Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik analityk

Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

Zadania zawodowe:

 • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału, uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy
 • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
 • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej), z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
 • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
 • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
 • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
 • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej
 • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska. kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły
 • podzielność uwagi
 • koncentracja
 • cierpliwość systematyczność
 • dokładność

Przeciwwskazania zdrowotne

 • skłonność do uczuleń
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • zaburzenia równowagi
 • brak widzenia obuocznego
 • daltonizm
 • choroby układu nerwowego (epilepsja)

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik analityk DOLNOŚLĄSKIE
technik analityk KUJAWSKO-POMORSKIE
technik analityk LUBELSKIE
technik analityk LUBUSKIE
technik analityk ŁÓDZKIE
technik analityk MAŁOPOLSKIE
technik analityk MAZOWIECKIE
technik analityk OPOLSKIE
technik analityk PODKARPACKIE
technik analityk PODLASKIE
technik analityk POMORSKIE
technik analityk ŚLĄSKIE
technik analityk ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik analityk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik analityk WIELKOPOLSKIE
technik analityk ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie