Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Woda

Woda

Woda
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
tlenek wodoru, oksydan
Inne nazwywoda
w złożeniach:
    hydro-
    akwa-
inne nazwy poprawne formalnie
     monotlenek diwodoru (DHMO)
    kwas hydrohydroksylowy
Wzór sumarycznyH2O
Inne wzoryHOH
SMILES
O
Masa molowa 18,01524 g / mol
Wyglądbezbarwna klarowna ciecz (w większych objętościach sprawia wrażenie niebieskawej lub wręcz niebieskiej)
Identyfikacja
Numer CAS 7732-18-5
PubChem 962[1]
Niebezpieczeństwa
NFPA 704

0
0
0
 
Temperatura zapłonu niepalny
Temperatura samozapłonu niepalny
Numer RTECS ZC0110000
Podobne związki
Inne aniony kwasy protonowe (H+A-)
Inne kationy wodorotlenki (B+OH-)
Podobne związki amoniak
siarkowodór , difluorek tlenu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)
Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody: kolor czerwony – cząstkowy ładunek ujemny, kolor niebieski – cząstkowy ładunek dodatni
Łączenie się cząsteczek wody. Ciągłe – wiązania atomowe , przerywane – wiązania wodorowe .

Woda, tlenek wodoru (nazwa systematyczna IUPAC : oksydan) – związek chemiczny o wzorze H 2 O , występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym . W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej , a w stałym stanie skupienialodem . Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych . Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli , głównie chlorku sodu . W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne , z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla .

Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.

Spis treści

Pochodzenie wody

Występowanie wody

Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach , które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach , jeziorach i w postaci stałej w lodowcach . Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze ( chmury , para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie ( hydraty – określa się ją wówczas mianem wody krystalizacyjnej ). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych . Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką , natomiast zawierającą znaczne ilości soli wapnia i magnezu wodą twardą . Oprócz tego wody naturalne zawierają rozpuszczone substancje pochodzenia organicznego, np. mocznik, kwasy humusowe itp.

Woda na ciałach niebieskich

NASA odkryła wodę na Marsie 31 lipca 2008 r.[2] Obecność wody na Księżycu w głębi zacienionego krateru została wykazana podczas misji LCROSS 8 października 2009 r. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza .

Właściwości fizyczne wody

Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H-O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór wynosi ok. 105°. W postaci lodu kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108°.

Gdy podda się wodę ciśnieniu większym niż 3900 MPa woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze powyżej 0 °C.

Autodysocjacja wody

Woda ulega samoistnej jonizacji zwanej autodysocjacją zgodnie z reakcją:

H2O + H2O → H3O+ + OH-

Równowagę autodysocjacji wody opisuje tzw. iloczyn jonowy wody, który w temperaturze 20 °C jest równy ok. 10-14 (zwykle wielkość bezwymiarowa lub mol2/kg2) (zobacz skala pH ).

Fala na wodzie po kapnięciu kropli .

Znaczenie biologiczne

Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów , enzymów . Reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii . Woda stanowi średnio 70% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej, 60-70% limfy, 95% osocza krwi, 90% liści, owoców, 20% kości, 10% szkliwa zębów, tkanki tłuszczowej.

miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

Znaczenie kulturowe

W kulturowej symbolice woda jest jednym z żywiołów : czterech w kulturze europejskiej, pięciu w tradycji chińskiej, pięciu w tradycji japońskiej, trzech w tradycji celtyckiej (tu woda jest tylko częścią jednego z żywiołów). Przeciwstawiana jest ogniowi , powietrzu i ziemi (w Europie), ogniowi , metalowi , drewnu i ziemi (w Chinach), ogniowi, powietrzu, ziemi i piorunowi (w Japonii). W tradycji celtyckiej żywioły to Ziemia, Ogień i Sztorm, woda jest częścią tego ostatniego.

Symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie (choć bywa także ukazywana jako siła zła, zwłaszcza w przeciwstawieniu wody czystej i brudnej). Woda jest częstym elementem mitów kosmogonicznych . Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego świata do drugiego (w mitologii greckiej Charon przewoził łodzią duszę zmarłego do Hadesu , gdzie pijąc wodę ze źródła Lete zapominała o minionej egzystencji)[5]. W wielu religiach zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie (por. chrzest ).

Rozszerzalność temperaturowa

gęstość wody w funkcji temperatury
temp. [°C]gęstość [kg/m³]
+100  958,4
+80  971,8
+60  983,2
+40  992,2
+30  995,6502
+25  997,0479
+22  997,7735
+20  998,2071
+15  999,1026
+10  999,7026
+4  999,9720
 999,8395
−10  998,117
−20  993,547
−30  983,854
Źródło: Lide, D. R. (Ed.), (1990), CRC Handbook of Chem. and Phys.
Informacje dla temperatur poniżej 0 °C dot. wody jako cieczy przechłodzonej .


Woda, jako jedna z niewielu substancji, nie zwiększa swojej objętości monotonicznie z temperaturą w całym przedziale temperatur od 0 do 100 °C. Zależność gęstości wody od temperatury pokazana jest[6] w tabelce obok. Poniżej +3,98 °C objętość zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, co wśród ogółu substancji chemicznych jest anomalią (patrz: anomalna rozszerzalność wody ). Anomalia spowodowana jest specyficznym kształtem cząsteczki wody oraz istnieniem silnych wiązań wodorowych . Wiązania te nadają wodzie względnie dużą gęstość, a ponadto pękają w obszarze anomalnym, zwiększając nieuporządkowanie wśród cząsteczek, a co za tym idzie, zwiększając również objętość cieczy. Z tego samego powodu objętość wody wzrasta również podczas krzepnięcia – dlatego lód pływa po powierzchni wody, rozsadza naczynia, kruszy spękane skały, niszczy nawierzchnię dróg itp.

Zastosowanie wody

Jako substancja użytkowa woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna , w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła , magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca), poza tym jako reagent , rozpuszczalnik itp.

Rodzaje wody

Rodzaje wody w zależności od czystości i zastosowania (w przybliżeniu w kolejności procesu produkcyjnego):

Rodzaje wody w żywności

 • woda wolna (niezwiązana): ok. 5-100%
rozpuszczalnik substancji organicznych i związków mineralnych. Łatwo wydziela się z produktu, pod wpływem czynników zewnętrznych, o właściwościach zbliżonych do właściwości wody w rozcieńczonych roztworach soli, powiązana siecią wzajemnych wiązań wodorowych.
 • woda związana (zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie substancji rozpuszczonych):
 • woda strukturalna (<0,03%)
jest integralną częścią składników niewodnych, ulokowana w wolnych przestrzeniach makrocząsteczek, lub związana w postaci wodzianów.
 • woda związana w postaci monowarstwy (0,1–0,9%)
silnie oddziałuje z grupami polarnymi i zjonizowanymi składników niewodnych
 • woda uwięziona (ok. 5-96%)
o właściwościach wody wolnej, ale uwięziona w niewypełnionych przestrzeniach składników strukturalnych lub w żelach, przez co jej przepływ jest utrudniony[].

Zanieczyszczenia

Klasyfikacja zanieczyszczeń ze względu na:

 • sposób ich usuwania:
  • zanieczyszczenia zawieszone i pływające; usuwane w procesach fizycznych sedymentacji lub filtracji ,
  • zanieczyszczenia koloidalne – o cząsteczkach wielkości poniżej 100μm; usuwane w specjalnych procesach, np. ultrafiltracji , koagulacji ,
  • zanieczyszczenia rozpuszczone – w formie roztworu; usuwane metodami fizykochemicznymi lub metodami chemicznymi.
 • wpływ na zdrowie:
  • związki trujące i szkodliwe,
  • związki nieszkodliwe – w zależności od stężenia mogą równocześnie wskazywać na zanieczyszczenie wody,
  • związki pożądane dla zdrowia.
 • ich pochodzenie:
  • biologiczne i bakteriologiczne,
  • fizyczne,
  • chemiczne,
  • izotopami pierwiastków promieniotwórczych.

Oczyszczanie

71% powierzchni – Н2O

Biologiczne:

Chemiczne:

Mechaniczne:

Ciekawostki

Woda ma swoje święto22 marca .

Zobacz też

Przypisy

 1. Woda – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
 2. Sonda Phoenix potwierdza istnienie wody na Marsie
 3. 3,0 3,1 "Guideline on the Use of Fundamental Physical Constants and Basic Constants of Water", The International Association for the Properties of Water and Steam, Gaithersburg, Maryland, USA, September 2001, (pdf) .
 4. Robert L, Wolke: Co Einstein powiedział swojemu fryzjerowi. Klub Dla Ciebie, 2002. . 
 5. Vojtech Zamarovský : Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Perfekt a.s., 1998, ss. 258-259. .  ( słow. ); polskie wydanie: Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej (Encyklopedia mitologii antycznej, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej).
 6. Dokładniejsze dane o zależności gęstości od temperatury w zakresu 0-40 °C

Bibliografia

 • M. Overman "Woda" 1977 , PWN, Warszawa
 • M.L. Biełaja "Teoria wody – od wieku XVIII do dziś" w: Problemy nr 5/1989
 • E. Grochowicz, J. Korytkowski "Ochrona przyrody i wód" cz.1, WSiP, Warszawa 1996,

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Woda":

Oddychanie komórkowe przebiega ze 100% sprawnością i część energii uwalniana jest w postaci ciepła.Poza węgloWodanami organizmy w procesie oddychania mogą utleniać tłuszcze oraz białka , a po ...

Fosforan wapnia ...

Globuliny ...

Kwas fosforowy ...

Eunectes ...

Eksperyment kortowski odprowadzaniu przeżyźnionych wód hypolimnionu za pomocą drewnianej rury, działającej na zasadzie lewara . Woda z hypolimnionu odprowadzana była do rzeki Kortówki , a dalej do rzeki ...

Fruktoza ...

Chemoklina ma miejsce, gdy stężenie soli w wodzie głębinowej jest tak duże, że Woda ta ma gęstość większą niż największa okresowa gęstość wód powierzchniowych (występująca ...

Strefa eufotyczna ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ( miksja ) mas wodnych. Znaczna głębokość zbiorników wodnych sprawia, że zmagazynowana w nich Woda ma poziome uwarstwienie termiczne spowodowane poziomym zróżnicowaniem temperatury wody, a tym ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Woda":

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 9) powinien być powyżej płytek w każdej celi, jego niedobór uzupełnia się wyłącznie Woda destylowaną), w okresie letnim – raz na 2 tygodnie, w okresie ...

Procent z danej liczby (plansza 12) ogłoszono dziesięcioprocentową obniżkę cen na wszystkie towary. Wcześniej rower kosztował 290 zł, Woda mineralna 1zł 20 gr, a ser żółty 16 zł za kilogram. ...

010b. Rzym (plansza 18) Forum Romanum - pozostałości Rzym Woda do miast była dostarczana akweduktami (służyły one także jako drogi dojazdowe ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie