Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Utlenianie

Utlenianie

Utlenianiereakcja chemiczna , w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów ).

Nazwa ta ma charakter umowny, gdyż każdej reakcji utlenienia musi towarzyszyć reakcja redukcji . Łącznie takie procesy nazywa się reakcjami redoks .

W praktyce daną reakcję nazywa się utlenianiem, gdy wzrost stopnia utlenienia dotyczy związku chemicznego lub pierwiastka będącego głównym przedmiotem reakcji. Jako akceptor elektronów służyć może związek chemiczny ( utleniacz ) bądź elektroda dodatnia ( anoda ).

Przykładowa reakcja utleniania metanolu do kwasu mrówkowego za pomocą tlenu :

CH3OH + O2 → HCOOH + H2O
C-II → C+II + 4e- (utlenianie)
O20 + 4e- → 2O-II (redukcja)
Względna łatwość utleniania grup organicznych[1]
R-NH2 > R-OH > R-H
R3C-H >> R2CH2 > -CH3
C=C ≈ C≡C > C-C

Silnymi środkami utleniającymi są:

Przypisy

  1. Małgorzata Galus: Tablice chemiczne. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2008. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Utlenianie":

Oddychanie komórkowe zarówno utlenianiu, jak i redukcji.Drugim sposobem uzyskania energii w warunkach beztlenowych jest Utlenianie związków organicznych z wykorzystaniem utlenionych związków nieorganicznych np. azotanów , siarczanów , związków ...

Kwas fosforowy ...

Fototrofia ...

Strefa eufotyczna to głębokość, do jakiej dociera 1% promieniowania fotosyntetycznie czynnego .W strefie eufotycznej następuje Utlenianie jonów amonowych do azotynów i azotanów .Zobacz też: Strefa afotyczna Epilimnion Głębokość optyczna ...

Aldehyd glicerynowy Fischera jako wzorzec do wyznaczania konfiguracji absolutnej Aldehyd glicerynowy otrzymuje się poprzez łagodne Utlenianie gliceryny . Jako utleniacz może być stosowany nadtlenek wodoru w obecności soli ...

Alkohole ...

Kwas siarkowy(VI) treści1 Właściwości2 Otrzymywanie kwasu siarkowego2.1 Spalanie siarki2.1.1 Rodzaje pieców do spalania siarki2.2 Utlenianie dwutlenku siarki2.3 Absorpcja tritlenku siarki3 Prekursor narkotyków4 Zastosowanie5 Zobacz też6 Przypisy7 ...

Ruten działając kwasami (różnice w rozpuszczalności w kwasach), wykorzystując różnice w podatności na Utlenianie i rozpuszczalności soli kompleksowych. WykorzystanieJego stopy wykazują wysoką twardość i wytrzymałość. ...

Wydolność ...

Cykl kwasu cytrynowego z odpowiedniego aminokwasu : kwasu asparaginowego .Cykl kwasu cytrynowego Cząsteczka Enzym Typ reakcji Substraty / Koenzymy Produkty / Koenzymy Szczawiooctan + Acetylo-CoA Syntaza cytrynianowaKondensacja H2O CoASH + H+ Cytrynian Akonitaza Dehydratacja H2O cis -AkonitanAkonitaza Hydratacja H2OIzocytrynianDehydrogenaza izocytrynianowa Utlenianie NAD +NADH + H+SzczawiobursztynianDehydrogenaza izocytrynianowa Dekarboksylacja H+CO2 α-Ketoglutaran Dehydrogenazaα-ketoglutaranowaDekarboksylacja oksydacyjnaNAD+ + CoA-SH NADH + H++ CO2 bursztynylo-CoATiokinaza bursztynianowa Hydroliza GDP + P GTP +CoA-SH bursztynian Dehydrogenaza ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Utlenianie":

Alkohole (plansza 25) dlatego podczas utleniania gliceryny otrzymuje się aldehyd glicerynowy i keton zwany dihydroksyacetonem. Utlenianie glikolu, w zależności od warunków reakcji, daje różne produkty. Aldehyd – kwas ...

Aldehydy i ketony (plansza 21) e height=434 width=770 > Właściwości chemiczne A. Utlenianie Ketony są odporne na działanie łagodnych utleniaczy. Nie ulegają one próbie Trommera ...

Reakcje utleniania i redukcji (plansza 2) cząsteczkom, powodując redukcję tych substancji. Reduktory w procesie redukcji same ulegają utlenieniu. Utlenianie (dezelektronacja) Utlenianie to reakcja chemiczna, w której jakiś atom (lub ich grupa) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie