Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych
W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • prowadzenia pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne), placówkach handlowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą.

Kwalifikacje
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

Nauka kierunku w wybranym województwie:

elektromechanik pojazd��w samochodowych DOLNOŚLĄSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych KUJAWSKO-POMORSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych LUBELSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych LUBUSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych ŁÓDZKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych MAŁOPOLSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych MAZOWIECKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych OPOLSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych PODKARPACKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych PODLASKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych POMORSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych ŚLĄSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych ŚWIĘTOKRZYSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych WARMIŃSKO-MAZURSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych WIELKOPOLSKIE
elektromechanik pojazd��w samochodowych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie