Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wag

Wag

Wag
Váh
WagVáh

Wag koło Piešťan
Lokalizacja Europa
  Słowacja
Źródło połączenie Czarnego i Białego Wagu
Ujście Dunaj
Komárno ,   Słowacja
106,5 m n.p.m.
Długość 403 km
Powierzchnia zlewni 10 640 km²
Średni przepływ 196 m³/s u ujścia
mapa

Zlewnia Wagu
Rzeki Europy

Wag ( słow. Váh, węg. Vág, niem. Waag) – rzeka w zachodniej Słowacji , w dorzeczu Dunaju . Długość – 403 km, powierzchnia zlewni – 10.640 km², średni roczny przepływ u ujścia – 196 m³/s. Do dorzecza Wagu należy także polska część Orawy .

Nazwa "Wag" (Vah) pochodzi podobno od łacińskiego słowa vagus – "błąkający się", "zmienny" – co ma odzwierciedlać zauważoną już w czasach rzymskich zmienność przebiegu koryta rzeki w jej dolnym biegu[].

Wag powstaje z połączenia dwóch niewielkich rzek: Białego Wagu (Biely Váh) i Czarnego Wagu (Čierny Váh), płynących na zachód po przeciwnych stronach Kotliny Liptowskiej . Biały Wag ma 30,3 km długości, powstaje w Białym Wagu z połączenia dwóch potoków zbierających wody z południowej strony Tatr : Wielkiego Złomiskowego Potoku i Furkotnego Potoku . Czarny Wag, długości 39 km, powstaje z połączenia potoków spływających z północnych zboczy masywu Kráľova hoľa w Niżnych Tatrach , na wysokości około 1680 m n.p.m. Obie te rzeki zbiegają się koło wsi Kráľova Lehota, na wysokości 663 m n.p.m.

Od tego miejsca Wag płynie na zachód przez szeroką Kotlinę Liptowską , na północ od Niżnych Tatr. Rzeka przepływa przez Liptowski Mikułasz i zaraz za nim wpada do zbiornika wodnego Liptovská Mara . Poniżej zapory przepływa przez wyrównawczy zbiornik retencyjny Bešeňová . Dalej płynie przez Rużomberk i poniżej tego miasta przełamuje się przez pasmo Wielkiej Fatry , pozostawiając na swym prawym brzegu tzw. Szypską Fatrę . Tu przyjmuje lewobrzeżne dopływy: w Rużomberku Rewucę , zaś niżej w LubochniLubochniankę .

Elektrownia wodna Sučany na Wagu
Sztuczny zbiornik Hričov

We wsi Królewiany Wag przyjmuje swój pierwszy duży dopływ prawobrzeżny – Orawę . Następnie pokonuje wąski przesmyk między Wielką Fatrą na południu i Małą Fatrą na północy – Przełom Królewiański (słow. priesmyk Hradiská), zakończony tzw. Królewiańskim Meandrem. Tu wpływa do kolejnego zbiornika – Krpeľany , po czym płynie północnym skrajem Kotliny Turczańskiej . W miejscowości Vrútky przyjmuje kolejny duży dopływ, tym razem lewobrzeżny – Turiec . Zaraz potem zatacza lekki łuk na północ i przebijając się pięknym przełomem przez pasmo górskie Małej Fatry (tzw. Domaszyński Meander) wydostaje się na teren Kotliny Żylińskiej . Tu przepływa przez najmłodsze na swej drodze jezioro zaporowe – zbiornik wodny Żylina, a tuż poniżej przecina największe miasto w swym biegu – Żylinę , gdzie do Wagu wpadają: prawobrzeżny dopływ Kysuca i lewobrzeżny – Rajčianka. Za Żyliną Wag przepływa przez kolejny sztuczny zbiornik Hričov, po czym napotyka barierę w postaci czesko -słowackiego granicznego pasma górskiego Jaworniki .

U podnóży tej bariery rzeka skręca na południowy wschód i płynie wzdłuż wschodnich podnóży Jaworników, a następnie Białych Karpat , z których zbiera liczne, drobne dopływy. Po drugiej stronie kotliny Wagu leżą Góry Strażowskie , których zachodnie stoki również są odwadniane przez Wag. Na tym odcinku rzeka przepływa przez liczne większe miasta: Powaska Bystrzyca , Púchov , Dubnica nad Váhom , Trenczyn i Nowe Miasto nad Wagiem .

Wag w Hlohovcu

W Nowym Mieście rzeka skręca na południe, płynąc wzdłuż zachodniego podnóża Gór Inowieckich (Povážsky Inovec). Od wysokości Nowego Miasta Wagowi towarzyszy koryto bliźniaczej rzeki Dudváh , biegnące kilka do kilkunastu kilometrów na zachód od właściwego Wagu, zbierające liczne drobne dopływy ze wschodnich zboczy Małych Karpat (rzeka ta wpada potem do Małego Dunaju ). Ten odcinek doliny Wagu należy już do Niziny Naddunajskiej . Rzeka przepływa przez zbiornik wodny Sĺňava, miasta Pieszczany , Hlohovec i w mieście Sereď zmienia kierunek na południowo-wschodni.

W swym końcowym odcinku Wag jest wielką, nizinną rzeką, która meandrując płynie powoli przez Nizinę Naddunajską. Przepływa przez ostatni zbiornik wodny – Kráľová, przecina kolejne miasto – Šaľę , tuż przed miastem Kolárovo przyjmuje wody Nitry , skierowane do Wagu kanałem, oraz Mały Dunaj . Odcinek Wagu poniżej ujścia Małego Dunaju nazywa się niekiedy Waskim Dunajem – Vážsky Dunaj. Wag kończy bieg ujściem do Dunaju tuż na wschód od miasta Komárno . Ujście znajduje się na wysokości 106 m n.p.m.

Wag jest najdłuższą i największą rzeką płynącą w całości w granicach Słowacji. W swym środkowym biegu dolina Wagu stanowiła najważniejszą oś osadniczą zachodniej Słowacji, wzdłuż której rozlokowały się największe miasta kraju – Trnawa , Trenczyn i Żylina . Do dziś stanowi ona główny korytarz komunikacyjny zachodniej i północnej Słowacji – całą długością doliny Wagu, z wyjątkiem końcowego odcinka poniżej miasta Sereď, biegną linia kolejowa i główna droga kołowa (od Trnavy do Považskiej Bystricy – autostrada ) z Bratysławy przez Żylinę na wschód – ( E50 do Preszowa ) i na północ ( E75 do Cieszyna ).

Wag jest spławny tylko w górnym biegu, ponieważ w średnim i dolnym biegu swobodny spływ rzeki blokują 22 zapory z elektrowniami wodnymi, budowane od lat 30. XX wieku, tworzące tzw. kaskadę Wagu (Vážska kaskáda).

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wag":

Wag WagVáhWagVáhWag koło PiešťanLokalizacja Europa   Słowacja Źródło połączenie Czarnego i Białego Wagu Ujście Dunaj Komárno ,   Słowacja 106,5 m n.p.m. Długość 403 km Powierzchnia zlewni 10 ...

Tablica rejestracyjna ...

1857 Królestwie Polskim zostało założone Towarzystwo Rolnicze.w Krakowie wprowadzono wiedeński system miar i Wag .we wsi Szalowa powstała szkółka parafialna, działająca z inicjatywy księdza Stanisława Muszyńskiego.we ...

Ruten rudach siarczkowych żelaza , chromu i niklu . Zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 5·10-7% Wag. Tworzy głównie związki kompleksowe, ale znane są też proste związki tego ...

Beskid Żywiecki ...

Qin Shi Huang ustanowieniu Cesarstwa, władca zrobił wiele, żeby ujednolicić Chiny, m.in. zunifikował pismo , miary, Wagi, walutę itd. Z drugiej strony, utrzymywał porządek na rozległym terytorium stosując ...

Nepal reformatorem. Umocnił władzę centralną, uregulował kwestię własności ziemskiej, ujednolicił system miar i Wag, skodyfikował system kastowy (w oparciu o Manusmryti ), tworząc tym samym podwaliny ...

Liberalizm klasyczny wewnętrznego, sądownictwa i egzekucji prawa,poboru podatków ,ograniczonej kodyfikacji rzeczywistości gospodarczej (m.in. system miar i Wag, regulacja obrotu substancjami niebezpiecznymi). OrganizacjeOrganizacje skupiające zwolenników liberalizmu klasycznego: Polscy Liberałowie ( pol. ) Unia ...

Rewolucja francuska Chłopstwo i mieszczaństwo miało 600 deputowanych. Szlachta i duchowieństwo po 300 przedstawicieli. PrzeWaga stanu trzeciego była jednak iluzoryczna, ponieważ każda uchwała wymagała zatwierdzenia wszystkich ...

Organizacja międzynarodowa Z kolei w związku z rozwojem handlu utworzono Międzynarodowe Biuro Miar i Wag w 1875 , którego zadaniem było m.in. opracowanie jednolitego systemu miar[7]. Innym ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wag":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) Warszawskim. Jego najwybitniejszym dziełem jest „Miara i ludzie”, przedstawiająca dzieje miar i Wag, a jego prace poświęcone szczególnie historii gospodarczej nadal są cenione w ...

123 Wielka Rewolucja Francuska (plansza 10) blokowały rozwój handlu i przemysłu. Wprowadzono jednolity dziesiętny system miar i Wag. W celu zmniejszenia zadłużenia kraju, przeprowadzono konfiskatę majątków kościelnych, które przekazywano ...

020. Ziemie polskie w starożytności (plansza 2) łużyckiej wywodzącej się z kultur naddunajskich, które swoimi wpływami objęły okolice rzeki Wag na Słowacji, Saksonię, południowe Łużyce i północne Morawy. Kultura łużycka z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie