Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

opiekun

opiekun, opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (osoby małoletnie, osoby całkowicie ubezwłasnowolnione). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.

Stosunek prawny łączący opiekuna z podopiecznym nazywamy opieką lub opieką prawną. Opieka została uregulowana w tytule III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 145-177).

Osoby, dla których ustanawia się opiekuna

Prawo polskie przewiduje dwa przypadki ustanowienia opiekuna:

  • dla osoby małoletniej, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo gdy rodzice dziecka są nieznani. Opiekunem w miarę możliwości powinna zostać osoba wskazana przez rodziców (o ile nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich) lub krewny albo inna osoba bliska dla małoletniego, o ile są takie osoby, i nie stoi temu na przeszkodzie dobro małoletniego
  • dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - w pierwszym rzędzie opiekunem powinien zostać wyznaczony małżonek, w razie jego braku, jedno z rodziców, chyba że stoi temu na przeszkodzie dobro osoby mającej pozostawać pod opieką[3]. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo nie ustanawia się opiekuna, jednak może zaistnieć potrzeba ustanowień dlań kuratora.


Inne hasła zawierające informacje o "opiekun":

Biskup Biskup katolickiBiskup ( łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach , urząd kościelny.Już w ...

1884 Bronisław Malinowski , antropolog społeczny (zm. 1942 ) 8 kwietnia – Kazimierz Gostyński , ksiądz, pedagog, opiekun harcerstwa, błogosławiony Kościoła katolickiego (zm. 1942 ) 12 kwietnia – Otto Meyerhof , niemiecki ...

Zemsta (komedia) ojciec Wacława Cześnik Maciej Raptusiewicz – właściciel drugiej połowy zamku, skłócony z Rejentem, opiekun i stryj Klary Klara Raptusiewiczówna – bratanica Cześnika, zakochana w Wacławie Józef Papkin ...

Plotka słowo gossip, czyli plotka, wywodzi się ze staroangielskiego godsibb, co dawniej znaczyło "opiekun", "opiekunka" i określało przyjaciela rodziny. Dopiero od XVI wieku używano tego ...

Jan Aleksander Lipski Jan Aleksander Lipski zrezygnował ze wszystkich beneficjów. Zasłynął jako mecenas sztuki i opiekun włoskiego architekta Franciszka Placidiego . Na jego polecenie dokonano barokizacji wnętrza katedry ...

Józef z Nazaretu świątyni. Obraz Williama Holmana Hunta , 1860Święty Józef z Nazaretu ( hebr. יוֹסֵף) – opiekun Jezusa , mąż Najświętszej Maryi Panny , często nazywany również jej Oblubieńcem.Spis treści1 ...

1987 Medvecká , słowacka artystka malarka (ur. 1914 ) 28 kwietnia – Jakub Sądej , leśnik, pierwszy opiekun i przewodnik po Jaskini Niedźwiedziej (ur. 1919 ) 3 maja – Dalida , francuska ...

Zeus Zeusowi cztery przydomki, w zależności od sfer życiowych, jakimi się opiekował:Horkios − opiekun praw, na tronie, ze Sprawiedliwością u stópKsenios − opiekun gościnnościHerkejos − ...

Olsztyn w Olsztynie. Oskar Belian , słynny burmistrz Olsztyna, Piotr Poleski (1730-1798) kupiec olsztyński, rajca miejski, opiekun zabytków , założyciel fundacji Poleskiego, Jan Antoni Blank-Białecki (1785-1844), malarz historyczny, Jan Liszewski (1852-1894), ...

Wilhelm Zdobywca księstwa.Wilhelm miał jednak kilku oddanych stronników. Wielu z nich, tak jak jego opiekun Gilbert z Brionne, piastun Turold czy seneszal Osbern, wierność swemu księciu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "opiekun":

Geneza Syzyfowych prac (plansza 4) ...

003. Sumerowie w Mezopotamii (plansza 15) była ważnym elementem życia mieszkańców Mezopotamii, w której każde miasto posiadało swojego boga-opiekuna. Najważniejszym bogiem Babilonu był Marduk (stwórca świata). Podczas świąt obowiązywał zakaz ...

Bogowie olimpijscy (plansza 15) e height=380 width=770 > POSEJDON W mitologii greckiej władca mórz i oceanów, opiekun żeglarzy i rybaków. Odpowiedzialny również za trzęsienia ziemi. Poświęcone mu zwierzęta ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie