyczerwone gleby ferralitowe
Acrisolsłac. acer - bardzo kwaśnyżółtoziemy i czerwonoziemy
Luvisolsłac. eluo - myje, płuczęgleby płowe, gleby lessive
Lixisolsłac. lixus - wymytygleby cynamonoczerwone i czerwonobure
Umbrisolsłac. umbra - cieńgleby z poziomem umbric, zdegradowane czarnoziemy, zdegradowane czarne ziemie
Cambisolsłac. cambiare - zmieniaćgleby brunatne, brunisole, gleby cynamonowe
Arenosolsłac. arena - piasekgleby piaszczyste, bez wykształconych poziomów diagnostycznych, arenosole
Regosolsgr. rhegos - przykrytygleby inicjalne na nieskonsolidowanym podłożu

Ogólne rodzaje gleb

Gleby strefowe

Gleby astrefowe

Przypisy

 1. „Roczniki gleboznawcze”. 40, 3/4 (1989). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. 
 2. R.Bednarek, H.Dziadowiec, U.Pokojska, Z.Prusinkiewicz: Badania ekologiczno - gleboznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. . 

Literatura

 • Saturnin Zawadzki (red): Gleboznawstwo. PWRiL, 1999. . 
 • Renata Bednarek, Helena Dziadowiec, Urszula Pokojska, Zbigniew Prusinkiewicz: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa: PWN, 2005. . 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Systematyka gleb":

Trzcina cukrowa ...

Grzyby ...

Eunectes ...

Wodorotlenek wapnia ...

Niepylak apollo ...

Perłoródka rzeczna ...

Pstrąg źródlany ...

Pstrąg tęczowy ...

Głowacz białopłetwy ...

Pstrąg potokowy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Systematyka gleb":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) ...

Zagrożenia gleb (plansza 24) ...

Zagrożenia gleb (plansza 21) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie