Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik żywienia i gospodarstwa domowego

Zajmuje się organizacją, nadzorem a także kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary.

Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych zainstalowanych w części handlowej i produkcyjnej zakładu oraz nadzorowanie prawidłowości eksploatacji tych urządzeń (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne: elektryczne i gazowe, automaty i półautomaty, urządzenia chłodnicze, kasy rejestracyjne, kelnerskie itp.)
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów oraz prac w dziale produkcyjnym placówek (w tym udzielanie instruktażu przywarsztatowego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji)
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw zgodnie z obowiązującymi recepturami (odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, termiczna, wykończenie i dekorowanie, ekspedycja)
 • dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi
 • pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych
 • nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych
 • ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży oraz specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz podaży surowców i towarów
 • przygotowywanie pracowników do wprowadzenia nowych typów maszyn i urządzeń do produkcji i obsługi konsumentów oraz nowych technologii sporządzania potraw
 • organizowanie zaopatrzenia materiałowego i surowcowego dla placówek gastronomicznych, współdziałanie w opracowaniu planów dla zakładów gastronomicznych i rozliczanie się z ich wykonania
 • prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży w zakładach gastronomicznych, organizowanie pracy magazynu (przechowywanie surowców i materiałów pomocniczych, prowadzenie dokumentacji magazynowej)
 • opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej w placówkach gastronomicznych
 • prowadzenie gospodarki środkami materialnymi, finansowymi i kadrami w placówkach gastronomicznych
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ocenianie prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, wyposażenia, organizacji
 • opracowywanie projektów usprawnień i programów użytkowych dla inwestycji gastronomicznych
 • dokonywanie oceny założeń techniczno-organizacyjnych projektów technologicznych lub projektów modernizacji i adaptacji placówek

Przedmioty zawodowe:
działalność usługowa; higiena żywienia; placówki żywienia; technologia produkcji gastronomicznej; obsługa konsumenta; sługi gastronomiczne; podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie DOLNOŚLĄSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KUJAWSKO-POMORSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie LUBELSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie LUBUSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ŁÓDZKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie MAŁOPOLSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie MAZOWIECKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OPOLSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PODKARPACKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PODLASKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POMORSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ŚLĄSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ŚWIĘTOKRZYSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WIELKOPOLSKIE
Szko��a G����wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie