Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
 • utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych i ogólnodostępnej części obiektu noclegowego
 • przygotowywać pokoje do przyjęcia gości
 • sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych
 • posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania czystości
 • stosować środki czystości zgodnie z przeznaczeniem
 • segregować i transportować bieliznę do prania
 • przygotowywać w zakresie podstawowym sale do obsługi konsumentów
 • zbierać po konsumpcji i odnosić naczynia oraz sztućce
 • segregować i zmywać zastawę stołowa oraz sprzęt kuchenny
 • przechowywać zastawę i bieliznę stołowa oraz sprzęt kuchenny
 • rozróżniać surowce stosowane w technologii gastronomicznej
 • wykonywać prace związane ze wstępnym i właściwym przygotowaniem surowców
 • posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym
 • wykonywać prace porządkowe w kuchni i na zapleczu
 • wykonywać prace związane z przechowywaniem i dostarczaniem surowców i półproduktów
 • segregować odpady i surowce wtórne
 • wykonywać określone prace w pralni hotelowej
 • transportować bagaż gości hotelowych
 • obsługiwać sprzęt do utrzymania porządku wokół hotelu
 • pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni
 • dokonywać konserwacji i prostych napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych
 • postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej i etyki zawodu
 • dbać o bezpieczeństwo gości i ich mienie
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • prowadzić działalność gospodarcza.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym.

Zakres obowiązków pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zależny jest od: typu obiektu hotelowego, standardu hotelu (ilości gwiazdek, wewnętrznych procedur obsługi gościa hotelowego, stosowanych w danym hotelu lub sieci hotelarskiej) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (nie wszystkie, wymienione wcześniej, działy występują we wszystkich hotelach) wielkości obiektu hotelowego (liczby pokoi, sal konferencyjnych, ilości dodatkowych pomieszczeń takich jak basen, siłownia, sauna).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien byc przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania prac porządkowych w części noclegowej hotelu
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługa konsumenta
 • wykonywania czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów
 • wykonywania prac związanych z działalnością pralni hotelowej
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
 • pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
 • wykonywania prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne

Nauka kierunku w wybranym województwie:

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej DOLNOŚLĄSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej KUJAWSKO-POMORSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej LUBELSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej LUBUSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ŁÓDZKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej MAŁOPOLSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej MAZOWIECKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej OPOLSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej PODKARPACKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej PODLASKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej POMORSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ŚLĄSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ŚWIĘTOKRZYSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej WARMIŃSKO-MAZURSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej WIELKOPOLSKIE
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie