Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

elektryk

Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Zadania zawodowe:
  • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
  • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
  • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
  • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
  • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
  • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
  • udział w pracach zespołów projektowych
  • posługiwanie się techniką komputerową

Przedmioty zawodowe:
technologia i materiałoznawstwo elektryczne; podstawy elektrotechniki i elektroniki; pracownia elektryczna i elektroniczna; maszyny elektryczne; instalacje elektryczne; elektroenergetyka; energoelektronika

Nauka kierunku w wybranym województwie:

elektryk DOLNOŚLĄSKIE
elektryk KUJAWSKO-POMORSKIE
elektryk LUBELSKIE
elektryk LUBUSKIE
elektryk ŁÓDZKIE
elektryk MAŁOPOLSKIE
elektryk MAZOWIECKIE
elektryk OPOLSKIE
elektryk PODKARPACKIE
elektryk PODLASKIE
elektryk POMORSKIE
elektryk ŚLĄSKIE
elektryk ŚWIĘTOKRZYSKIE
elektryk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
elektryk WIELKOPOLSKIE
elektryk ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie