Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik archiwista

Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie materiałów archiwalnych w państwowych jednostkach organizacyjnych
 • prowadzenie kontroli archiwów zakładowych
 • przeprowadzanie ekspertyz dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji
 • uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych dotyczących archiwizacji dokumentów
 • przeprowadzanie szkoleń personelu kancelaryjno-archiwalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają dokumenty do archiwizacji
 • prowadzenie badań naukowych nad wyodrębnianiem zespołów archiwalnych
 • porządkowanie zespołu archiwalnego: segregowanie archiwów wg serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych
 • inwentaryzowanie zespołu archiwalnego: spisywanie uporządkowanych jednostek wg wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego
 • opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych
 • udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacyjnych oraz jako dowodów prawnych (odpisy dokumentów, reprodukcje lub wyciągi archiwalne)
 • przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej

Perspektywy zatrudnienia w:

 • archiwach państwowych
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe)
 • firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik archiwista DOLNOŚLĄSKIE
technik archiwista KUJAWSKO-POMORSKIE
technik archiwista LUBELSKIE
technik archiwista LUBUSKIE
technik archiwista ŁÓDZKIE
technik archiwista MAŁOPOLSKIE
technik archiwista MAZOWIECKIE
technik archiwista OPOLSKIE
technik archiwista PODKARPACKIE
technik archiwista PODLASKIE
technik archiwista POMORSKIE
technik archiwista ŚLĄSKIE
technik archiwista ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik archiwista WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik archiwista WIELKOPOLSKIE
technik archiwista ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie