Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Trzy schronienia

Trzy schronienia

Trzy schronienia ( skr. triśarana; pali : tisarana)

Każda religia posiada rytuał czyniący człowieka jej wyznawcą. W buddyzmie przyjęcie Trzech schronień jest pierwszym krokiem oznaczającym wejście na buddyjską ścieżkę.

Mówi się o tym, że każda czująca istota , bez względu na to, w jakim odrodziła się ciele, poszukuje w życiu szczęścia oraz poczucia bezpieczeństwa i unika cierpienia. Próbujemy realizować te cele gromadząc rzeczy materialne i podejmując różnego rodzaju działania, które dają nam poczucie tymczasowego zaspokojenia. Jednak rzeczy światowe w których zwykle szukamy schronienia są nietrwałe i zawsze kończą się cierpieniem. Niezależnie od tego jak wiele majątku zgromadzimy, jak wysoką pozycję i uznanie osiągniemy, jak bardzo kochającą rodzinę będziemy mieli, jak wiele zrobimy dla swojego kraju czy społeczeństwa - wszystko to nie jest prawdziwym schronieniem, ponieważ przemija, jest nietrwałe. Majątek, sława i bliskość rodziny kończą się najpóźniej w chwili śmierci. Kraje i społeczeństwa również przemijają, jak pokazuje historia.

Nie powinno się też przyjmować schronienia w duchach, istotach nadprzyrodzonych, istotach boskich i w Brahmie .

Jedynym autentycznym schronieniem w buddyzmie jest więc przyjęcie schronienia w Buddzie , Dharmie i Sandze .

W języku tybetańskim termin kjab dro, tłumaczony jako "przyjmować schronienie" oznacza dokładnie:

  • Kjab - "chronić" lub "coś, co ma moc ochraniania"
  • dro - "iść"

Bardziej precyzyjne tłumaczenie oddające dynamikę i ciągłość procesu powinno brzmieć: "iść po schronienie" lub "udawać się po schronienie". Podobnie również sanskrycki termin saranam gaććhami zawiera pierwiastek "iść", co wskazuje też na to, że przyjęcie schronienia jest tylko początkiem procesu, a nie jednorazowym aktem. (na podstawie [LRIN])

Spis treści

Schronienie w Buddzie

Dla buddysty, Budda jest najwyższym oraz nieprześcignionym Nauczycielem i Mistrzem, pokazującym drogę do osiągnięcia ostatecznego szczęścia i usunięcia całego cierpienia dzięki duchowemu oświeceniu . Dlatego Budda jest wart najwyższej czci. Świadome zwracanie się ku Buddzie i poleganie na nim, odwraca nas od nieoświeconego istnienia i otwiera na Jego Nauki (Dharmę) i duchowe przewodnictwo. Co więcej, Budda reprezentuje najwyższą mądrość oraz nieograniczone współczucie - nie ma niczego bardziej wartościowego i bezpiecznego, ku czemu moglibyśmy się zwrócić. (na podstawie [MB3S])

Schronienie w Dharmie (Nauce Buddy)

"Nauka Buddy ukazuje ostateczną Prawdę i kładzie kres wszystkim ludzkim problemom, tak więc jest najlepszym lekarstwem. Postępując zgodnie z Nauką Buddy, możemy się duchowo przebudzić i urzeczywistnić Oświecenie i wyzwolenie. Dlatego zwracamy się ku Nauce Buddy i polegamy na niej." (na podstawie [MB3S])

Schronienie w Sandze (Zgromadzeniu Uczniów Buddy)

Budda rozpoczął nauczanie w VI w p.n.e. Od tamtej pory, jego uczniowie, wyświęceni mnisi i mniszki, dzięki pomocy i wsparciu świeckich wyznawców przez cały ten czas praktykowali, podtrzymywali i przekazywali jego Nauki. "Dzięki ich wysiłkom i poświęceniu Nauka i Praktyka Buddy mogły dotrzeć do nas. Uważamy więc ich za prawdziwy klejnot i skarbnicę Nauki Buddy. Biorąc Buddę za przykład, uczniowie tworzą Zgromadzenie oparte o harmonię i wzajemną pomoc w działaniach, prowadzących wszystkie odczuwające istoty ku wyzwoleniu. Dlatego zwracamy się ku zgromadzeniu uczniów Buddy i polegamy na nim." (na podstawie [MB3S])

Tekst schronienia w języku pali brzmi:

Buddham saranam gaććami
Dhammam saranam gaććami
Sangham saranam gaććami

co na język polski tłumaczy się jako:

Znajduję schronienie w Buddzie
Znajduję schronienie w Dharmie
Znajduję schronienie w Sandze

Źródła

  1. Mistrz Jin-szun, "Droga do Stanu Buddy", Pracownia Autorska DOMY POLSKIE, Warszawa 2000
  2. "Encyklopedia Mądrości Wschodu", Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa 1997
  3. [MB3S] Misja Buddyjska "Trzy Schronienia", "Buddyzm" , Szczecin 1996
  4. [LRIN] Lama Rinczen "O Schronieniu", Wydawnictwo Związku Buddyjskiego Tradycji karma Kamtzang, Grabnik, 2001

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Trzy schronienia":

Rodzimy Kościół Polski ...

Ren ...

Dzień Zaduszny ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Grenoble ...

Koszykówka ...

Iwan IV Groźny ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Trzy schronienia":

10a Wyprzedzanie - część 1 (plansza 13) ...

Podział odcinka (plansza 5) ...

010c. Rzym (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie