Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zatrudnienie

Zatrudnienie

Zatrudnienie (praca w sensie prawnym), jest umową między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem . Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy . W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia , zwykle w rewanżu otrzymując pensję .

Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym(państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.

W Stanach Zjednoczonych , za standard zatrudniania uważany jest taki kontrakt, w którym pracodawca i pracownik mają oboje prawo rozwiązać umowę w każdym czasie i z każdego powodu, lub w ogóle bez żadnej przyczyny.

Ponieważ stopień zatrudnienia i ekonomiczne zapotrzebowanie nie są sobie równe, dlatego istnieje bezrobocie .

Zatrudnienie jest prawie powszechne w społeczeństwie kapitalizmu . Przeciwnicy kapitalizmu tacy jak Marksiści sprzeciwiają się kapitalistycznemu systemowi zatrudnienia, uważając za niesprawiedliwe to, że ludzie którzy przyczyniają się do większości prac dla organizacji nie otrzymują proporcjonalnych udziałów zysków. Jednak, surrealistyczne i sytuacjonistyczne ruchy były wśród kilku grup aktualnie sprzeciwiających się pracy, i podczas częściowo surrealistycznej fali protestów z maja 1968 mury Sorbony zostały pokryte przez antypracowe graffiti .

Robotnicy często mówią dostawać pracę, lub mieć pracę. Te metaforyczne zwroty doprowadziły do traktowania pracy jako własności. Podobne koncepcje są używane dla ziemi jako własności ( nieruchomość ) lub intelektualnych praw jako własności. Internetowy słownik etymologiczny[1] tłumaczy, że termin praca( ang. job) pochodzi z przestarzałego angielskiego zwrotu jobbe of work, co znaczy kawałek pracy . Etymologia polska słowa praca[2] wskazuje na 'trud, mozół, wysiłek; utrapienie: staranie' czym zbilża się do słowa "zatrudnienie".

Zobacz też

Przypisy

  1. ( ang. ) http://www.etymonline.com/
  2. Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t.2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zatrudnienie":

Brno Tramwaje4.2 Trolejbusy4.3 Autobusy4.4 Transport promowy4.5 Kolej5 Struktura powierzchni6 Podział administracyjny7 Klimat8 Demografia9 Zatrudnienie10 Szkolnictwo11 Służba zdrowia12 Sport13 Znane osoby związane z Brnem14 Miasta partnerskie15 ...

Samuel Johnson do pisma Gentleman's Magazine (był to początek jego kariery pisarskiej i pierwsze Zatrudnienie), który zamieszczał w nich teksty z obrad parlamentu: "Debates of the ...

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego koniec 2005 roku restrukturyzacja Katedry Limnologii , związana ze śmiercią kierownika jednostki, spowodowała Zatrudnienie 3 nowych pracowników oraz wydzielenie ze struktur Katedry niezależnej jednostki organizacyjnej; ...

Adam Mickiewicz skłoniła go do podjęcia nauki w uniwersyteckim Seminarium Nauczycielskim, co gwarantowało później Zatrudnienie w szkołach carskich. Studia ukończył w 1819 ze stopniem magistra[12].W okresie ...

Stefania Skwarczyńska i prof. Rudolfa Weigla , w którego Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym znalazła Zatrudnienie i ochronę jako kierownik hodowli wszy zdrowych. Później uratowała prof. Kleinera ...

Fiskalizm Keynesizm Według J.M. Keynesa udział państwa w gospodarce jest niezbędny, aby zachować pełne Zatrudnienie, a co za tym idzie większą zdolność produkcyjną gospodarki. Dokonuje tego ...

Społeczeństwo postindustrialne i przetwarzanie informacji.W odróżnieniu od społeczeństwa przemysłowego charakteryzującego się tym, że największe Zatrudnienie jest w sektorze przemysłowym , w społeczeństwie postindustrialnym najwięcej osób jest zatrudnionych ...

Historia Ukrainy państwowej, był bardzo dynamiczny rozwój ukraińskiego ruchu spółdzielczego w którym znajdowali oni Zatrudnienie. Wpływ na ten stan pośrednio miał rosnący nacjonalizm pośród Ukraińców i ...

Przemysł mięsny w Polsce wynosi około 20%, a w produkcie krajowym brutto ok. 12%. Zatrudnienie w całym przetwórstwie mięsnym wynosi ponad ok. 80 tys. osób. Przemysł ...

Paweł Fitin 1953 usunięty ze służby bez prawa do jakiegokolwiek zasiłku i emerytury. Znalazł Zatrudnienie w Moskwie jako dyrektor kombinatu fotograficznego, w którym pracował do 1970 . ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zatrudnienie":

222. Warunki życia w Polsce (plansza 3) Warunki życia w Polsce Na wysokie płace wpływ ma także Zatrudnienie w określonych działach gospodarki. Osoby pracujące w dynamicznie rozwijających się ...

124 Świat i Europa w XVIII w. Rewolucja przemysłowa w Anglii (plansza 9) nie byli w stanie konkurować z masowa produkcja fabryk. Jedynym ratunkiem było Zatrudnienie się w fabryce. Do ośrodków produkcyjnych zaczęli przybywać ludzie z całego ...

216 Gospodarka II Rzeczypospolitej (plansza 9) przeznaczano na zasiłki dla bezrobotnych i finansowanie robót publicznych. Pozwoliło to na Zatrudnienie bezrobotnych przy elektryfikacji (rozprzestrzenianie sieci elektroenergetycznej) kraju, budowie dróg, wodociągów i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie