Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik rolnik

organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich . Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej .

Zadania zawodowe
 • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych
 • rozpoznawanie nasion zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujących w nich nasion chwastów
 • projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej
 • opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawa gleby: oranie i bronowanie
 • organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania
 • dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób
 • nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń stosowanych w produkcji rolnej
 • planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin
 • ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin
 • pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej
Przedmioty zawodowe
produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, przepisy ruchu drogowego, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, zajęcia praktyczne, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik rolnik DOLNOŚLĄSKIE
technik rolnik KUJAWSKO-POMORSKIE
technik rolnik LUBELSKIE
technik rolnik LUBUSKIE
technik rolnik ŁÓDZKIE
technik rolnik MAŁOPOLSKIE
technik rolnik MAZOWIECKIE
technik rolnik OPOLSKIE
technik rolnik PODKARPACKIE
technik rolnik PODLASKIE
technik rolnik POMORSKIE
technik rolnik ŚLĄSKIE
technik rolnik ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik rolnik WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik rolnik WIELKOPOLSKIE
technik rolnik ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie