Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zakon Kaznodziejski

Zakon Kaznodziejski

Dominikanie
Herb
Pełna nazwaZakon Kaznodziejski
Nazwa łacińskaOrdo Prædicatorum
Skrót zakonnyOP
Kościół Kościół katolicki
Status kanoniczny instytut zakonny na prawie papieskim
DewizaContemplare et contemplata aliis tradere
Założyciel Domingo de Guzmán
Data założenia1216
Rok zatwierdzenia1216
Przełożonyo. Bruno Cadoré [1]
Liczba członków6500 (2007)
witryna instytutu

Zakon Dominikanów to potoczna nazwa Zakonu Kaznodziejskiego (łac. Ordo PraedicatorumOP). Składa się z trzech gałęzi: braci dominikanów, mniszek oraz świeckich zrzeszonych we fraterniach (zwanych tercjarzami ). Szerszym pojęciem jest Rodzina Dominikańska , która obejmuje ponadto zgromadzenia sióstr dominikanek czynnych, członków instytutów świeckich oraz inne grupy i osoby indywidualne żyjące zgodnie z duchem św. Dominika, a nie podlegające bezpośredniej władzy generała Zakonu .

Spis treści

Powstanie zakonu

Początki zakonu dominikanów wiążą się z langwedocką misją nawracania katarów . Do legatów i misjonarzy cysterskich przyłączyli się w 1206 dwaj kapłani z Kastylii : biskup Osmy Diego z Acebes i podprzeor jego kapituły Dominik Guzman . Przychylnie przyjęci przez papieża w Rzymie , spotkali się z jego legatami i uzyskali od nich poparcie dla akcji nawracania katarów. Obrana przez nich metoda różniła się od cysterskiej programowym eksponowaniem ubóstwa misjonarzy, którzy żebrząc uprawiali wędrowne kaznodziejstwo na wzór apostolski . Obok apostolskich wędrówek od domu do domu nowi misjonarze, mający odpowiednie przygotowanie teologiczne i oratorskie , organizowali uczone dysputy z katarami i waldensami (np. na zamku w Pamiers w 1207 ), starając się przy pomocy argumentów wykazać fałsz ich nauki. Papież Innocenty III w pełni zaakceptował ich metody. Do Dominika przyłączali się kandydaci na kaznodziejów . Rozszerzał się zakres działalności: nie ograniczali się już do nawracania katarów, ale podjęli ewangelizację wśród miejscowej ludności. Powierzenie zadań kaznodziejskich przez biskupa Tuluzy nadało grupie charakter instytucjonalny i powiększyło jej wiarygodność. Powstała silna, dynamiczna wspólnota , która znacznie szybciej niż „ubodzy z Asyżu " została przekształcona w oficjalny zakon . Wstępną aprobatę papieską otrzymali podczas czwartego soboru laterańskiego , w którym Dominik uczestniczył osobiście. 22 grudnia 1216 papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą nowy zakon w Kościele . Dominik przy ustalaniu zasad funkcjonowania nowego zgromadzenia wykorzystał regułę św. Augustyna , omijając przepis soboru laterańskiego, zakazujący tworzenia nowych zakonów. Mimo iż przyjęli regułę kanoniczą , bracia wyrzekli się wszelkich form własności i stali się zakonem żebrzącym . Żebrzący charakter klasztorów kształtował się stopniowo, przesądziło o nim dopiero postanowienie pierwszej kapituły generalnej w 1220 .

Cele

Zakon powstał w celu przeciwdziałania ruchowi albigensów . W późniejszym okresie dominikanie często sprawowali urzędy inkwizytorów .

Bracia Kaznodzieje za główne swoje zadanie uważają głoszenie Ewangelii "wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby"[2]. Charakterystycznym rysem dominikanów jest pewien intelektualizm, wyrażający się w dogłębnym studium. Poznawanie Boga jest u dominikanów nierozłącznie związane z kontemplacją czyli osobistym spotkaniem, osobistą relacją z Bogiem. Na tej relacji opierają swoje nauczanie, zgodnie z zasadą contemplata aliis tradere (dzielić się owocami kontemplacji z innymi).

Podobnie jak u benedyktynów podstawą służenia Bogu było i jest ubóstwo. Ubóstwo dominikańskie jest wyraźnie związane z apostolskimi celami zakonu. Konstytucja zakonu mówi, że jeśli zakonnicy pragną naśladować Apostołów, muszą żyć podobnie jak oni. Każdy z braci przed złożeniem profesji pozbywał się tego, co posiadał i tego, co mógłby otrzymać z dziedzictwa lub darowizny; od tego momentu wszystko, co miał, należało do całego zakonu. Celem ubóstwa było naśladowanie Chrystusa, który także nic nie posiadał. Sądzono, iż pozbycie się wszelkich dóbr materialnych pozwoli lepiej słyszeć głos Pana.

Znani dominikanie

Na świecie

Najbardziej znanymi dominikanami byli: bł. Jordan z Saksonii – następca św. Dominika (zm. 1237 ), św. Jacek Odrowąż (zm. 1257 ), który sprowadził dominikanów do Polski i założył ich klasztory w Krakowie , Wrocławiu , Kamieniu Pomorskim , Gdańsku , Płocku , Elblągu i Sandomierzu , św. Albert Wielki (zm. 1280 ), Johannes Eckhart (zm. 1327) i św. Tomasz z Akwinu (zm. 1274 ) – najwięksi teologowie średniowiecza, św. Katarzyna ze Sieny (zm. 1380 ) znana ze swojej działalności społecznej, bł. Fra Angelico (zm. 1455 ) – malarz włoski oraz Tomás de Torquemada – Wielki Inkwizytor Hiszpanii (zm. 1498 ), Girolamo Savonarola (zm. 1498 ) - faktycznie rządzący Florencją , adwersarz papieża Aleksandra VI i Giordano Bruno – filozof (oskarżony o herezję wystąpił z zakonu, w 1600 roku spalony na stosie).

Czterech dominikanów zasiadało na Stolicy PiotrowejInnocenty V , Benedykt XI , św. Pius V i Benedykt XIII .

W gronie kardynałów jest obecnie dwóch dominikanów: George Marie Martin Cottier OP oraz Arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn OP (po śmierci Jana Pawła II był przez niektórych watykanistów i publicystów wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia godności papieża ).

Dominikanami byli także Jakob Sprenger i Heinrich Kramer autorzy Malleus Maleficarum – (tzw. Młota na czarownice), który stanowił podstawowe kompendium wiedzy o czarach, czarownicach i ich związkach z Szatanem. Tekst ten został po raz pierwszy opublikowany w 1487 i stał się znany jako podręcznik łowców czarownic od XV do XVII wieku.

W Polsce

Obok św. Jacka najbardziej znaczącym polskim dominikaninem był bł. Czesław Odrowąż , założyciel klasztorów dominikanów w Pradze i we Wrocławiu. W okresie międzywojennym w Polsce znany był o. Jacek Woroniecki OP (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny), autor m.in. "Katolickiej Etyki Wychowawczej" i "Pełni modlitwy". Wśród biblistów i archeologów znany był o. Atanazy Urban Fic . Bł. o. Michał Czartoryski OP, który zginął śmiercią męczeńską w Powstaniu Warszawskim ; Wybitną postacią był również o. Józef Maria Bocheński OP, filozof i krytyk komunizmu, o. Feliks Bednarski profesor KUL. W okresie PRL znanym dominikaninem był o. Honoriusz Kowalczyk , poznański duszpasterz akademicki, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie stanu wojennego . W latach 1970-83 rektorem KUL-u był o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, profesor filozofii, tomista, współtwórca tzw. lubelskiej szkoły filozoficznej. 11 marca 2010 w Krakowie zmarł o. Joachim Badeni OP, ceniony duszpasterz środowisk akademickich.

Aktualnie wśród najbardziej znanych dominikanów w Polsce są o. Jacek Salij OP (teolog), o. Tomasz Pawłowski OP (założyciel jednego z najbardziej znanych duszpasterstw akademickich w Polsce: "Beczki" ), o. Ludwik Wiśniewski , o. Jan Góra OP (spiritus movens spotkań młodzieży na Lednicy ), o. Jan Andrzej Kłoczowski OP (filozof i teolog, od 1990 roku regens Polskiej Prowincji Dominikanów), o. Konrad Hejmo OP (były duszpasterz polskich pielgrzymów w Rzymie ) oraz o. Maciej Zięba OP , filozof, twórca Instytutu Tertio Millennio, o. Andrzej Bujnowski OP, współzałożyciel zespołu Deus Meus , Tomasz Dostatni OP, prezes Fundacji Ponad granicami im. św. Jacka Odrowąża , o. Tomasz Kwiecień OP, liturgista .

Aktualnym prowincjałem dominikanów w Polsce jest ojciec Krzysztof Popławski OP.

Konwenty i domy polskiej prowincji:

Inicjatywy polskiej prowincji dominikanów

Galeria

Zobacz też

Bibliografia

  1. Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, W drodze , Poznań 1986
  2. Stanisław Bylina, Zakony i papiestwo w średniowieczu (X-XIV w.)
  3. Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod red. J. Kłoczowskiego, t. I-II, Warszawa 1975
  4. Marie-Henri Vicaire OP, Dominik i jego bracia kaznodzieje, W drodze , Poznań 1985
  5. Guy Bedouelle OP, Dominik, czyli łaska słowa, W drodze , Poznań 1987

Przypisy

  1. Francuz nowym generałem dominikanów - www.ekumenizm.pl 07-09-2010
  2. Z Konstytucji Braci Kaznodziejów; zob. np. stronę dominikanów w Polsce
  3. Dominikańska Szkoła Wiary - cykl otwartych wykładów charakterystyczny dla Zakonu Kaznodziejskiego mający charakter duszpasterstwa osób dorosłych. Szkoła Wiary organizowana była dotychczas w klasztorach dominikańskich w Krakowie , Warszawie , Łodzi, Jarosławiu , Szczecinie, Lublinie , Gdańsku , Wrocławiu i Poznaniu . Wykłady podejmują naukowe aspekty teologii katolickiej i współczesnej nauki. Wykładane są także tematy zwykle unikane w trakcie homilii na Mszy świętej, np.: wierność małżeńska, feminizm , homoseksualizm , katolicka nauka o kapłaństwie powszechnym ( kapłaństwo osób świeckich znane dotychczas w kościołach protestanckich ), spowiedź , rytualność Mszy świętej ( ryt trydencki , ryt dominikański , ryt rzymski ), zbawienie poza kościołem katolickim , relacje z judaizmem . Ta specyficzna forma duszpasterstwa skierowana jest głównie do osób wykształconych (studentów, absolwentów wyższych uczelni) i jest realizacją strategii obranej przez polskich dominikanów skupienia wokół siebie wykształconego, wielkomiejskiego środowiska klasy średniej, któremu nie wystarczą nauki w ich własnych parafialnych kościołach, a wśród których to zauważalny jest największy odsetek laicyzacji i indyferencji religijnej. Prelegentami są w przeważającej większości sami dominikanie polskiej prowincji przyjeżdżający okazjonalnie na wykłady z miejsc stałej pracy duszpasterskiej. Pozostałymi wykładowcami są pracownicy uniwersyteccy i uczelni politechnicznych (m.in.: psychologowie, pedagodzy, teologowie, poloniści, historycy, filozofowie) oraz przedstawiciele innych środowisk katolickich ( benedyktyni , księża diecezjalni). Słuchacze przed wykładem proszeni są o przeczytanie kilku tekstów oraz zapraszani na Mszę świętą celebrowaną do nich. Cykl spotkań ma charakter jednoroczny. Wykłady rozpoczynają się w październiku a kończą w czerwcu.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zakon Kaznodziejski":

1408 ...

Pokój toruński 1411 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Rekatolicyzacja ...

Stanisław Konarski ...

Santiago de Compostela ...

Kwartnik ...

Zakon Kaznodziejski DominikanieHerbPełna nazwaZakon KaznodziejskiNazwa łacińskaOrdo PrædicatorumSkrót zakonnyOPKościół Kościół katolicki Status kanoniczny instytut zakonny na prawie papieskim DewizaContemplare et ...

Edward Raczyński (starszy) ...

Chrześcijaństwo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zakon Kaznodziejski":

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 8) ...

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 9) ...

013. Odrodzenie Europy (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie