Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Zbór

Zbór

Zbór to określenie stosowane m.in. w Polsce , Czechach ( czes. Sbor) i na Białorusi ( biał. Збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych Kościołów protestanckich ( gmina , zgromadzenie, kongregacja ) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np.: świadków Jehowy .

Spis treści

Znaczenie

Słowo zbór (znaczenie współczesne - zgromadzenie) jest zbliżone znaczeniem do słowa wspólnota i oznacza wiernych podstawowej jednostki organizacyjnej danego Kościoła protestanckiego. Członków zboru określa się mianem zborowników. Na czele zboru stoi zwykle pastor lub rada starszych [1]. W zależności od eklezjologii danego wyznania zbór jest postrzegany jako odpowiednik katolickiej parafii lub diecezji (w znaczeniu kościoła partykularnego ).

Użycie

Budynek (kościół)

W kontaktach z przedstawicielami wyznań protestanckich niepoprawne jest używanie słowa zbór dla oznaczenia budynku ( kościoła lub kaplicy - określanych też jako dom modlitwy ) jako miejsca kultu. Takie nazewnictwo ma korzenie jeszcze w czasach dawnych waśni międzywyznaniowych, kiedy to katolicy odmawiali świątyniom protestanckim rangi miejsca świętego, a więc i przysługującego takiemu miejscu określenia kościół. Niemniej wyraz zbór jako świątynia protestancka funkcjonuje w publikacjach historycznych oraz we współczesnych słownikach języka polskiego i jest często stosowane w mowie potocznej. Bywa też używany w takim znaczeniu także przez samych protestantów. (Oficialnie ta nazwa jest dla budynku używana przez Czechosłowacki Kościół Husycki ). W kręgach ewangelicznych spotyka się często niechęć do określania budynków zborowych mianem "zborów", która ma podłoże teologiczne. Wynika ona z akcentowania faktu, że zborem (kościołem) w znaczeniu biblijnym jest wspólnota wierzących, nie zaś dom modlitwy, w którym się ona spotyka.

Lokalna wspólnota wiernych

W odniesieniu do podstawowej jednostki administracyjnej, Kościoły ewangelickie (m.in. luterańskie ) posługują się także terminem parafia (przy czym pojęcie zbór ma charakter szerszy, gdyż odnosi się również do filiałów), natomiast Kościoły ewangeliczne (np. baptyści czy zielonoświątkowcy ) konsekwentnie stosują określenie zbór zarówno w życiu wewnętrznym społeczności, jak również w dokumentach prawnych[2].

Nazwy zborów

Praktyka nazywania zborów (w znaczeniu lokalnej wspólnoty wiernych) jest w protestantyzmie powszechna i w kościołach ewangelicznych stanowi odpowiednik katolickiej praktyki nadawania parafii wezwania w celu identyfikacji. Nie oznacza to jednak powierzenia zboru opiece patrona , ani też nie ma związku z innym przejawem kultu świętych . Zazwyczaj nazwy zborów nie pochodzą od imion ludzi, ale wywodzą się od pojęć biblijnych. Nazwy zborów, ze względu na pochodzenie, podzielić możemy m.in. na:

Pojęcia biblijne w językach oryginalnych

 • „koinonia”
 • „filadelfia”
 • „eklezja”
 • „maranatha”

Miejsca i miejscowości biblijne

 • „Nazaret”
 • „Betlejem”
 • „Emaus”
 • „Jeruzalem”
 • „Betezda”

Inne pojęcia i związki

 • „droga sprawiedliwych”
 • „dom Boży”

Zbór w religii Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy mianem zboru określają zgromadzenie wyznawców. W każdym zborze przewodniczą starsi zboru (grono starszych), a wyznawcy należą do zboru, którego granice administracyjne wyznaczają Świadkowie Jehowy. Zazwyczaj nazwa zboru powiązana jest z miastem i jego częścią, w którym znajduje się wyżej wymieniony podział administracyjny(np.: Namysłów-Północ ; Opole-Południe ; Opole-Malinka itd.). W 2009 roku na świecie działało ogółem 105 298 zborów w 236 krajach - w Polsce 1813. Zbór składa się z ok. 50-150 głosicieli i najczęściej posiada własną Salę Królestwa , w której odbywają się zebrania religijne.

Przypisy

 1. Zależy to od struktury organizacyjnej danej wspólnoty
 2. Por. Statut Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan


Inne hasła zawierające informacje o "Zbór":

Adwentyzm ...

Zbór Zbór to określenie stosowane m.in. w Polsce , Czechach ( czes. Sbor) i na ...

Mikołajki ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) ...

Chrześcijaństwo Świętego i ich odłamu świadków Jehowy . Ci ostatni sami siebie nazywają: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Uznają synostwo Boże Jezusa Chrystusa, lecz nie uznają boskiej ...

Toruń ...

Wrocław ...

Bracia morawscy ...

Świątynia ...

Świadkowie Jehowy i działalnośćStruktura organizacyjna Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica Starszy zboru · Sługa pomocniczy Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead Służba Informacji o Szpitalach Publikacje Strażnica · ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zbór":

Iteracja - algorytmy iteracyjne (plansza 13) wzajemnie określać tak, aby do wyznaczenia którejś jednostki wystarczał pomiar pozostałych jednostek. Zbór niezależnych wielkości wymiarowych wraz z operacjami i relacjami tworzy przestrzeń wymiarową. ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 2) ...

109 Zróżnicowanie religijne i kulturowe Rzeczpospolitej (plansza 9) zwyczajów. W miastach i wsiach często prócz katolickiego kościoła stał także protestancki Zbór czy żydowska synagoga, a nawet muzułmański meczet. Pokój religijny panujący w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie