Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik administracji

Zadania i czynności:
Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Środowisko pracy:
Praca technika administracji odbywa się w pomieszczeniach biurowych w warunkach normalnych.
Wymagania wobec ucznia:

  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • pamięć wzrokowa
  • rzetelność
  • odpowiedzialność
  • zamiłowanie do ładu i porządku na stanowisku pracy
  • komunikatywność
  • kultura osobista


Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.
Perspektywa
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.
Zajęcia zawodowe:
Uczniowie kształcą się w znajomości prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego - praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik administracji DOLNOŚLĄSKIE
technik administracji KUJAWSKO-POMORSKIE
technik administracji LUBELSKIE
technik administracji LUBUSKIE
technik administracji ŁÓDZKIE
technik administracji MAŁOPOLSKIE
technik administracji MAZOWIECKIE
technik administracji OPOLSKIE
technik administracji PODKARPACKIE
technik administracji PODLASKIE
technik administracji POMORSKIE
technik administracji ŚLĄSKIE
technik administracji ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik administracji WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik administracji WIELKOPOLSKIE
technik administracji ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie