Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

elektrony walencyjne

Elektrony walencyjne
Elektrony walencyjne to elektrony w zewnętrznych powłokach elektronowych atomu. W atomach pierwiastków bloków d i f są to również elektrony odpowiednich podpowłok d oraz d i f.
Elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych. Może to nastąpić w drodze:
  1. Wymiany elektronów (wiązanie jonowe)
  2. Uwspólnienia elektronów (wiązanie kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane i koordynacyjne).
Elektrony walencyjne mają najwyższy poziom energii.
W obrębie tej samej grupy głównej układu okresowego pierwiastki mają jednakową ilość elektronów walencyjnych, równą numerowi grupy.
  • Grupa IA - pierwiastki grupy 1 (litowce) - po jednym elektronie walencyjnym,
  • Grupa IIA - pierwiastki grupy 2 (berylowce) - dwa elektrony walencyjne,
  • Grupa IIIA - pierwiastki grupy 13 (borowce) - trzy elektrony walencyjne,
  • Grupa IVA - pierwiastki grupy 14 (węglowce) - cztery elektrony walencyjne,
  • Grupa VA - pierwiastki grupy 15 (azotowce) - pięć elektronów walencyjnych,
  • Grupa VIA - pierwiastki grupy 16 (tlenowce) - sześć elektronów walencyjnych,
  • Grupa VIIA - pierwiastki grupy 17 (fluorowce) - siedem elektronów walencyjnych,
  • Grupa VIIIA - pierwiastki grupy 18 (helowce) - osiem elektronów walencyjnych.


Ilość elektronów walencyjnych decyduje o właściwościach pierwiastków.


Układ, który ma 8 elektronów walencyjnych (oktet elektronowy) charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na reakcje chemiczne.


Inne hasła zawierające informacje o "elektrony walencyjne":

Oddychanie komórkowe ...

Łańcuch oddechowy ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Węgiel (pierwiastek) atomowej 6. Należy do grupy 14 układu okresowego , jest niemetalem . Posiada cztery elektrony walencyjne . Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12C oraz 13C są ...

Skaningowy mikroskop tunelowy ...

Joseph John Thomson ...

Model atomu Thomsona ...

Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki ...

Model atomu Rutherforda ...

Jonizacja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "elektrony walencyjne":

Wiązania chemiczne w świetle mechaniki kwantowej (plansza 18) ...

Wiązania chemiczne (plansza 10) e height=434 width=770 > Wiązanie jonowe W tworzeniu wiązań chemicznych znaczącą rolę odgrywają elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne mogą być łatwo usunięte jak i w niektórych ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie