Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

monter instalacji gazowych

Inne nazwy zawodu: instalator gazowy; konserwator instalacji gazowych.

Zadania i czynności
Monter instalacji gazowych montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem i przesyłem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.

Montuje instalację gazową zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego. Montuje przewody zewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonuje przyłącza do budynków. Instaluje odbiorniki gazu, takie jak kuchenki gazowe, bojlery, gazowe piece centralnego ogrzewania oraz podłącza je do sieci gazowej.

Wykonuje próby szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za pomocą pompy i manometrów. Dokonuje próby drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych przed przekazaniem instalacji do eksploatacji. Napełnia zmontowaną instalację gazem i przeprowadza kontrolne próby szczelności instalacji.

Może również wykonywać prace konserwatorskie instalacji gazowej w obiektach polegające na sprawdzaniu działania zaworów odcinających, sprawdzaniu szczelności połączeń rurowych przewodów gazowych oraz drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych w czasie eksploatacji.

Środowisko pracy
Praca montera instalacji gazowych odbywa się w otwartym terenie i na budowach przez cały rok, w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Podstawowe zagrożenie związane jest z obecnością gazu w powietrzu, co może skutkować zatruciami lub wybuchem gazu.

Przeciwwskazania zdrowotne
Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna, nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, alergie, choroby skóry rąk, zaburzenia zmysłu węchu i dotyku, cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia psychiczne, uzależnienia.

Wymagania psychologiczne
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, zręczność rąk, podzielność i koncentracja uwagi, refleks, brak lęku wysokości, odpowiedzialność, spostrzegawczość, dokładność, umiejętność pracy zespołowej. Zainteresowania techniczne, uzdolnienia manualne.

Możliwości zatrudnienia
Monter instalacji gazowych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych, zakładach rzemieślniczych przedsiębiorstwach remontowo-montażowych oraz w administracji domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę przeprowadzającą remonty i instalacje sieci gazowej.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

monter instalacji gazowych DOLNOŚLĄSKIE
monter instalacji gazowych KUJAWSKO-POMORSKIE
monter instalacji gazowych LUBELSKIE
monter instalacji gazowych LUBUSKIE
monter instalacji gazowych ŁÓDZKIE
monter instalacji gazowych MAŁOPOLSKIE
monter instalacji gazowych MAZOWIECKIE
monter instalacji gazowych OPOLSKIE
monter instalacji gazowych PODKARPACKIE
monter instalacji gazowych PODLASKIE
monter instalacji gazowych POMORSKIE
monter instalacji gazowych ŚLĄSKIE
monter instalacji gazowych ŚWIĘTOKRZYSKIE
monter instalacji gazowych WARMIŃSKO-MAZURSKIE
monter instalacji gazowych WIELKOPOLSKIE
monter instalacji gazowych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie