Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

Kieruje wydzielonymi procesami lub ciągami technologicznymi przetwarzania tłoczyw w celu otrzymania wyrobów handlowych z tworzyw sztucznych, a także uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji

Zadania zawodowe
  • kierowanie zespołami operatorów lub konfekcjonerów, prowadzącymi procesy przetwarzania tłoczyw w wyroby z tworzyw sztucznych
  • nadzorowanie: zgodności z instrukcją technologiczną przebiegu procesów produkcyjnych, utrzymywania w ruchu maszyn i urządzeń przy zachowaniu właściwej pod względem jakościowym i ilościowym produkcji, przestrzegania bezpieczeństwa pracy, zużycia surowców i czynników energetycznych zgodnie z normami technicznymi, wydajności pracy, prowadzenia dokumentacji produkcji itp.
  • organizowanie i nadzorowanie: zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne, przekazywania półproduktów i produktów do magazynu lub dalszej produkcji, kontroli międzyoperacyjnej, usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, konserwacji i remontów bieżących aparatury
  • kontrolowanie parametrów procesowych i określanie sposobów usuwania ich odchyleń od podanych w instrukcji, kontrolowanie zgodności jakości surowców i produktów z normami technicznymi
  • zgłaszanie poważniejszych awarii aparatury i zakłóceń w procesie technologicznym kierownikowi i technologowi wydziału oraz dyspozytorowi ruchu
  • prowadzenie szkolenia podległych operatorów lub konfekcjonerów
  • współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowanych procesów lub ciągów technologicznych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych DOLNOŚLĄSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych KUJAWSKO-POMORSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych LUBELSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych LUBUSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych ŁÓDZKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych MAŁOPOLSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych MAZOWIECKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych OPOLSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych PODKARPACKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych PODLASKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych POMORSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych ŚLĄSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych ŚWIĘTOKRZYSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych WARMIŃSKO-MAZURSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych WIELKOPOLSKIE

operator maszyn i urządzeń
  do przetwórstwa tworzyw sztucznych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie