Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wnioskowanie

Wnioskowanie

Wnioskowanie jest to jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania obok sprawdzania , dowodzenia i wyjaśniania .

Wnioskować - za Kazimierzem Ajdukiewiczem - znaczy tyle co na podstawie uprzednio uznanych zdań (sądów) dochodzić do uznania nowego (dotąd nie uznawanego) zdania (sądu), lub wzmacniać pewność z jaką nowe zdanie uznajemy. Zdania uznawane, na podstawie których dochodzimy do uznania lub wzmocnienia pewności nowego zdania nazywane są przesłankami , zaś zdanie na ich podstawie uznane nazywany jest wnioskiem (konkluzją). Pomiędzy przesłankami a konkluzją nie musi zachodzić jakiś szczególny stosunek, a zwłaszcza jedno z nich nie musi być racją dla drugiego – wnioskowanie może być: (a) pewne albo prawdopodobne; (b) poprawne albo niepoprawne.

Można mówić o jego następujących odmianach:
 1. o wnioskowaniu inferencyjnym , w którym oderwać można wniosek od przesłanek, jako o:
  1. dedukcyjnym, które przybiera postaci:
   1. wnioskowania z przesłanek ogólnych o wniosku szczegółowym (przykład: Wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, Sokrates jest śmiertelny)
   2. wnioskowania, w którym przesłanka jest racją dla wniosku, gdzie oderwać można wniosek od przesłanek (przykład: Jeśli będzie padało to pójdę do kina, pada, idę do kina);
  2. o wnioskowaniu indukcyjnym (enumeracyjnym lub eliminacyjnym) jako o wnioskowaniu ze szczegółu o ogóle (schemat: przedmiot x 1 posiada własność p, przedmiot x 2 posiada własność p, przedmiot x 3 posiada własność p, ..., przedmiot x n posiada własność p, a zatem każde x jest p.
  3. wnioskowaniu redukcyjnym jako o wnioskowaniu ze szczegółu o szczególe - tzw. wnioskowanie przez analogię ((schemat: przedmiot x 1 posiada własność p, przedmiot x 2 posiada własność p, przedmiot x 3 posiada własność p, ..., przedmiot x n posiada własność p, a zatem przedmiot x n+1 też będzie miał własność p.)
  4. o wnioskowaniu redukcyjnym jako o wnioskowaniu z następstwa o racji; (przykład: Skoro jest mokro na jezdni i chodniku to pewnie padał deszcz)
 2. o wnioskowaniu nieinferencyjnym, w którym nie stwierdza się związku pomiędzy przesłankami a konkluzją (przykład: Jeśli dziś jest wtorek, to życie jest piękne).

Logika formalna

W logice formalnej rozważa się teorie , będące zbiorami zdań logicznych . Wprowadza się następnie reguły wnioskowania . Reguły są zapisywane za pomocą symbolu \frac{X_1,X_2,\dots}{Y}, oznaczającego, iż jeśli do jakiejkolwiek teorii należą zdania X_1,X_2,\dots, to należy do niej także Y. Przykładem może tutaj być reguła modus ponens :\frac{A,A\Rightarrow B}{B}. Jeśli zdanie B daje się wywnioskować z pewnych zdań teorii T, zapisujemy to T\vdash B.

Literatura

 • Kazimierz Ajdukiewicz, Klasyfikacja rozumowań, w: Język i poznanie, t. 2.


Inne hasła zawierające informacje o "Wnioskowanie":

Wnioskowanie Wnioskowanie jest to jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania obok sprawdzania , dowodzenia ...

Arystoteles z Platonem i koncepcja niezapisanego umysłu2.1.2 Logika2.1.2.1 Pojęcia i kategorie2.1.2.2 Sądy i Wnioskowanie2.1.2.3 Dowodzenie2.1.2.4 Zasady „naukowego myślenia”2.2 Metafizyka2.2.1 Forma i materia2.2.2 Hierarchia bytów2.3 Psychologia2.3.1 ...

Rozumowanie typami rozumowań jest jeszcze jednak wiele innych, jak rozumowane przez analogię i Wnioskowanie statystyczne. Tadeusz Kotarbiński zwraca uwagę na fakt, że można wyróżnić przynajmniej trzy ...

Procesy poznawcze ...

Władysław Grabski reformy: skarbową i walutową, trzeba robić jednocześnie[35].Ustawa o pełnomocnictwach umożliwiała rządowi Grabskiego Wnioskowanie do prezydenta RP o wydawanie rozporządzeń w sprawie podnoszenia podatków bezpośrednich ...

Dowodzenie ...

Myślenie ...

System prawa niewiążące, milczące odstępowanie od poprzednich propozycji sądowej wykładni prawa)wykładnia i interpretacja prawa, Wnioskowanie per analogiam (sprawy podobne) i dedukcja z reguł precedensowychwykładnia i interpretacja ...

Sekularyzm może żyć najlepiej stosując etykę, a wszechświat może być najlepiej rozumiany przez Wnioskowanie, bez odwoływania się do bogów lub zjawisk nadprzyrodzonych.W sensie politycznym jest ...

Tychy współdziałanie z Obroną Cywilną , powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej, Wnioskowanie o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy , rekrutacja kandydatów do ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wnioskowanie":

28. Przepis prawny a norma prawna (plansza 16) prawniczych Stosowanie wnioskowań prawniczych jest często nazywane wykładnią logiczną. Takie Wnioskowanie polega na tym, że z obowiązywania określonej normy "X" ustala się ...

012. Teoria ˝Złotego środka˝ Arystotelesa (plansza 7) od drugiej, podporządkowując ją różnym grupom, klasom. Dowód - sylogizm - to Wnioskowanie z prawdziwych sądów mających jedno wspólne pojecie, np.: Człowiek jest śmiertelny. Sokrates jest ...

Logika, algebra Boole`a, arytmetyka cyfrowa - część I (plansza 2) metafizyki. Teoria pojęć i posługiwania się pojęciami. Podstawą pojęć są definicje, a Wnioskowanie opiera się na dowodach. Głównymi elementami logiki stały się więc definicja ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie