Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zgromadzenie Narodowe w Polsce

Zgromadzenie Narodowe w Polsce

Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie.

Zgromadzeniem Narodowym nie są wspólne posiedzenia Sejmu i Senatu zwoływane w innych przypadkach, np. z okazji wizyt szefów państw czy uczczenia ważnych wydarzeń.

Spis treści

II Rzeczpospolita

W okresie międzywojennym Zgromadzenie Narodowe było przewidziane w konstytucji marcowej z 1921 r. Dokonywało ono wyboru prezydenta RP (bezwzględną większością głosów) i przyjmowało od niego przysięgę. Ponadto, artykuł 125 Konstytucji przewidywał, że co 25 lat Konstytucja ma być poddana rewizji przez Zgromadzenie Narodowe.

Instytucja Zgromadzenia Narodowego została następnie zniesiona przez konstytucję kwietniową z 1935 r., osłabiającą władzę parlamentu na rzecz władzy wykonawczej.

III Rzeczpospolita

Obrady Zgromadzenia Narodowego zwołuje Marszałek Sejmu w drodze postanowienia. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu , a w jego zastępstwie Marszałek Senatu . Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na posłów i senatorów). Zgromadzenie nie ma określonego harmonogramu posiedzeń, działa jednak na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu; jest zwoływane jedynie do wypełnienia którejś z kompetencji określonych w Konstytucji (art. 114 ust. 1 Konstytucji):

 • przyjęcia przysięgi prezydenckiej (art. 130 Konstytucji),
 • uznania trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia (głosami 2/3 ustawowej liczby parlamentarzystów - art. 131 ust. 2 pkt 4 Konstytucji),
 • postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (wniosek 140 członków Zgromadzenia, do podjęcia uchwały głosami 2/3 głosów - art. 145 ust. 2 Konstytucji),
 • wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego (art. 140 Konstytucji), bez możliwości debaty.
 • uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego(art. 114 ust. 2 Konstytucji) (zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, o ile własną uchwałą nie zmienią trybu)

Wszystkie obecne kompetencje, poza uchwalaniem regulaminu Zgromadzenia Narodowego, dotyczą urzędu Prezydenta RP , jednak w latach 1992 - 1997 Zgromadzenie Narodowe miało dodatkowo kompetencję uchwalenia Konstytucji .

Wprowadzone ponownie do polskiego systemu organów władzy w 1989 r., Zgromadzenie Narodowe dokonało w dniu 19 lipca 1989 r. wyboru jedynego prezydenta PRL .

Obsługę techniczną i kancelaryjną Zgromadzenia Narodowego zapewnia Kancelaria Sejmu .

Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego

 1. 19 lipca 1989 - celem wybrania Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego i odebrania od niego przysięgi
 2. 22 grudnia 1990 - celem odebrania przysięgi od Prezydenta RP Lecha Wałęsy
 3. 23 kwietnia 1992 - celem uchwalenia ustawy konstytucyjnej
 4. 17 października 1992 - celem uchwalenia ustawy konstytucyjnej
 5. 22 września 1994 - celem uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego
 6. 23 grudnia 1995 - celem odebrania przysięgi od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 7. 19 stycznia 1996 - celem zmiany regulaminu Zgromadzenia Narodowego
 8. 2 kwietnia 1997 - celem uchwalenia Konstytucji RP
 9. 6 grudnia 2000 - celem uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego
 10. 23 grudnia 2000 - celem odebrania przysięgi od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 11. 23 grudnia 2005 - celem odebrania przysięgi od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 12. 6 sierpnia 2010 - celem odebrania przysięgi od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zgromadzenie Narodowe w Polsce":

Wszystkich Świętych ...

Pęcice ...

Dzień Zaduszny ...

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Guwernantka ...

Adwentyzm ...

Xiamen ...

Sztuka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zgromadzenie Narodowe w Polsce":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 11) ...

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie