Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Wskaźnik

Wskaźnik

wskaźnik (chem. indykator)

 • w analizach : liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości
  - na przyjętej umownie skali
  - procentowo do przyjętej wartości odniesienia
  - lub w inny sposób pozwalający na interpretację stanu lub tendencji
 • w antropometrii
  • wskaźnik głowy
  • wskaźnik twarzy całkowitej
  • wskaźnik nosa
  • wskaźnik tułowia
  • wskaźnik barków
  • wskaźnik miednicy
  • wskaźnik klatki piersiowej
  • wskaźnik Rohrera
  • wskaźnik ruchomości klatki piersiowej
 • w automatyce : urządzenie stacjonarne, wykorzystywane do wizualizacji podstawowych wielkości parametrów procesów technologicznych


 • w hematologii :
  • MCH (wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince)
  • MCHC (wskaźnik średniego stężenia hemoglobiny w krwince)
  • MCV (wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej)
  • PLT (wskaźnik ilości płytek krwi w mm3 krwi)
  • WBC (w morfologii krwi, wskaźnik określający ilość białych krwinek)
  • wskaźnik protrombinowy (Quicka)
 • w matematyce : znak służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem, indeks
 • w socjologii : zjawisko lub informacja wskazująca na interesujące badacza zjawisko społeczne, z pozoru często nie mające z nim istotnego związku.


Inne hasła zawierające informacje o "Wskaźnik":

Nadciśnienie tętnicze subklinicznych uszkodzeniach narządowych świadczą[9]:serce – cechy przerostu lewej komory (LVH) w EKG ( Wskaźnik Sokołowa-Lyona > 38 mm, iloczyn Cornell > 2440 mm*ms) bądź w ...

Oddychanie komórkowe zbliżony u wszystkich organizmów żywych . Zachodzenie oddychania jest jednym z najczęściej stosownych Wskaźników zachodzenia procesów życiowych . Jedynie wirusy będące strukturami na pograniczu życia i ...

Numer kierunkowy Numer kierunkowy, właściwie Wskaźnik strefy numeracyjnej – nieistniejący już w Polsce numer telefoniczny , który był ...

Wskaźnik Wskaźnik (chem. indykator)w analizach : liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości- na przyjętej umownie skali- ...

Nowa Polityka Ekonomiczna rolnej i przemysłowej oraz stabilizację finansową państwa. W ciągu 5 lat (1921-26) Wskaźnik produkcji przemysłowej wzrósł trzykrotnie (a w latach 1927 i 1928 wzrósł ...

Salwinia pływająca ...

Dyskietka 1 sektor, 1 sektor na klaster , 10 ścieżek).Stacje dysków wyposażone są we Wskaźnik aktywności LED, który w przypadku komputerów Atari ST oraz Amiga był ...

Antykoncepcja sytuacji. Jednym z ważniejszych parametrów każdej metody antykoncepcji jest jej skuteczność określana Wskaźnikiem Pearla . Im Wskaźnik Pearla ma mniejszą wartość, tym antykoncepcja jest skuteczniejsza.Skuteczność ...

Wrocław św. Mikołaja 1 róg ul. Odrzańskiej 40) GospodarkaNa koniec marca 2010 r., Wskaźnik bezrobocia we Wrocławiu wynosił 6% - 18.537 osób bezrobotnych[23].We Wrocławiu produkowane ...

Styl kierowania ma nastawienie autokratyczne, czy demokratyczne. Jeśli najmniej lubianego współpracownika ocenia negatywnie (niski Wskaźnik NLW), znaczy to, że jego orientacja jest autokratyczna. Jeśli zaś Wskaźnik ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wskaźnik":

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 10) a bieżnik zużywa się na środku opony. Gdy opona nie jest wyposażona we Wskaźnik zużycia, to głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm. ...

Struktura ludności w Polsce (plansza 5) e height=380 width=770 > Wskaźnik trwania długości życia Od kilku lat rośnie w Polsce Wskaźnik trwania długości ...

Krew (plansza 22) 324 000 w 1 mikrolitrze krwi (200-400 x 103/μl) HCT - hematokryt - Wskaźnik określający, jaki procent pełnej krwi stanowią same erytrocyty; HCT ułatwia określenie, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie