Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Na kierunku tym słuchacze zdobywają wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wdrażania w różnego rodzaju zakładach pracy, wraz z dostosowaniem ich do działalności. Absolwenci zdobywają również wiedzę na temat jak najlepszego zagospodarowania miejsc pracy, potrafią oceniać ryzyko i zagrożenia zawodowe. Mogą również prowadzić doradztwo na temat doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

Zadania zawodowe:

  • sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne o szczegółowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym
  • uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączenie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
  • współpracy w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa i ergonomii
  • oceniania i mierzenia stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy
  • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków, przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadku
  • kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy
  • oceniania ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli
  • współpracy z poszczególnymi służbami pracowniczymi w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników

Perspektywy zatrudnienia w:

instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik bezpiecze��stwa i higieny pracy DOLNOŚLĄSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy KUJAWSKO-POMORSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy LUBELSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy LUBUSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy ŁÓDZKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy MAŁOPOLSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy MAZOWIECKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy OPOLSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy PODKARPACKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy PODLASKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy POMORSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy ŚLĄSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy WIELKOPOLSKIE
technik bezpiecze��stwa i higieny pracy ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie