Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Teoria

Teoria

Teoria to system pojęć , definicji , aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę .

W przypadku nauk przyrodniczych , inżynieryjnych i nauk humanistycznych teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów , wyjaśniania powodów ich występowania, przewidywania przyszłych zdarzeń , oraz budowy nowych systemów/urządzeń/broni.

W dziedzinie nauk ścisłych i systemowych niektóre teorie zajmują się ogólnymi własnościami i zasadami tworzenia teorii "praktycznych", tzn. dotyczących świata fizycznego i działalności ludzkiej, oraz ich logiczną analizą. Takie teorie są meta -teoriami.

Niedowiedziona faktami lub dowodem matematycznym teoria to hipoteza . Zbiór podstawowych pojęć i twierdzeń teorii danej nauki nazywa się jej paradygmatem .

Należy też podkreślić, że stwierdzenie "(coś) w praktyce, a (coś) w teorii" posługuje się innym rozumieniem tych terminów. Jest skrótem myślowym przydatnym raczej poza dyskursem naukowym.

W języku potocznym stwierdzenie "to jest teoria", znaczy często, że uprzednio wymienione stwierdzenia lub reguły reprezentują pewien uproszczony model rzeczywistości, który w specyficznych warunkach dyskutowanego problemu albo jest nieprawdziwy albo praktycznie nieosiągalny, nie do zrealizowania (np. modele normatywne, typu: tak być powinno).

W przestrzeni nauki (dobra) teoria "mówi jak jest" w praktyce. Jeśli praktyka dowodzi czegoś innego, wtedy teoria upada albo jej stosowanie zawęża się do określonych warunków. Na przykład teoria Newtona może być stosowana jedynie do opisu ciał poruszających się z prędkością dużo mniejszą od prędkości światła .

Przykłady teorii

Zobacz też

Źródła


Inne hasła zawierające informacje o "Teoria":

Nadciśnienie tętnicze prowadzi do wzrostu obwodowego oporu naczyniowego (TPR) i zmusza serce do większej pracy.Teoria Guytena wyjaśnia nadciśnienie genetycznym defektem nerek, które zatrzymują więcej sodu, co ...

Wiktor Sukiennicki r. tylko tom pierwszy z trzech projektowanych oraz dwa artykuły problemowe: Marksowsko-leninowska Teoria prawa ( 1934 ) i Konstytucja stalinowska a ustrój radziecki ( 1937 ).Zainicjował stosowanie w ...

Oddziaływanie elektromagnetyczne z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych . Jego odkrywcą był Duńczyk Hans Christian Ørsted .Teoria oddziaływań elektromagnetycznych ( elektrodynamika klasyczna , elektrodynamika kwantowa ) powstała z unifikacji teorii magnetyzmu ...

Benedykt Dybowski porównawczej , systematyki i antropologii. Głównym dziełem z tego okresu jest oryginalnie pomyślana Teoria budowy zębów ssaków. W pracy pedagogicznej występuje jako zwolennik teorii ewolucji ...

Archeologia - początek archeologii podwodnej Karol Darwin - On the Orgin of Species ( 1859 ), Teoria ewolucji John Lubbock - Pre-historic Times ( 1865 ), pojęcie "prehistorii". 1865 - pierwsza Katedra ...

Narodowy socjalizm jest przez krajobraz (Landschaft) i, raz ukształtowana, nie podlega zmianie. Ta rasistowsko-religijna Teoria uczy, że cechy narodowe są uzależnione od krajobrazu, w jakim ukształtował ...

Ewolucja ...

Zoologia pochodzeniu zwierząt. Arystoteles jest nazywany ojcem zoologii.Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła Teoria ewolucji Darwina , ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu ...

Almagest do czasów upadku teorii geocentrycznej.Dzieło obejmuje 13 ksiąg. Ptolemeusz bazował głównie na Teoriach i ustaleniach poprzedników – przede wszystkim Hipparcha i obserwacjach astronomów babilońskich ...

Arystoteles Dobro jako wartość indywidualna a nie absolutna2.4.2 Nakazy moralne i żądze2.4.3 Cnoty2.4.4 Teoria „złotego środka”2.5 Filozofia społeczna i polityczna2.5.1 Teoria państwa2.5.2 Prawo natury2.5.3 Myśl ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Teoria":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

02. Człowiek jako istota społeczna (plansza 16) le height=380 width=770 > Proces socjalizacji Iwan Pawłów (1849-1936) Teoria behawiorystyczna Osobowość, to wyuczony repertuar zachowań, przez które jednostka reaguje na płynące ...

012. Teoria ˝Złotego środka˝ Arystotelesa (plansza 1) e height=380 width=770 > Teoria"Złotego środka"Arystotelesa ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie