Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik górnictwa podziemnego

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Zadania zawodowe
 • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej
 • zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin
 • prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
 • nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych
 • kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów
 • ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania
 • aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych
 • ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni
 • posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń
 • określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik górnictwa podziemnego DOLNOŚLĄSKIE
technik górnictwa podziemnego KUJAWSKO-POMORSKIE
technik górnictwa podziemnego LUBELSKIE
technik górnictwa podziemnego LUBUSKIE
technik górnictwa podziemnego ŁÓDZKIE
technik górnictwa podziemnego MAŁOPOLSKIE
technik górnictwa podziemnego MAZOWIECKIE
technik górnictwa podziemnego OPOLSKIE
technik górnictwa podziemnego PODKARPACKIE
technik górnictwa podziemnego PODLASKIE
technik górnictwa podziemnego POMORSKIE
technik górnictwa podziemnego ŚLĄSKIE
technik górnictwa podziemnego ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik górnictwa podziemnego WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik górnictwa podziemnego WIELKOPOLSKIE
technik górnictwa podziemnego ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie