Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Traktat z Maastricht

Traktat z Maastricht

Traktat z Maastricht, oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej ( fr. Traité sur l'Union européenne, ang. Treaty on European Union), TUE, umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii . TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich.

Główne cele i postanowienia

  • utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych,
  • umocnienie spójności gospodarczej i społecznej (kohezji),
  • utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku i określeniem kryteriów konwergencji ,
  • potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej,
  • realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich (ustanowienie obywatelstwa Unii),
  • rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na 3 filarach :

Traktat był rezultatem kompromisu pomiędzy zwolennikami integracji ponadnarodowej i międzynarodowej. Dlatego też, status podmiotu w prawie międzynarodowym nie został przyznany II i III filarowi (Wspólnoty Europejskie posiadały go na mocy postanowień wcześniejszych traktatów). I filar został oparty na działaniach ponadnarodowych (instytucje WE są w stanie ingerować w wewnętrzne porządki prawne państw-członków), natomiast filary II i III opierają się na klasycznej współpracy międzyrządowej.

Ponadto traktat zawierał postanowienia dotyczące realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej .

Ustalono też nowe ramy instytucjonalne UE: Rada Europejska , Rada Unii Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej: Komisja Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Rewidentów Księgowych , które pozostały trybunałami Wspólnot Europejskich . Powołano też nowy organ opiniodawczo-doradczy o nazwie Komitet Regionów , obok istniejącego już Komitetu Ekonomiczno-Społecznego .

Daty i formy zatwierdzenia traktatu

Lp. Państwo Podmiot zatwierdzającyData przyjęcia traktatu
1.   Austria Referendum 12 czerwca 1994
2.   Belgia Parlament 4 listopada 1992
3.   Dania Referendum 2 czerwca 1993
4.   Finlandia Referendum 16 października 1994
5.   Francja Referendum 20 września 1992
6.   Grecja Parlament 31 lipca 1992
7.   Hiszpania Parlament 25 listopada 1992
8.   Holandia Parlament 12 listopada 1992
9.   Irlandia Parlament 17 czerwca 1992
Referendum 4 listopada 1992
10.   Luksemburg Parlament 2 lipca 1992
11.   Niemcy Parlament 2 grudnia 1992
12.   Portugalia Parlament 10 grudnia 1992
13.   Szwecja Referendum 13 listopada 1994
14.   Wielka Brytania Parlament 2 sierpnia 1993
15.   Włochy Parlament 29 października 1992

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Traktat z Maastricht":

XVI wiek ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Pokój toruński 1411 ...

1677 ...

1977 ...

Peter Debye ...

Branle ...

1848 ...

1738 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Traktat z Maastricht":

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 9) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie