Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych
W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • prowadzenia pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne), placówkach handlowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą.

Kwalifikacje
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

Nauka kierunku w wybranym województwie:

elektromechanik pojazdów samochodowych DOLNOŚLĄSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych KUJAWSKO-POMORSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych LUBELSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych LUBUSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych ŁÓDZKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych MAŁOPOLSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych MAZOWIECKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych OPOLSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych PODKARPACKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych PODLASKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych POMORSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych ŚLĄSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych ŚWIĘTOKRZYSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych WARMIŃSKO-MAZURSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych WIELKOPOLSKIE
elektromechanik pojazdów samochodowych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie