Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Na mapach: 53°01'06″N 18°34'20″E / 53.01833, 18.57222

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nazwa łacińskaUniversitas Nicolai Copernici
Nazwa angielskaNicolaus Copernicus University in Toruń

Zdjęcie głównego gmachu
Data założenia24 sierpnia 1945
Lokalizacja   Polska , Toruń
Liczba studentów30,8 tys.[1]
Rektorprof. dr hab. Andrzej Radzimiński
Adresul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Członkostwo EUA , Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Polski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona internetowa uczelni
Mikołaj Kopernik , patron toruńskiego Uniwersytetu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach) oraz oddziałem Collegium Medicum w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Oprócz Torunia i Bydgoszczy UMK prowadzi także działalność w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach[2], oraz we Włocławku ( Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku ), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym[3]. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie .

UMK według rankingu Perspektyw z 2010 jest na 11. miejscu wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce (a 6. wśród uniwersytetów)[4] i na 1. w regionie[5]. Misją uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy poprzez nauczanie na poziomie akademickim, kształcenie pracowników naukowych, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników[6].

Spis treści

Historia

Początki szkolnictwa wyższego w Toruniu

Pierwszą uczelnią wyższą w Toruniu było Toruńskie Gimnazjum Akademickie, założone w 1568 przy ulicy Piekary. Było jedną z pierwszych uczelni wyższych w północnej Polsce. Gimnazjum Akademickie było prekursorem życia naukowego i kulturalnego (m.in. stworzyło pierwsze muzeum w 1594) oraz promieniowało na cały region. Dzięki staraniom burmistrza Heinricha Strobanda uzyskało w 1594 dobre warunki pracy dydaktycznej i naukowej. Wśród jego profesorów w XVII i XVIII wieku znajdowali się zasłużeni badacze historii Polski i Prus, autorzy podręczników i rozpraw z różnych dziedzin wiedzy humanistycznej, współpracownicy czasopism naukowych.

O powołanie uniwersytetu w nowoczesnej formie zabiegano od XIX wieku . W czasie rozbiorów rządy pruskie planowały stworzyć Uniwersytet Teologiczny, m.in. z prawem i ekonomią, do czego jednak nie doszło.

W okresie międzywojennym władze Torunia zabiegały o stworzenie uniwersytetu. Wkrótce po przyłączeniu Pomorza Nadwiślańskiego do odrodzonej Rzeczypospolitej w 1920 rozpoczął się nowy etap starań o uniwersytet. Jeszcze przed 1920 Naczelna Rada Ludowa rozważała projekt utworzenia na ziemiach polskich zaboru pruskiego uniwersytetu w Gdańsku lub w Toruniu. Jednak rozwój sytuacji politycznej oraz niepewna przyszłość Pomorza skłoniły Komisariat NRL do zaakceptowania w grudniu 1918 wcześniejszej uchwały Sejmu Dzielnicowego i powołaniu szkoły wyższej w Poznaniu.

W Toruniu w 1920 pierwsze deklaracje utworzenia uniwersytetu wysunęła w listopadzie Narodowa Partia Robotnicza, obierając za patrona uczelni Mikołaja Kopernika. W tym celu powołano m.in. Instytut Bałtycki (potem przeniesiony do wybudowanej Gdyni).

Ostatecznie w 1938 zapadła decyzja o powołaniu w Toruniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako filii UAM z Poznania, z początkiem 1940 roku. Decyzję przerwała jednak II wojna światowa. Dopiero w 1947, a więc 2 lata po utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Karol Górski ujawnił, iż przed wybuchem II wojny światowej uzyskano zgodę na otwarcie w Toruniu w 1940 zamiejscowego wydziału Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującego katedry humanistyczne i geografię.

Powstanie uczelni

UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi pomorskiej był dr Henryk Świątkowski , delegat rządu, a późniejszy wojewoda pomorski. Utworzenie ośrodka uniwersyteckiego miało przyczynić się do aktywizacji naukowej i kulturalnej regionu, przeciwdziałać procesom repolonizacji oraz zrekompensować niedobory po wojnie, kształcąc nowe kadry dla kultury i gospodarki narodowej. Założenie uniwersytetu w Toruniu miało ponadto skompensować choć częściowo straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie [7]. Decyzją Ministerstwa Oświaty organizatorem toruńskiego uniwersytetu ustalono prof. Jana Wiczyńskiego, po miesiącu przekazując tą funkcję prof. Ludwikowi Kolankowskiemu. Pierwszym rektorem UMK został prof. Ludwik Kolankowski , historyk z lwowskiego UJK, współtwórca uniwersytetów w Wilnie i Łodzi. Początkowo powstały dwa wydziały: Wydział Humanistyczny (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Odbiegało to znacznie od pierwotnej koncepcji organizatorów, która zakładała stworzenie dużego wielowydziałowego uniwersytetu na podobieństwo uniwersytetów przedwojennych. Wkrótce uniwersytet poszerzył swą ofertę o kolejne wydziały: 5 listopada 1945 powstał Wydział Prawno-Ekonomiczny, a 24 stycznia 1946 Sekcję Sztuk Pięknych przekształcono w odrębny Wydział Sztuk Pięknych. Pierwsze wykłady (prof. Tadeusza Czeżowskiego i prof. Stefana Srebrnego) odbyły się w 24 listopada 1945, natomiast uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5 stycznia 1946. Funkcjonowało wówczas już 76 katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki. Immatrykulowano około 1600 studentów[7].

Kalendarium

 • 1951 – podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • 1953 – likwidacja Wydziału Prawa oraz likwidacja 12 kierunków na Wydziale Humanistycznym
 • 1957 – wznowienie rekrutacji na zlikwidowanych kierunkach humanistycznych
 • 1958 – reaktywacja Wydziału Prawa
 • 1959 – przyznanie pierwszego tytułu doktora honoris causa UMK
 • 1973 – 500-rocznica urodzin Mikołaja Kopernika , otwarcie miasteczka akademickiego
 • 1973 – Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej
 • 1978 – powstanie Wydziału Ekonomicznego
 • 1993 – powstanie Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Nauk Historycznych
 • 1999 – powstanie Wydziału Filologicznego
 • 1999 – wizyta papieża Jana Pawła II w Auli UMK
 • 2004 – włączenie bydgoskiej Akademii Medycznej do UMK jako Collegium Medicum i włączenie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w struktury Wydziału Teologicznego
 • 2007 – powstanie Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • 2008 – na Wydziale Filologicznym zostały uruchomione pierwsze w historii Uniwersytetu i regionu studia orientalistyczne, japonistyka ; początek kształtowania się 4. w Polsce (po UW, UJ i UAM) ośrodka orientalistycznego. UMK zostaje pierwszym uniwersytetem w Polsce (i drugą uczelnią w ogóle), na którym prowadzone są studia z informatyki stosowanej[8]. Regionalizacja uczelni – Collegium Medicum UMK rozpoczyna kształcić studentów poza kampusem bydgoskim, w Grudziądzu.
 • 2009 – powstanie Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, z połączenia dawnego Instytutu Politologii (dotychczas w strukturach Wydziału Humanistycznego) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (wydzielony z Wydziału Nauk Historycznych)[9]

Struktura

Budynek Collegium Jana Pawła II Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Budynek Wydziału Teologii, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej
Budynek Wydziału Chemii
Budynek Wydziału Prawa i Administracji
Budynek Collegium Maius

Wydziały

Obecnie na UMK istnieje 16 wydziałów:

Ośrodki zamiejscowe

Stacje badawcze

 • Stacja Badawcza w Dobiegniewie nad Wisłą
 • Stacja Badawcza w Lasce i Drzewieżu na terenie Borów Tucholskich
 • Stacja Limnologiczna w Iławie
 • Stacja Badawcza w Popówce
 • Stacja w Koniczynce
 • Stacja w Bachotku
 • Stacja Polarna

UMK w liczbach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najstarszą i największą uczelnią w regionie. Obecnie istnieją 64 kierunki w Toruniu , oraz 10 kierunków w Collegium Medicum w Bydgoszczy . Od roku akademickiego 2009/2010 ta liczba się zwiększy o 5 nowych kierunków[11].

Uczelnia kształci ponad 30 tysięcy studentów na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. Wśród ponad 4360 pracowników jest 2170 nauczycieli akademickich, w tym 600 posiada tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego [12].

Uniwersytet posiada prawa do prowadzenia studiów doktoranckich w 21 dyscyplinach, prowadzi 130 kursów i studiów podyplomowych oraz studia MBA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Na uczelni istnieje ponad 100 kół studenckich. Do dyspozycji pracowników i studentów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej jest ponad milion książek, 500 tysięcy czasopism i prawie milion jednostek zbiorów specjalnych (rękopisy, mikrofilmy, materiały audio-wizualne)[13] a także ponad 100 tysięcy woluminów w zasobach Biblioteki Medycznej w Bydgoszczy. Osobną jednostką systemu biblioteczno-informacyjnego jest także Biblioteka Brytyjska UMK, prowadzona przy udziale British Council . Studenci mogą mieszkać w jednym z 11 akademików , zlokalizowanych w dwóch skupiskach: miasteczku uniwersyteckim oraz w pobliżu Starówki. Pracownicy i doktoranci mogą ubiegać się o zamieszkanie w dwóch Hotelach Asystenckich. Uniwersytet dysponuje ponadto zlokalizowanym w centrum Torunia Hotelem Uniwersyteckim o wysokim standardzie.

Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1945

Prorektorzy UMK

 • prorektor ds. kształcenia – dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK
 • prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju – dr hab. Włodzimierz Karaszewski , prof. UMK
 • prorektor ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
 • prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 • prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Witold Wojdyło

Wykładowcy i absolwenci

Wykładowcy

Absolwenci

Co roku, w okresie wakacyjnym, odbywa się zjazd absolwentów UMK z całego świata.

Studenci

Studenci UMK w czasie wolnym mogą korzystać z oferty Klubu Maratońskiego, Akademickiego Klubu Badań Podwodnych. Do ich dyspozycji pozostaje także klub studencki "Od Nowa" z bogatą ofertą koncertów, festiwali, wystaw i filmów. Studenci i absolwenci UMK mogą skorzystać z usług Biura Karier UMK w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, informacji i możliwości odbycia praktyk zawodowych oraz stażu w firmach w Polsce i za granicą. UMK posiada własną telewizję internetową, wydaje czasopismo "Głos Uczelni" i "Wiadomości Akademickie" (pismo "Collegium Medicum").

Działalność promocyjna uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizuje cykliczną imprezę – Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej. Odbywa się ona od 1994 i skierowana jest do młodzieży szkół średnich (w szczególności kandydatów na studia). Obejmuje ofertę edukacyjną UMK oraz innych szkół wyższych w Polsce. Polega na prezentacji i promocji oferty dydaktycznej, zasad naboru na poszczególne kierunki oraz przedstawienia form promocji zawodowej absolwentów. Ponadto kandydaci na studia mogą zapoznać się z wydziałami UMK podczas "drzwi otwartych". Targi zazwyczaj wypadają w marcu i trwają 2 dni. Imprezę koordynuje Centrum Promocji i Informacji UMK.

Od 2001 roku UMK we współpracy z Urzędem Miasta Torunia i Towarzystwem Naukowym w Toruniu organizuje trwający 4 dni Festiwal Nauki i Sztuki. Jest to impreza zmierzająca do popularyzacji nauki i sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Spośród innych imprez tego typu wyróżnia się unikatową współpracą kadr naukowych i studentów toruńskich uczelni z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Ich aktywna współpraca ogniskuje się wokół prezentacji i propagowania osiągnięć naukowych oraz promowania działań z zakresu sztuki. W planie każdego festiwalu znaleźć można bogatą ofertę spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów związanych z poszczególnymi wydziałami, firmami i instytucjami[14]. Umożliwiają one bezpośredni kontakt z (na co dzień niedostępnymi dla szerszych kręgów) warsztatami pracowników nauki i artystów. Festiwal jest znaną i docenianą w regionie imprezą. Jego niesłabnąca popularność znacząco przyczynia się do promowania Torunia jako ośrodka nauki i sztuki.

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet Mikołaja Kopernika":

Wincenty Okołowicz ...

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Władysław Komar ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet Mikołaja Kopernika":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie