Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

murarz-tynkarz

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Wykonuje
tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

ZADANIA
ZAWODOWE:
1) Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
2)
Tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
3) Ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
4) Przygotowywanie zapraw murarskich i tynkarskich;
5)
Obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich;
6)
Wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
7) Wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
8)
Wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
9)
Wykonywanie łuków i sklepień;
10)
Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów kleina;
11) Murowanie gzymsów i attyk;
12)
Murowanie kominów;
13) Wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
14) Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
15) Spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
16)
Układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
17) Montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich;
18) Przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku;
19) Wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu;
20) Osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych;
21) Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych;
22)
Wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie;
23) Zacieranie zaprawą styków prefabrykatów i ubytków ścian po robotach instalacyjnych;
24) Wykonywanie tynków wodoszczelnych;
25) Wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach;
26)
Wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych;
27)
Mocowanie płyt suchego tynku gipsowego;
28) Wykonywanie tynków ciągnionych;
29) Naprawianie tynków istniejących;
30) Wykonywanie tynków szlachetnych zmywanych, zacieranych, cyklinowanych i groszkowanych;
31)
Wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.;
32) Czyszczenie podłoży pod tynki za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem;
33) Narzucanie tynku za pomocą tynkownic sprężarkowych i pompowych;
34)
Narzucanie zaprawy cementowej torkretnicą;
35) Zacieranie tynków zacieraczką mechaniczną;
36) Wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych;
37) Organizowanie stanowiska pracy tynkarza i transportu materiałów na budowie.


DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:
- wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
- wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
- wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych;
- wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
- wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych;
- wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

murarz - tynkarz DOLNOŚLĄSKIE
murarz - tynkarz KUJAWSKO-POMORSKIE
murarz - tynkarz LUBELSKIE
murarz - tynkarz LUBUSKIE
murarz - tynkarz ŁÓDZKIE
murarz - tynkarz MAŁOPOLSKIE
murarz - tynkarz MAZOWIECKIE
murarz - tynkarz OPOLSKIE
murarz - tynkarz PODKARPACKIE
murarz - tynkarz PODLASKIE
murarz - tynkarz POMORSKIE
murarz - tynkarz ŚLĄSKIE
murarz - tynkarz ŚWIĘTOKRZYSKIE
murarz - tynkarz WARMIŃSKO-MAZURSKIE
murarz - tynkarz WIELKOPOLSKIE
murarz - tynkarz ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie