Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pismo tamilskie

Pismo tamilskie

Ewolucja pisma tamilskiego

Pismo tamilskie, alfabet tamilski - jeden z indyjskich systemów pisma, wywodzący się ze starożytnego brahmi , używany do zapisywania języka tamilskiego .

Spis treści

Historia

Najstarsze zachowane inskrypcje w piśmie tamilskim, w nieco odmiennej formie niż stosowana obecnie, pochodzą z III w.[1] Współczesny alfabet tamilski ukształtował sie w VIII w., pod dużym wpływem pisma grantha , w którym zapisywano wcześniej język tamilski. [2] Pierwsze teksty drukowane pojawiły się w XVI w. dzięki aktywności misjonarzy chrześcijańskich.

Charakterystyka

  • Pismo tamilskie, podobnie jak inne alfabety indyjskie to typowe pismo alfabetyczno-sylabiczne ( abugida ). Podstawową jednostką jest sylaba . Na przykład słowo வீடு ( vīṭu,dom ) składa się z dwóch znaków: வீ oraz டு reprezentujących kolejno sylaby oraz ṭu.
  • Nie jest to jednak sylabariusz , gdyż grafemy te najczęściej zachowują element spółgłoskowy, który jest następnie modyfikowany przez element samogłoskowy. Podstawowym elementem jest spółgłoska z "wbudowanym" niezapisywanym dźwiękiem "a" (np. க ka, ம ma). Jeżeli w sylabie występuje inna samogłoska niż "a", należy ów element spółgłoskowy odpowiednio zmodyfikować. Na przykład znak ி oznacza samogłoskę "i" po spółgłosce: கி ki, மி mi). W przeciwieństwie do "prawdziwych" alfabetów, znak ி nie jest samodzielną literą. Można by go nazwać znakiem diakrytycznym, gdyby nie to, że w alfabecie tamilskim takie znaki samogłoskowe często zmieniają formę elementu spółgłoskowego.
  • Istnieją również grafemy dla oddania samogłosek samodzielnych, występujących w nagłosie, np. அ a, ஆ ā.

Znaki pisma tamilskiego

Alfabet tamilski składa się z 12 samodzielnych znaków samogłoskowych, 18 spółgłoskowych oraz 5 dodatkowych znaków tzw. grantha występujących jedynie w wyrazach zapożyczonych z sanskrytu . Kombinacja znaków samogłoskowych i spółgłoskowych daje w sumie aż 276 grafemów.


Samodzielne znaki samogłoskowe

Występują one jedynie na początku wyrazu.

Grafem tamilskiTransliteracja
a
ā
i
ī
u
ū
e
ē
ai
o
ō
au

Znaki spółgłoskowe

Grafem tamilskiTransliteracja
க்k
ங்
ச்c
ஞ்ñ
ட்
ண்
த்t
ந்n
ப்p
ம்m
ய்y
ர்r
ல்l
வ்v
ழ்
ள்
ற்
ன்

Znaki grantha

Aby można było zapisywać słowa zapożyczone z sanskrytu , język tamilski przejął kilka dodatkowych znaków ze starożytnego pisma grantha ஜ் j, ஷ் , ஸ் s i ஹ் h oraz ligaturę க்ஷ் kṣ. Przykład : விஷ்ணு viṣṇu ( Wisznu ).

Grafem tamilskiTransliteracja
ஜ்j
ஷ்
ஸ்s
ஹ்h
க்ஷ்kṣ

Zapis samogłosek

Na przykładzie spółgłoski க் k

Grafem tamilskiTransliteracja
ka
கா
கிki
கீ
குku
கூ
கெke
கே
கைkai
கொko
கோ
கௌkau

Znaki spółgłoskowo-samogłoskowe

Poprzez kombinację 23 spółgłosek (licząc wraz ze znakami grantha ) z 12 znakami samogłoskowymi powstaje 276 znaków spółgłoskowo-samogłoskowych.

aāiīuūeēaioōau
க் kகாகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
ங் ஙாஙிஙீஙுஙூஙெஙேஙைஙொஙோஙௌ
ச் cசாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
ஞ் ñஞாஞிஞீஞுஞூஞெஞேஞைஞொஞோஞௌ
ட் டாடிடீடுடூடெடேடைடொடோடௌ
ண் ணாணிணீணுணூணெணேணைணொணோணௌ
த் tதாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
ந் nநாநிநீநுநூநெநேநைநொநோநௌ
ப் pபாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபௌ
ம் mமாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
ய் yயாயியீயுயூயெயேயையொயோயௌ
ர் rராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ல் lலாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
வ் vவாவிவீவுவூவெவேவைவொவோவௌ
ழ் ழாழிழீழுழூழெழேழைழொழோழௌ
ள் ளாளிளீளுளூளெளேளைளொளோளௌ
ற் றாறிறீறுறூறெறேறைறொறோறௌ
ன் னானினீனுனூனெனேனைனொனோனௌ
ஜ் jஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொஜோஜௌ
ஷ் ஷாஷிஷீஷுஷூஷெஷேஷைஷொஷோஷௌ
ஸ் sஸாஸிஸீஸுஸூஸெஸேஸைஸொஸோஸௌ
ஹ் hஹாஹிஹீஹுஹூஹெஹேஹைஹொஹோஹௌ
க்ஷ் kṣக்ஷக்ஷாக்ஷிக்ஷீக்ஷுக்ஷூக்ஷெக்ஷேக்ஷைக்ஷொக்ஷோக்ஷௌ

Zobacz też

Bibliografia

  • Helga Anton: The Script and Pronunciation of Modern Tamil. Madras: Alamu Printing Works, 1976. Str. 1-18.
  • A. H. Arden: A Progressive Grammar of Modern Tamil. Madras: Christian Literature Society, 1942 (Nachdruck 1969). Str. 33-63.
  • William Bright: The Dravidian Scripts. In: Sanford B. Steever (Hrsg.): The Dravidian Languages. London: Routledge, 1998. Str. 40-71.
  • Tamil writing. In: Florian Coulmas: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. Str. 490 ff.

Linki zewnętrzne


Przypisy

  1. E. Annamalai und Sanford B. Steever: Modern Tamil, in: Sanford B. Steever : The Dravidian Languages, London / New York 1998, str.101.
  2. William Bright: The Dravidian Scripts, in: Sanford B. Steever : The Dravidian Languages, London 1998, str. 45.


Inne hasła zawierające informacje o "Pismo tamilskie":

Stanisław Narutowicz ...

Antanas Smetona ...

Data ...

Habeas Corpus Act ...

Stanisław Hozjusz ...

1977 ...

Szymon Kossakowski ...

Ewolucja ...

Stepan Bandera ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pismo tamilskie":

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 10) ...

003 b Rewolucja neolityczna (plansza 9) ...

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie