Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

mienie

mienie - oznacza własność i inne prawa majątkowe - aktywa majątkowe (art. 44 Kodeksu Cywilnego).

Mienie obejmuje wszystkie prawa podmiotowe majątkowe. Pasywa czyli długi nie wchodzą w skład mienia, ale ciążą na majątku. Każdy podmiot ma w zasadzie jeden majątek.

Geneza

Od czasów starożytnych po dzisiejsze zakres owej instytucji znacznie się zmienił. Dla przykładu: w starożytnym Rzymie w skład pojęcia mienie wchodził również niewolnik jako, że był rzeczą rozporządzaną przez jego właściciela.

Mienie w ujęciu cywilnoprawnym na podstawie państwa polskiego

W ujęciu cywilnoprawnym słowo to ma bardzo uszczegółowiony zakres. Zapis w Kodeksie Cywilnym (Księga Pierwsza – Tytuł III. Mienie) podkreśla, iż ustawodawca chciał zaznaczyć dużą wartość owej instytucji.
Art. 44 brzmi „Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe”. Wyjaśnia nam to, iż chodzi o aktywa. Pasywa nie wchodzą w zakres owego pojęcia.

Mieniem jest również gospodarstwo rolne (Art. 553 K.C.).

Mienie w pojęciu karnoprawnym na podstawie państwa polskiego.

Polskie prawo karne wypracowało system ochrony własności jak i samego mienia ustanawiając je w części szczególnej – rozdziału XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu - Kodeksu Karnego.

W tym zakresie znajdują się takie spenalizowane czyny zabronione jak:

 • Kradzież (art. 278)
 • Kradzież z włamaniem (art. 279)
 • Rozbój (art. 280)
 • Kradzież rozbójnicza (art. 281)
 • Wymuszenie rozbójnicze (art. 282)
 • Przywłaszczenie (art. 284)
 • Kradzież impulsów telefonicznych (art. 285)
 • Oszustwo (w tym komputerowe) (art. 286 i 287)
 • Niszczenie rzeczy (art. 288)
 • Zabój pojazdu mechanicznego (art. 289)
 • Nielegalny wyrąb drzewa w lesie (art. 290)
 • Paserstwo umyślne i nieumyślne (w tym programu komputerowego) (art. 291-293)
 • Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358-363)

Kodeks karny operuje znaczeniem mienia znacznej i wielkiej wartości. W przypadku popełnienia jednego z deliktów z zakresu „art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1” na mieniu znacznej wielkości kara zostaje obostrzona – od roku do lat 10 [art. 294.]


Inne hasła zawierające informacje o "mienie":

Narodowy socjalizm praktyce dochodziło do licznych naruszeń prawa własności, jeśli chodzi o ludność. Rekwirowano mienie żydowskie i kościelne. Szeroko rozbudowano system pomocy socjalnej (Winterhilfe), taniego masowego ...

Anarchizm gwarantując właścicielowi zyski, odsetki lub czynsze. Ich zdaniem, takie rozróżnienie pozwala na zrozumienie stosunków społecznych w kapitalizmie.Zaś imperializm uważają za najwyższe stadium systemu kapitalistycznego.Jako ...

Wysiedlenie Ukraińców z RP do ZSRR 1944-1946 i opłat ubezpieczeniowych i anulowanie wszystkich zaległych płatności. Obiecywano, że za pozostawione mienie i zasiewy (które zostały opisane) w nowym miejscu otrzyma się ekwiwalent, ...

Pacyfikacja Małopolski Wschodniej z zrywaniem podłóg i poszycia dachów. Przy okazji demolowano pomieszczenia i niszczono mienie, w tym również artykuły spożywcze. W razie odmowy wydania kluczy wyłamywano ...

Zakon krzyżacki ogromne bogactwa i znaczenie polityczne. Biały płaszcz przekreślony czarnym krzyżem stał się znamieniem wyróżniającym niemieckich rycerzy-mnichów. Pierwszym wielkim mistrzem przemienionego zakonu został Henryk Walpot. ...

Katolicka nauka społeczna to tym więcej, że robotnicy mniej są zdolni do samoobrony, a ich mienie im szczuplejsze, tym świętszym być powinno."[12] Solidarność"Solidarność jest niewątpliwie cnotą chrześcijańską. ...

Łuck oddziały UPA dokonywały masowych okrutnych mordów na Polakach , domy ich palono, a mienie rozkradano. 1941–44 Niemcy przy udziale Ukraińców zamordowali ok. 20 tys. (czyli ...

Koncesja ...

Zawłaszczenie - skarb, tak dawno ukryty, że zatraciła się pamięć o jego pierwotnym właścicielumienie należące do nieprzyjaciela na terenie Rzymu Bibliografia K. Kolańczyk , Prawo Rzymskie, Warszawa ...

Belzec na spopielenie ciał.W obrębie obozu znajdowały się również magazyny, w których segregowano mienie ofiar, składano włosy kobiet i wyrwane sztuczne zęby. WięźniowieOfiary były przywożone ...


Inne lekcje zawierające informacje o "mienie":

Renesansowy charakter fraszek Jana Kochanowskiego (plansza 13) sam to powie, Że nic nad zdrowie Ani lepszego, Ani droższego; Bo dobre mienie, Perły, kamienie, Także wiek młody I dar urody, Mieśca wysokie, Władze ...

20. Samorząd terytorialny w Polsce (plansza 10) (powiat grodzki). Władzami powiatu są rada i zarząd powiatu. Powiat posiada osobowość prawną, własne mienie i budżet, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. ...

31. Elementy prawa karnego (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie