Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

monter budownictwa wodnego

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
1) posługiwać się dokumentacją techniczną, mapami oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
2) wykonywać podstawowe pomiary sytuacyjne i realizacyjne;
3) określać właściwości materiałów stosowanych do regulacji rzek oraz w budownictwie wodnym;
4) dobierać materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt do wykonywania określonych robót hydrotechnicznych;
5) użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami eksploatacji;
6) wykonywać wyroby z faszyny oraz elementy prefabrykowane do umacniania brzegów rzek i skarp;
7)
wykonywać roboty związane z regulacją, zagospodarowaniem i utrzymaniem wymaganego stanu rzek i potoków górskich;
8) wykonywać i modernizować budowle regulacyjne; 9) wykonywać roboty ziemne;
10) wykonywać roboty odwodnieniowe;
11) wykonywać zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz usuwać szkody powodziowe;
12) wykonywać roboty betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie i ciesielskie podczas budowy obiektów budownictwa wodnego;
13) wykonywać roboty związane z rekultywacją środowiska wodnego;
14) dokonywać konserwacji oraz naprawy wałów przeciwpowodziowych, budowli i urządzeń wodnych;
15) oceniać jakość wykonanych robót związanych z budownictwem wodnym;
16) przewidywać zmiany w środowisku wywołane działalnością wód oraz niewłaściwym wykonywaniem robót hydrotechnicznych;
17) postępować zgodnie z określonymi procedurami w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas budowy lub uszkodzenia budowli i urządzeń wodnych;
18) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
19) stosować przepisy prawa wodnego;
20) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
21) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
22)
komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
23) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
24)
udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
25) korzystać z różnych źródeł informacji;
26) prowadzić działalność gospodarczą.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

Zawód monter budownictwa wodnego jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
1) robót podwodnych i fundamentowych;
2)
melioracji wodnych;
3) eksploatacji urządzeń i obiektów budownictwa wodnego.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

monter budownictwa wodnego DOLNOŚLĄSKIE
monter budownictwa wodnego KUJAWSKO-POMORSKIE
monter budownictwa wodnego LUBELSKIE
monter budownictwa wodnego LUBUSKIE
monter budownictwa wodnego ŁÓDZKIE
monter budownictwa wodnego MAŁOPOLSKIE
monter budownictwa wodnego MAZOWIECKIE
monter budownictwa wodnego OPOLSKIE
monter budownictwa wodnego PODKARPACKIE
monter budownictwa wodnego PODLASKIE
monter budownictwa wodnego POMORSKIE
monter budownictwa wodnego ŚLĄSKIE
monter budownictwa wodnego ŚWIĘTOKRZYSKIE
monter budownictwa wodnego WARMIŃSKO-MAZURSKIE
monter budownictwa wodnego WIELKOPOLSKIE
monter budownictwa wodnego ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie