Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zasady

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych . Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami (np. ług sodowy ). Istnieją trzy różne definicje tej grupy związków:

Spis treści

Zasada Arrheniusa

Według klasycznej, jonowej teorii Arrheniusa , zasada to związek chemiczny, który po wprowadzeniu do roztworu wodnego, na skutek dysocjacji z wydzieleniem anionów wodorotlenowych , zwiększa stężenie jonów OH- i zmniejsza stężenie jonów oksoniowych H3O+ (zwiększa pH roztworu). Zasadą w rozszerzonej teorii Arrheniusa jest też amoniak , mimo że nie zawiera w swoich cząsteczkach jonów wodorotlenowych. Wiąże on jednak atom wodoru z wody wiązaniem koordynacyjnym wolną parą elektronową atomu azotu , co prowadzi do wzrostu stężenia jonów OH-:

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Zasada Brønsteda-Lowry'ego

Zasada wg definicji Brønsteda-Lowry'ego to każdy związek chemiczny, który w warunkach danej reakcji jest akceptorem (czyli inaczej przyjmującym) kationu wodorowego (H+) czyli protonu.

Z drugiej strony kwas to każdy związek, który może być donorem, czyli inaczej dostarczycielem protonu (kationu wodorowego).

Np. w reakcji:

HA + B → A- + HB+

związek HA jest kwasem, a związek B - zasadą.

Związki chemiczne (z wyjątkiem niektórych bardzo mocnych zasad i kwasów) mogą w zależności od warunków pełnić rolę kwasu lub zasady – związki takie nazywa się związkami amfoterycznymi .

Zasada Lewisa

Inną, bardziej ogólną definicję zasady podał Lewis: Zasada to związek, który jest donorem (dostarczycielem) w warunkach danej reakcji pary elektronowej (więc kwas jest akceptorem pary elektronowej).

W przypadku zasad definicja ta jest praktycznie jednoznaczna z definicją klasyczną, gdyż przyjęcie jonu wodorowego wiąże się z utworzeniem wiązania z atomem wodoru, przy czym oba elektrony tworzące to wiązanie muszą być dostarczone przez zasadę. Każda zasada będąca nią wg definicji klasycznej musi być więc też zasadą wg definicji Lewisa i vice versa.

Nie jest tak jednak w przypadku kwasów, gdyż definicja Lewisa obejmuje też związki, które zachowują się jak kwasy, bo mają silny deficyt elektronów, mimo że w ogóle nie posiadają w swojej strukturze atomu wodoru (np. chlorek glinu(III) AlCl3).

Jeszcze bardziej ogólnym od kwasów i zasad Lewisa podziałem związków chemicznych pod kątem nadmiaru lub deficytu elektronów są pojęcia: elektrofil i nukleofil .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Zasady":

Nadciśnienie tętnicze powinno się wykonywać u chorych, u których potencjalnie pozytywny wynik może zmienić Zasady postępowania lub istnieją inne wskazania. PTNT neguje wskazania do rutynowego wykonywania ...

Adwentyzm Kościołów adwentystycznych5 Przypisy Konstytutywne elementy doktrynyWiększość, z istniejących obecnie Kościołów adwentystycznych, przyjmuje: podstawowe Zasady protestantyzmu : sola scriptura – jedynie Biblia jest autorytatywnym źródłem wiedzy o Bogu ...

Sztuka réduits à un même principe " ("Sztuki piękne sprowadzone do jednej wspólnej Zasady").↑ Podział ten (cztery pierwsze kategorie) podano za: Grzegorz Dziamski, Postmodernizm wobec ...

Koszykówka za jej twórcę uznaje się Jamesa Naismitha .Spis treści1 Historia2 Reguły gry2.1 Niektóre Zasady gry2.2 Pozycje koszykarskie3 Koszykówka na świecie4 Zobacz też5 Linki zewnętrzne6 Przypisy ...

Diakon powoływano przy siedzibach biskupich po siedmiu diakonów. Z czasem przestano przestrzegać tej Zasady.Diakoni pełnili również szczególne funkcje liturgiczne . Odczytywali Ewangelię , podawali intencje modlitw, rozdzielali ...

Nowa Polityka Ekonomiczna do gospodarki rynkowej , jednak podstawowe dziedziny przemysłu pozostały nadal własnością państwa. Odwołano Zasady komunizmu wojennego : zniesiono system państwowego rozdzielania towarów i przywrócono rynek towarowo-pieniężny, ...

Akcja (prawo) Roszczenia spółki o prawidłowe pokrycie akcji mają pierwszeństwo przed innymi wierzytelnościami nieuprzywilejowanymi. Zasady związane z imiennością akcji aportowych oraz zatrzymaniem ich przez spółkę na ...

Świadomość społeczna rośliny i zwierzęta wyższe. Wszelakie układy podlegają dalszemu rozwojowi, komplikacji, z zachowaniem Zasady " wykorzystania bytów zaistniałych wcześniej". Należy przypuszczać, iż na bazie nas ...

Merkucjo bohatera tragedii - Romea .Postać komediowa, której obecność w tragedii stanowi przykład złamania Zasady decorum . Jego wypowiedzi są dowcipne, pełne błyskotliwego humoru. Merkucjo wygłasza długie ...

Zawał mięśnia sercowego rehabilitacja, Zbigniew Nowak; Skrypt AWF, Katowice, 2003, Nowa strategia leczenia zawału serca (Zasady organizacji małopolskiego programu interwencyjnego leczenia zawału serca) Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka; ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zasady":

Potęgi (plansza 11) = 26 24 · 54 = (2 · 5)4 Prawda że po zastosowaniu powyższej Zasady łatwiej jest podać wynik? Pamiętaj że każdy wzór w postaci równania można ...

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 11) ZAMIESZKANIA to obszar obejmujący drogi publiczne i inne drogi, na którym obowiązują szczególne Zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdu oznaczone są odpowiednimi znakami. D-40 Strefa ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 11) pasa jezdni w kierunku ruchu w którym się poruszamy. Wyjątkiem od tej Zasady są manewry które wymagają zjechania bliżej środka jezdni. Wszystkie Zasady bezpieczeństwa ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie