Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

opiekun medyczny

Opiekun medyczny - osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Opiekun medyczny pracując z osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Perspektywy pracy:

  • zakłady opiekuńczo – lecznicze
  • zakłady opieki długoterminowej
  • hospicja
  • domy pomocy społecznej
  • oddziały szpitalne dla przewlekle chorych

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ -wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
  • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

Nauka kierunku w wybranym województwie:

opiekun medyczny DOLNOŚLĄSKIE
opiekun medyczny KUJAWSKO-POMORSKIE
opiekun medyczny LUBELSKIE
opiekun medyczny LUBUSKIE
opiekun medyczny ŁÓDZKIE
opiekun medyczny MAŁOPOLSKIE
opiekun medyczny MAZOWIECKIE
opiekun medyczny OPOLSKIE
opiekun medyczny PODKARPACKIE
opiekun medyczny PODLASKIE
opiekun medyczny POMORSKIE
opiekun medyczny ŚLĄSKIE
opiekun medyczny ŚWIĘTOKRZYSKIE
opiekun medyczny WARMIŃSKO-MAZURSKIE
opiekun medyczny WIELKOPOLSKIE
opiekun medyczny ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie