Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wynalazek

Wynalazek

Wynalazek - nowe rozwiązanie techniczne , najczęściej poprzedzone przez pomysł. Według prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nieopatentowane.[1]

Za pierwsze wynalazki przyjmuje się narzędzia, które powstały około 1,7 mln lat temu.

Dzieje niektórych można zobaczyć w haśle Historia wynalazków i wynalazczości .

Spis treści

Wynalazek a odkrycie i utwór autorski

Pojęciem pokrewnym jest odkrycie naukowe – obserwacja nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkrycia nie podlegają ochronie patentowej – uważa się, że należą one do domeny publicznej i są własnością całej ludzkości.[2] Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii , która przyczyniła się do odkrycia.

Szczególne trudności w odróżnieniu wynalazku od odkrycia występują w zakresie badań z pogranicza biotechnologii , biochemii i biologii molekularnej . Np. istnieją kontrowersje czy wyniki analiz ludzkiego genomu , które stanowią ważną część wynalazków stosowanych w terapii genowej mogą podlegać patentowaniu. W Polsce zasady patentowania wynalazków z zakresu biotechnologii są szczegółowo opisane w Ustawie Prawo własności przemysłowej".[3]

Tradycyjnie wynalazki często są opisywane w formie utworu - dokumentacji technicznej lub publikacji naukowej . Same utwory nie podlegają patentowaniu lecz są chronione przez prawo autorskie . Prawo autorskie nie chroni jednak przed użyciem opisanego w utworze rozwiązania technicznego, a jedynie uniemożliwia publikowanie i rozpowszechnianie samego utworu bez zgody autora. Ten tradycyjny podział jest dyskusyjny w przypadku programów komputerowych , opisów algorytmów matematycznych i procedur stosowanych w marketingu i zarządzaniu . Tego rodzaju utwory mają bowiem same w sobie w pewnym stopniu cechy wynalazku. Pod koniec 2009 r. w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach prawo patentowe umożliwiało w pewnym zakresie chronienie programów, algorytmów i procedur biznesowych jako wynalazków[]. Rodzi to jednak różnego rodzaju problemy i kontrowersje, które skutkują sprawami sądowymi docierającymi nawet do Sądu Najwyższego . W innych krajach, w tym w Unii Europejskiej trwa nieustająca debata nad zasadnością wprowadzenia ochrony patentowej na ten rodzaj twórczości.[4]

Formalne kryteria zdolności patentowej wynalazku

Aby wynalazek mógł zostać opatentowany , musi spełniać trzy kryteria, które są zasadniczo takie same na całym świecie:[5]

Kryterium nowości
Wynalazek jest uważany za nowy, jeżeli przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym (bądź wystawienia na uznanej wystawie) informacje o nim nie były nigdzie potencjalnie dostępne dla każdego.
Kryterium przemysłowej stosowalności (charakteru technicznego)
Oznacza, że wytwór lub sposób będący wynalazkiem może być faktycznie uzyskany lub technicznie realizowany w sposób powtarzalny. Wynalazek nie musi być przy tym wcale efektywny czy użyteczny.
Kryterium poziomu wynalazczego (nieoczywistości)
Oznacza, że wynalazek nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy. Na przykład:
 • stanowi element zaskoczenia dla znawcy,
 • jest rozwiązaniem problemu dotąd bezskutecznie podejmowanego,
 • zaspokaja nową (nieuświadomioną) potrzebę społeczną,
 • umożliwia zwiększenie efektywności,
 • umożliwia osiągnięcie szczególnego, nieoczekiwanego efektu, etc.
Jeżeli wynalazek nie cechuje się poziomem wynalazczym, a należy do kategorii urządzeń (patrz niżej) może uzyskać ochronę w formie prawa ochronnego na wzór użytkowy .

Kryterium pomocniczym, lecz z formalnego punktu widzenia równie ważnym, jest także kryterium dostatecznego ujawnienia - możliwości technicznej realizacji wynalazku na podstawie informacji zawartych w jego opisie i na rysunku bez dodatkowego wysiłku twórczego.[6]

Formalne kategorie wynalazków

Z punktu widzenia prawa własności przemysłowej wynalazki dzielą się na następujące kategorie:

Sposób
rozwiązanie określone jako ciąg etapów przebiegających w uporządkowanej kolejności wraz z warunkami, w których one przebiegają.
Urządzenie
rozwiązanie określone wzajemnym usytuowaniem i połączeniem poszczególnych elementów tworzących łącznie przestrzenną całość.
Produkt (wytwór)
rozwiązanie określone zestawem składników o odpowiednio określonych własnościach fizykochemicznych i zawartości ilościowej.
Nowe zastosowanie znanej substancji.

Zobacz też

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art 24.
 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art 28.
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, cały rozdział 9.
 4. Nowe głosy w sprawie patentów na oprogramowanie w Europie i USA . Heise on-line, 10 marca 2009. [dostęp 2009-12-04].
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art 24-27.
 6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art 33.

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Wynalazek":

Adolf Hitler "Hitler nie był przywiązany do Kościoła. Uważał religię chrześcijańską za przeżytek, obłudny Wynalazek służący do uzależniania ludzi"[10]. Nicolaus von Below , adiutant Hitlera, napisał o ...

1932 Music Hall. Kobiety w Brazylii uzyskały gwarancję prawa wyborczego .Pierwsza zapalniczka typu Zippo została wyprodukowana.Wynalazek sprężyny o długości równej zero, oparty na prawie Hooke'a zrewolucjonizował budowę ...

Układ scalony ...

Tranzystor w 1950 . John Bardeen , Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley , za Wynalazek tranzystora otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956 .W 1949 dwaj niemieccy ...

1925 Company” po 175 dolarów za sztukę. Vladimir Zworykin (ros. Владимир Козьмич Зворыкин) opatentował Wynalazek telewizji kolorowej.Po Londynie zaczęły kursować autobusy piętrowe .Wynaleziono taśmę klejącą . Urodzili się 10 ...

1929 ...

Demokracja bezpośrednia w wyborach parlamentarnych) może przedłożyć konkretną propozycję lub tylko założenia. Głosowanie przez internetWynalazek internetu pozwala na tworzenie systemów zarządzania państwem i samorządem w oparciu ...

Cukier buraczany ...

Topór ...

Rewolucja francuska W roku 1794 powstała pierwsza linia przekazowa łącząca Paryż z Lille . Nowy Wynalazek z powodzeniem wykorzystywano dla celów wojskowych.Republikańskie władze otaczały mecenatem braci Montgolfier ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wynalazek":

206 Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego (plansza 3) src="https://szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/2117/3110_podroz na ksiezyc.jpg" align=right hspace=10> Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego Kinematograf, Wynalazek braci Auguste`a i Louisa Lumiere, pozwolił w 1902 r. na powstanie ...

003 b Rewolucja neolityczna (plansza 9) Rewolucja neolityczna W epoce tej wynaleziono pismo oraz najważniejszy Wynalazek tego okresu – koło, które było wykorzystywane do transportu i doprowadziło ...

103 Wielkie zmiany (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie