Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wiara

Wiara

Wiara jest terminem wieloznacznym. W mowie potocznej oznacza przekonanie o czymś. Stanowisko, pogląd, w danym momencie (przy obecnym stanie wiedzy naukowej ) nie znajdujące jednoznacznego potwierdzenia w rzeczywistości. W religioznawstwie polega przede wszystkim na przyjęciu istnienia czegoś bez żadnego dowodu wiarygodnie potwierdzającego ten fakt. Świadoma decyzja przyjęcia takiej wiary nazywa się aktem wiary. W epistemologii wiara to "uznawanie za prawdziwe nieuzasadnionego twierdzenia". Zarówno uzasadnienie jak i jego brak nie implikują prawdziwości lub fałszywości treści wiary (zob. problem uzasadnienia). Występowanie wiary uznaje się za konieczne w początkowej fazie rozwoju nauki (przyjmuje się, że dużej mierze zawdzięcza ona wierze swoje istnienie kiedy to pierwszy raz w dziejach świata ludzie podeszli rozumowo do mitycznej materii, narodziły się filozofia i nauka, które zresztą wówczas stanowiły jedno - tymi pionierami racjonalizmu byli Grecy[1]). Jest też nierozerwalnie związana z religią , a zbyt daleko posunięta prowadzić może do powstania dogmatów .

Chrześcijańskie rozważania nad wiarą koncentrowały się wokół wersów 1-2 w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków , który przedstawiając owoce wiary ( gr. pistis) definiuje ją jako hupostasis, co może być tłumaczone jako podstawa (w Biblii Tysiąclecia nawet poręka), albo jako substancja. Idąc za pierwszym rozumieniem tego słowa Święty Tomasz przedstawia wiarę jako przyrodzony stan umysłu, polegający na pewności prawd nie z racji dowodów rozumowych, ale przez przyjęcie świadectwa autorytetu, wynikająca z zaufania (wiarą chrześcijańska, czyli zaufanie do Kościoła jest nadto łaską oraz cnotą teologiczną).

Postrzeganie wiary jako duchowej substancji udzielonej do wnętrza serca człowieka, która następnie powoduje osobiste doświadczenie dogłębnego przekonania o czymś czego nie postrzegają zmysły jest często przyjmowane w teologii ewangelickiej. Współczesny katechizm Kościoła Katolickiego kładzie nacisk na jeszcze inny, również nadprzyrodzony charakter wiary, określając ją jako relację z Bogiem : „Wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga: równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (KKK 176).

Przypisy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wiara":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski użyty wyłącznie w znaczeniu religijnej organizacji wyznawców i ich duchowieństwa. Podstawy założeń wyznaniowychWiara Rodzimego Kościoła Polskiego z jednej strony opiera się na henoteizmie , a ...

Mieszko II Lambert krótkich słowach opisał wspomniany już Wipo:"Mieszko, książę Polski, zszedł przedwczesną śmiercią, a Wiara chrześcijańska tam przez jego poprzedników zaczęta i przez niego lepiej umocniona, ...

Adwentyzm Jezusa Chrystusa, apostołów oraz pierwotnego Kościoła chrześcijańskiego. BóstwoDawniej wśród adwentystów dominowała nietrynitarna Wiara dotycząca Bóstwa. Adwentyści wierzyli w jedynego Boga Ojca i w Jego ...

Neoplatonizm bytu - przygotowuje do poznawania Prawdy, Prawda doprowadza duszę do Wiary, a Wiara kończy wszelkie poznanie: dusza staje się pochłonięta przez to, co najdoskonalsze ...

Chrześcijaństwo ...

List do Hebrajczyków zostaje zbawiony z łaski poprzez powołanie przez Boga. Do zbawienia konieczna jest Wiara, bez której „nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6)[od. 17]. Ta ...

Tradycja Apostolska ...

Horoskop pod uwagę położenie ciał niebieskich w domach Zodiaku . Horoskop a religiaW chrześcijaństwie Wiara w informacje z horoskopów jest grzechem , ponieważ zdarzenia mające się przytrafić ...

Józef Kowalczyk ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wiara":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) silną władzą, domagał się dyscypliny społecznej i rządów elity. Cechowała go nieprzejednana Wiara w wodza (z niem. Führer). Ważną rolę w nazizmie odgrywał również ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 5) Rozwinięty został system uczelni katolickich i seminariów duchownych. Podczas soboru została zatwierdzona Wiara katolików, językiem liturgii pozostała łacina, ujednolicony został brewiarz (księga liturgiczna), mszał ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie